Jeg er bekymret for mitt lands framtid

Av Aamund Garfors. 

Ja det er god grunn til å bekymre seg over hvilket samfunn som holder på å utvikle seg og vokse fram, ei framtid som virker nokså dyster både for det norske folk og fedrelandet. Et stadig sterkere islam i Norge gjør meg både redd, bekymret og ikke lite forbannet. Ja, hvilket samfunn er det disse politikerne har skapt? Og hvilken framtid gir vi til dagens barn som skal vokse opp her? Jeg ser tydelig en endring som ikke gjør meg særlig glad. Og det gjør meg også til den av de som har advart i årevis, ja som også får se og oppleve hvordan mennesker som kommer hit og som er utenfor den europeiske humanistiske kulturkrets, stadig øker i antall.

Joda, jeg skal gjerne innrømme at jeg er preget av en viss fremmedfrykt, men jeg er ikke noen fremmedfiendtlig person, da jeg har reist til sjøs et helt liv og har vært vant til å omgås folk av alle kulører og religioner. Nei, jeg er ikke opptatt av folks hudfarge, hvilken gud de tror på, eller om de bærer et navn som ikke fantes i Norge for noen årtider siden. Men jeg er redd for hva som skal skje i landet vårt, når så mange tviholder på kulturen, og fra det landet de selv har gått gjennom ild og vann, for å slippe å bo i.

Jeg er redd for konsekvensene for at stadig flere borgere i Norge har hjerte og hjerne i et fremmed land. Jeg bekymrer meg over at svært mange av dem holder en norsk kultur-tilhørighet på armlengdes avstand gjennom giftermål fra sine hjemland og samtidig gir sine barn en oppdragelse beregnet på det landet de ikke lenger bor i.

Og videre er jeg redd for hva som skjer den dagen "etniske" nordmenn oppdager at de har mistet kontrollen over sitt eget fedreland, har mistet muligheten til å verne om verdier som våre forfedre har bygget med sitt blod, slit og oppofrelse: Demokrati, ytringsfrihet, likestilling, respekt (ikke den fryktbaserte som på Cuba) men samhold, ekte dialog og individuell frihet.

Når samfunnet endrer seg så raskt som nå, og islam er den største enkeltfaktoren, da er det svært viktig at vi ikke-muslimer, fritt får diskutere islam og muslimske kulturer. Ja, det er kanskje viktigere for oss enn for muslimene sjøl? For om noen generasjoner kan muslimene være i flertall i Norge. Og mange ser med stor bekymring på islamismens framvekst både i Norge, Sverige og de fleste land i Europa. 

Vi husker godt da SIAN hadde demonstrasjon både i Bergen og i Oslo. Noe som tydelig skremte meg og som viste at islamistene allerede er blitt ganske mange i Norge. Og at de er svært godt organisert. For oss som så dette skremmende opptoget, der de banet seg vei over sperringer og kom helt fram til podiet, der de slo til så blodet sprutet. Ja der politiet ble jaget av gårde som om de var småunger, det satte et sjokk i meg. Et skremmende bevis på at norsk politi ikke klarer å hamle opp mot disse pøblene. Men må rømme som høns som får besøk av reven i en hønsegård. Hva skjer den dagen dette utarter seg til noe meget alvorlig?

Vi vet alle at islamistenes erklærte mål er å innlemme også vårt land i den muslimske verden. En verden som skal styres av sharia og av en muslimsk hersker, en kaliff. Islamismens samfunnsmodell er fjernt fra norske idealer, men som ikke ser ut til å bekymre vår statsminister Erna Solberg særlig nevneverdig. Vår frihet og den rause respekt vi har lært oss i de siste par generasjoner, den ser ut til å være på hell. For kanskje er det for seint å stoppe dette nå? For det er jo vi selv som har valgt de politikerne som med kaldt overlegg ødelegger både landet, folket og dets kulturelle og historiske arv.

Ja vi kan gjerne skylde på muslimene, men når alt kommer til alt, så er det vår egen skyld. Vår sivilisasjon fortjener rett og slett kanskje ikke å overleve? For det vil den heller neppe gjøre! Over tid kan bare en sivilisasjon overleve dersom den viser evne og vilje til å forsvare seg. Vår sivilisasjon er bygget på verdier som FORBYR oss å forsvare oss mot islam! Og dermed er vi som "sitting ducks" og vil tape for islam på sikt.

Ja innvandring og islamisering har jeg i mer enn 40 år skrevet mye om og er et kapittel for seg sjøl. Og det har så visst ikke blitt bedre med at FrP fikk sju år i regjering. Daglig hører og leser vi om overfall, ran, voldtekter. knivstikking, bombefabrikker og terrortrusselen. Noe som gjør våre større byer mer utrygge enn de noen gang har vært. Det tidligere argumentet om at FrP er det partiet som skal rydde opp, det lyder mer og mer hult for hver dag som går. Og heldigvis har vi DEMOKRATENE, et parti med en oppegående partileder, den meget kloke og dyktige Geir Ugland Jacobsen, en sann patriot som skal vise at DEMOKRATENE ikke skal være et parti hvor man bare snakker, men der det SKAL HANDLES!

Og nå har nordmenn en siste mulighet til å snu en skremmende og vanvittig forandring av fedrelandet. En forandring til å bli et land hvor trygghet og sikkerhet for folket skal gjelde! Derfor må alle gode nordmenn gi sin stemme til Demokratene den 13 og 14 september!

Ankenes, 12.juli 2021.

Amund Garfors
Stortingskandidat
DEMOKRATENE
Nordland.

Kommentarer