Her er kirkens agenda

Av Kirkehøyden. 

Dette er del av en agenda som de deler med Vårt Land.


De skal avkristne Norge, innføre marxisme kombinert med islam. Despoti i annen potens.  Nylig - muslimske barnesoldater massakrerte 160 og 85 muslimske barn drept for å hindre at jentene får utdannelsen. 

NO PROBLEM for kirken og Vårt Land, dette vil de ha her, men da må de bekjempe oss bibeltro kristne først. Inkluder tvinge på oss Pride/ sodomi, som kirken elsker, del av den marxistiske agendaen. 

Takk og lov at våre jøder, som har skjult sine symboler i flere tiår, grunnet muslimer, har et hjemland som kan og vil beskytte dem. Mange unge familier har allerede flyktet fra Norge, grunnet kirkens muslimske venner.

Det viktige for kirken, er å støtte barbariske terrororganisasjoner i Midt Østen, med en målsetning: Holocaust 2, og en biskop trekker nazikortet mot jøder. For å ha forsvart seg i 73 år mot folkemord, i sitt rettmessige og historiske hjemland. Med sann legitimitet, som deres barbariske fiender mangler helt.

"Palestina og palestinere" er oppfinnelser av KGB på 60 tallet, løgner etter at despotiske muslimske diktaturer  ikke klarte jobben med tilintetgjøre alle jøder. De bad "palestinerne" om å flykte, og komme tilbake når hver jøde var drept. Enten er det ren ondskap eller et enormt IQ problem fra kirken. De leser ikke bibelen, derfor hyller de sodomi, og støtter folkemord på våre barn, så de ikke kan komme til Jesus. Dette gjør de ut av "nestekjærlighet."

Dette støtter kirken, erklært av deres stor helt Arafat gyldig til evig tid: "Det blir ikke fred før alle jøder er drept, inkl. deres kvinner og barn. Om det skal ta generasjoner." Dette inspirerer kirken, og snart skal de arrangere en egen årlig jødehat uke, med anekdoter om slemme jøder. Klassisk jødehat.

Kirkehøyden

Kommentarer