Lan Marie Nguyen Berg, en norsk woke-prinsesse

Lan Marie – her som tidlig syklist. Foto: Privat.
Av Dan Odfjell. 

Om henne og byrådet i Oslo ser Distrikt-Norge godt vanviddet. Og kommer neppe til å støtte partier som er tilhengere av ytterligere Oslo sentralisering og innvandring. Eller dem som er for EU og for globalisme, samt for klima-kjøret. Raymond Johansen synes en belastning for Jonas Gahr Støre blitt. Selv om sistnevnte sier han støtter ham. De representerer den konforme Oslo feigheten, opp mot frimodigheten som langt mer tilhører utkant-Norge, til en økende «blest fra nordvest» til kulings styrke - en veritabel protest mot Oslo-gryta som dominerer og dirigerer med en uhyggelig svak politisk korrekt regjering ved roret. Som på autopilot i 8 år nå har tillatt fortsatt riks-indoktrinering, til et Norge dominert av et Stortingets meningsmonopol. 

Ære til Partiet Rødt som var prinsippfast og støttet kritikken, ja, mistilliten til Lan Berg. Og som ikke var på lag med den politiske feigheten som nå regjerer, og som følger i dragsuget av globalisme. Som ikke vet å sette ned foten for Pride-galskapen som nå rir landet som en farsott. Noe som for globalistene betyr fremgang, mens Norge blir satt tilbake. Og for ordens skyld, hva angår sabotasje-aktivitetene under tysk okkupasjon var det faktisk kommunistene, for øvrig ledet fra Bergen, som utmerket seg med motstands-mot, ikke «Oslo-gutta fra skogen» som først meldte seg på etter at det var klart at Hitler-Tyskland ville tape krigen…

Arbeiderpartiet omskrev historien og fratok kommunistene den æren de fortjente under motstandskampen. I det hele tatt, Ap bedrev bevisst historieforfalskning og sto for et lands-sviker-oppgjør kanskje verre enn i noe annet land i Vest Europa. I boken Makt Myter Media støttet av meg kom dette rimelig tydelig frem. Hvilket også forklarer hvorfor boken ble sterkt motarbeidet av Ap-folk både før og etter stortings-valget i 2013. Men jeg har et usolgt lager av MMM bøker til gratis utlevering, med undertittelen «Det er mye verre enn du tror».

Tilbake til Lan Berg fra partiet MDG, hun later seg forurettet, og Raymond Johansen bandt seg til masten sammen med henne. For å si det rett ut, om de to sammen forsvant ut med dragsuget av all den elendighet der følger i deres politiske kjølvann, ville det vært en sann lettelse for folk rundt Oslo og for mange av oss andre som ser klima-hysteriet for hva det er. Jeg refererer derfor til tre opplysende nylige kronikker, først  8/6 «Planen om norsk «klimavennlig» energi-politikk slaktes:- Fullstendig urealistisk» og deretter 12/6 «Høyre/Ap skaper industriell gravferd» og til sist 14/6 «Der folket selv får bestemme: Sveitsisk folkeavstemning sier nei til «klimatiltak». 

Ingen av disse document.no kronikkene ville blitt publisert i riksmedier av en grunn, de er stats-finansierte og lydige, uten hadde de ikke hatt livets rett. De anviser en bevisst forvrengt og en folket tildekket virkelighet, et bedrag. Folket får høre problemer og elendighet langt borte, jo lenger vekke jo bedre for å fremholde prektige seg selv. Men Sverige som vi har en lang felles og porøs grense med, som med sin åpenbare uregjerlighet er en økende trussel mot oss. Det tildekkes, det advares folket ikke imot. Uærligheten har også en annen grunn, at virkelig sannhet om Sverige er våre politikerne alvorlig skjemmende og tåler derfor ikke trykksverte. Men likevel, alle de nåværende stortingspartiene, de vil ha gjenvalg til høsten? Ikke stem på dem. Ta da heller hjemmesitterpartiet i bruk. I ren protest.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

Kommentarer