Er vi tjent med dagens politikere på Stortinget?

Av Amund Garfors. 

Det er vel på høy tid at folk stiller seg dette spørsmålet om vi er tjent med dagens politikere i Storting Regjering? Sjøl mener jeg at de aller fleste bør skiftes ut eller avgå frivillig.  Når man vet hvordan politikken drives, og der politikere som burde jobbe for landet og folkets beste, heller betaler MSM for å skjule den åpenbare korrupsjon, ja t.o.m lyve og nekter å fortelle sannheten om et bedrag som de kaller for "demokrati" - da setter det dem alle i et dårlig lys.

Når t.o.m. Gahr Støre som stiller opp som landets statsministerkandidat, der han gikk ut på Dagsrevyen for et par dager siden, og ville ta støtten fra Human Rights Service, der Hege Storhaug og hennes dyktige medarbeidere gjør en fantastisk jobb i demokratiets navn. Og der de forteller sannheten om hvordan vårt land blir vanstyrt, da er det på høy tid at alarmklokkene ringer i hele kongeriket. For det ser ut at å fortelle sannheten, det vil verken Gahr Støre eller Erna Solberg vite så mye av...

Disse politikerne som i mine øyner er totalt "good for nothing", de sier samtidig at de ønsker et mangfold i mediene. Men samtidig som de ønsker kun å betale de kreftene som gavner dem selv. Derfor er dette påståtte "mangfoldet" i mediene en direkte løgn! For slikt finnes ikke! Ikke minst NRK som er en direkte destruktiv kanal for vår ytringsfrihet, der vi som ønsker å få ut sannheten ikke blir invitert inn. Og der vår ytringsfrihet skal knebles eller ties i hjel, mens demokratiet går samme veien...

I tillegg så brunbeiser en god del politikere en stor del av det norske folk som er imot den muslimske innvandringen. Noe vi har sett i årevis fra så godt som samtlige partier på stortinget. Jo, t.o.m fra dagens leder i FrP! Med andre ord, så blir vi som er skeptiske til ødeleggelsen og oppsmuldringen av vårt land våre umistelige verdier, den kristne tro og vår stolte kultur, hengt ut av de som ønsker å ødelegge vårt land. Ja med ei ikke-bærende innvandringen fra MENA-land. Og problemet er at når det går så hurtig at disse menneskene ikke lar seg integrere, da dannes det minoriteter med sin egen kultur, for ikke å snakke om religion! Kan noen fortelle meg et eneste land hvor to religioner av noe størrelse lever fredelig sammen?

Og der dette som vi nå ser blir et stort problem om bare noen få år, var det en "villet" utvikling? Og hvor og hvilket år ble dette et fattet vedtak i Stortinget? Var dette en demokratisk avgjørelse? Sannheten er den at Arbeiderpartiet trengte flere velgere, samtidig som høyrekreftene liker billig arbeidskraft. Pragmatiske og grådige politikere og forretningsfolk var dem som sørget for en stadig større og økende innvandring fra land som vi ikke har den minste samhørighet med. Begrepene "multikulturalisme" og et "fargerikt felleskap" ble lansert som "sukker på grøten".

Derfor henger ikke noe av denne svada på greip i det hele tatt! De krefter som ønsker å ødelegge vårt land, de er blitt "de gode" - mens de som ønsker å ta vare på det norske folket og landet vårt, de er blitt "de slemme" i våre politikeres forgiftede hjerner. Forgiftet av en utopi om multikultur. Men som ikke fungerer i praksis!

Nei det finnes INGEN samfunn på denne jord hvor multikultur fungerer! Slike samfunn ender opp med å bli mer voldelige og stadig fattige og utarmet. 

Derfor må vi bli kvitt de politikerne som er for fri innvandring, ved høstens valg. Ja, dette blir et skjebnevalg! Derfor oppfordrer jeg alle ansvarlige og gode nordmenn til å stemme på DEMOKRATENE ved valget i september!

Ankenes, 19.juli 2021.

Amund Garfors
Stortingskandidat
DEMOKRATENE
Nordland.

Kommentarer