Hvor lenge skal folket føres bak lyset?

Av Amund Garfors. 

I en opplyst tidsalder som vi nå lever i, der skulle man jo tro at det ikke ville være mulig å føre folk bak lyset. Særlig nå når alle med et lite tastetrykk kan gå inn på Internett og finne ut og lese om hva som helst. Men dessverre, så er det ikke slik. Menneskene er ikke alltid rasjonelle selv i moderne tid. Våre oppfatninger baseres ofte på følelser og ønsker i stedet for på fakta og sunn fornuft. Fakta avvises av mange, fordi det er ubehagelig og/eller ikke passer inn i deres forestillingsverden eller på det de ønsker å tro på. Det er ofte lettere å få menneskene til å tro på noe ikke-eksisterende enn på realitetene. 

Om noen mennesker tror på julenissen eller på en UFO, så er det liten eller ingen betydning for den øvrige befolkningen. Noe helt annet er det dersom de tror at de selv er utpekt av "skjebnen" til å gjennomføre enn massiv forandring av samfunnet, ja slik f.eks nazistene i Tyskland klarte? Og det på tross av at Tyskland var den gang regnet som et av verdens fremste siviliserte land - teknisk på topp og vitenskapelig og kulturelt i verdensklasse. I Russland, som også var regnet som en gammel kulturnasjon, der ble kommunismen innført ved en blodig og "væpna revolusjon" som var den rene terror. Likheten besto i at nazistene og kommunistene lovte folket "gull og grønne skoger". Men vi vet alle hvordan disse farlige eksperimentene endte og som ble en katastrofe for begge lands befolkning og for langt, langt flere, der millioner på millioner av liv gikk tapt.

I disse tider, så er det sannelig noen eventyrere som gjerne har lyst på noen eksperimenter igjen, der de fører en intens kampanje, med offentlig støtte i milliardklassen, for å få en ny ideologi, og som i følge disse tilhengerne, både på venstre og høyresiden, der de skal skape velstand, fred og harmoni. Ja for alle verdens mennesker - noe de kaller for "multikultur" eller "det fargerike fellesskap", hva nå i alle dager det er for noe? Som sjømann et helt liv, og der jeg har besøkt en rekke land på denne jord, så har jeg aldri oppdaget at noe slikt eksisterer, og har heller aldri gjort det i historisk tid. Kun oppe i hodet på drømmere som synger om barn av regnbuen...

Tvert imot, så viser all historie og nåtid, at den viktigste årsak til konflikter er de ulike motsetninger mellom ulike etniske grupper som konkurrerer om det samme livsgrunnlaget. Dersom varig fred og harmoni skal skapes og opprettholdes, så må et naturlig folkelig fellesskap danne grunnlag for selvstyrte nasjoner. Og der landegrensene til disse nasjonene må respekteres. Noe vi til fulle fikk bruk for under Corona-pandemien!

I stedet for å opprettholde det folkelige fellesskap med et samfunnslim som holder alt på plass og danner grunnlaget for et av verdens fredeligste og mest funksjonelle samfunn, så går tilhengerne av dette "fargerike fellesskap" inn for oppløsning av vårt tradisjonelle fellesskap. Der de heller vil danne et fremmed, splittende og fargerikt forskjelligskap av alle tungemål, et samfunn med forvirring og i evig kaos og konflikter mellom ulike etniske grupper.

Dessverre så har vi en regjering og et storting som er på ville veier, der de støtter en slik skremmende utvikling. Og har t.o.m gjennom påtvungne lover om hundretalls kroner i milliardbevilgninger, lagt forholdene til rette for denne folkeutskiftningen. Ja for denne skjebnesvangre og irreversible endring av folk og fedreland skal kunne skje. Og i det stille og det skjulte, bak nordmenns rygg som får regninga til slutt. Ei regning som vil svi for de stakkars nordmenn som det blir færre og færre av i framtida.

Joda, det snakkes mye om fremmedfrykt, men enda mer har det norske folk grunn til å frykte sine EGNE politikere! Og som i humanismens navn påtvinger det norske folk et inhumant samfunn som svært få ønsker seg og ingen er blitt spurt om de vil ha! Troen på et "fargerikt fellesskap" og som globallistene, NWO, (New world order) FN og EU står bak, det er like urealistisk som troen på julenissen. Og den troen er like fatal som troen på nazismen og kommunismen i vår nære fortid. Nazismen og kommunismen ble også gjennomført gjennom løgn, manipulering og tvang både i Tyskland og i Russland. På samme måte forsøker en del kyniske og onde mennesker å innføre det "multikulturelle og fargerike fellesskap" i Norge og det øvrige Europa. Et livsfarlig eksperiment som Sverige er et godt bevis på, der landet er i fullstendig oppløsning!

Og alle vet vi, at den viktigste årsak til at mennesker fra den fattige del av verden søker seg hit til Norge, der er grunnet etniske konflikter mellom to eller flere grupper i deres hjemland. Hvem husker vel ikke hva som skjedde i Kongo mellom tutsier og hutuer? Så hvordan skal en påtvungen innvandring av hundretalls ulike grupper som vi nå har fått her i landet, skape et fellesskap i Norge? Kan Erna Solberg svare meg på det spørsmålet?

På samme måte som nazismen og kommunismen ble en ulykke for de land som ble berørt av disse "ideologier", så vil forsøket på å tvinge igjennom et livsfarlig globalistisk eksperiment bli en ulykke ikke bare for Norge, men for hele Vesten!

Denne prosessen ble satt i gang UTEN demokratiske vedtak i stortinget. Underveis fikk man signaler om at man ville fått et massivt NEI, dersom folket hadde blitt spurt. Og derfor lot man være. For hver omdreining økte man innsatsen, der Norge snart ikke er til å kjenne igjen.

Nå spiller man russisk rulett  med samfunnet og de unges framtid. Vil vi egentlig det? De som ikke vil, de må gi sin stemme til DEMOKRATENE ved valget i september. Det eneste partiet som står mot globalisme og fremmedgjøring. Demokratene står nemlig for fedrelandet, for folket og for flagget!

Ankenes, 28.juni 2021.

Amund Garfors
Stortingskandidat
DEMOKRATENE
NORDLAND

Kommentarer