NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

tirsdag 24. april 2018

Til Gro Bergrabb - medlem av Kirkerådet fra Sør-Hålogaland bispedømme

Som domkantor og kirkepolitiker er Gro Bergrabb glad for
vedtakene på Kirkemøtet. Til venstre: Kristina Bjåstad.
Foto: Arne Guttormsen
Av Kirkehøyden.

Viser til Vårt Lands artikkel: "Kunst er et strategisk mål".

For å få mer «himmel på jord» velger Den norske kirke å satse enda mer på kunst og kultur.

Dette må være nok et tegn på at det er intet håp for "kirken". Jesus er persona non grata. Vår Herre og Frelser skal helst ikke nevnes ved navn. De satser heller på Kulturuke...

Den samme "kirken" sanksjonerer folkemord på det ufødte liv, velsigner sodomi og grov synd med likekjønnet ekteskap og forbanner Guds eget eiendomsfolk. Alt gjort mulig ved å suspendere Guds Ord, og med erstatningteologier.

"Kirken" tar ensidig side med Israels fiender i Midt Østen, som har lovfestet Israels utslettesle som folk og nasjon. Og det blir verre: I "kirken" leses det høyt fra Koranen, en idelogi/ "religion" som sier at vi kristne, jøder og andre "vantro" skal henrettes, om vi ikke konverterer eller betaler en mafia (Dhimmi)skatt. Henrettes sammen med en serie andre undermennesker iht "profeten."

Den svenske kvinnelige biskopen i Stockholm sier at korset skal tas ned. Alle bør vende seg mot Mekka når de ber. Kanskje hun allerede har erstattet korset med et kompass rundt halsen. Dette mens en norsk prestedame tilber Allah på Høstutstingen, og en annen forkynner fra Harry Potter på Fagerborg, med velsignelse fra ledelsen. Og det satses allerede på Yoga (hinduisme). "Kirken" har dessuten stand på alternativ messen. Det er jo det eneste som helt logisk går i pakt med forfallet og satsing på hedenskap.

Jeg regner med at blikket er rettet mot Mekka når "kunst og kultur", og alt annet som ikke har noe med vår kristne tro å gjøre, nå er på plass. "Kunsten" har sluppet inn allerede. En homofil muslimsk danser fikk slippe til på Frogner, mens mora sitter i kirken og jubler over "kunsten" til sin sønn.

Alt dette må ha satt fart med kvinnelige prester, som nå har full styring leser jeg. Og forfallet har gått fort! Paulus er for lengst suspendert, siden kirkens teologi nå har sitt opphav fra APs og SVs landsmøter. Der blir benkeforslag fra kvinner i den norsk kirke etter grundig behandling gjort til teologi i "kirken" for å holde alle troende kristne for narr. 

Kirkedirektøren beklaget nylig at de ikke har et tilbud til innvandrere. Akkurat iht det ovenfor, har dere ikke noe tilbud til dem. De vil nemlig ha Jesus, som er persona non grata.

Kirkehøyden