Oh Happy Day!

Andakt av Spikeren.

Jeg skal ikke si så mye i denne andakten, men bare la Guds Ord tale for seg selv. For vel var det stort da Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Men det var faktisk enda større når dette kjødet ble reist opp igjen og gjort til et levende håp ved oppstandelsen fra de døde! For nå kan det sies om Jesus det som står i Hebr 1,3-4:

"Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye. Slik ble han mye større enn englene, for det navnet han har fått i arv, er så mye større enn deres."

"Men hvis Hans Ånd som oppreiste Kristus fra de døde, bor i dere, da skal Han som oppreiste Kristus fra de døde, også levendegjøre de dødelige legemene deres ved Sin Ånd som bor i dere." (Rom 8,11)

"Dersom Kristus bor i dere, da er nok legemet dødt på grunn av synd, men Ånden er liv på grunn av rettferdighet." (Rom 8,10)

"Sannelig, det var våre sykdommer* [lidelser] Han tok på Seg, det var våre smerter Han bar, mens vi regnet Ham som rammet, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi fór alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle, ramme ham." (Jes 53,4-6)

Da kan vi sannelig bryte ut i jubel og si som det står i 1 Pet 1,3-5:

"Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som aldri forgår, aldri skitnes til og aldri visner. Den er gjemt i himmelen for dere, dere som i Guds kraft blir bevart ved tro så dere når fram til frelsen. Den ligger alt ferdig til å bli åpenbart ved tidens ende."

"Gud være takk for sin usigelige gave!" (2 Kor 9,15)

"For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave." (Ef 2,8)

Oh Happy Day!

Spikeren