Formes en ny islamistisk super-blokk i Midtøsten ?

Skrevet av en gjest.
Følgende observasjoner bør kunne gi stoff til bevitnelsen av Bibelens profetier. På en side har vi det islamistiske Tyrkia som linjer seg opp med Det Muslimske Brorskapet / Hamas sammen med Iran og Hizbollah, mens Egypt, Saudi Arabia og Gulf statene former sin egen defensive blokk.

Mye tyder altså på at et monumentalt skifte er i ferd med å skje ved at en islamistisk super-blokk er i ferd med å formes. Tyrkia og Brorskapet finner sammen med Iran og Hizbollah. Egypt og Gulf-statene former sin egen allianse mens USA`s utstrakte hånd til Iran og Brorskapet svinner i horisonten.

Alliansene som formes følger etter Joel Richardsson syn de kommende strukturene i regionen. Først av alt ser vi Tyrkia lede den nordlige flanke med Egypt stadig mer isolert i syd;
- Profeten Daniel 11.40-45 forteller at Egypt vil bli overvunnet av siste dagers nordlige koalisjon.
- Jesaias 19 refererer til denne erobreren som en ond hersker.
- Mot enden av trengselstiden vil vi se Dyret vende sin vrede mot Saudi Arabia, dvs. grunnstrukturen i kommende begivenheter trer synligere frem. Men selvfølgelig, og som alltid med profetier må de sees gjennom mørke glass, hvor skifter og uforutsette vendinger kan skje, før den aller siste fasen trer inn. Men likevel, hva vi nå ser bør noteres. Enden på denne tidsalderen kan ligge nærmere en noen aner.

Kommentarer