Høyre med Norge og Brende i knestående

Det er reist spørsmål i forbindelse med Høyre og Brendes posisjon vs. Israel mht. den norske ambassadens beliggenhet etter uttalt ønske fra FRP om å flytte ambassaden til Jerusalem. 

I denne forbindelse er det naturlig å se spørsmålet i lys av de hendelser som har skjedd siden Israel så dagens lys den 14 mai 1948 på samme dag mandatet fra League of Nations løp ut, og som Israels deklarasjon viser til. Meg bekjent hersker det ikke tvil om hva dette inneholdt mht. grensen vest for Jordan elven hvor opprettelsen av et jødisk hjemland skulle sikres ifølge mandatet, og hvor ikke-jødiske samfunn skulle ivaretas uten fordommer mht. sivile og religiøse rettigheter. Men hva skjedde?

Israel måtte forsvare seg mot aggresjonen fra fem arabiske nasjoner som straks gikk til krig mot den folkerettslige legale statsdannelsen Israel, som hadde 51 land fra Folkeforbundets i ryggen samt USA`s anerkjennelse kvelden 14 mai og tre dager senere fra USSR.

Krigen pågikk til vi fikk den grønne linjen dvs. våpenskillelinjer hvor kampene opphørte. Jordan hadde tatt øst-Jerusalem pluss en stor bit av mandatområdet som ble omdøpt til Vestbredden. Et stort antall synagoger ble ødelagt. Jødene ble nektet adgang til klagemuren i 19 år frem til Egypt, Syria og Jordan rustet til krig igjen for et endelig oppgjør i 1967. De tapte, men gikk til krig igjen i 1973, hvor lille Israel igjen var ille ute.

Vi ser altså at Israels naboer ikke tok imot invitasjonen til et fredelig samkvem med jødene, som lå i deklarasjonen av 1948, og gav det glatte lag i verdenssamfunnets omforente vedtak om et jødisk hjemland ved Folkeforbundet i 1922, hvor også tyrkerne som tidligere eier av det osmanske riket, hadde signert, men røvet til seg fra landområdet som ble avsatt i mandatet.

På denne bakgrunn bør det stilles spørsmål om legaliteten til arabernes vinninger på Vestbredden og øst-Jerusalem mht. Brende og Høyres posisjon, hvor spørsmålet om ambassaden føyer seg inn.

Er det ikke snart på tide at Norge skiller seg positivt ut og markerer at Israel har sitt på det tørre etter gjentatte angrep på Israels intergritet fra arabiske nasjoner samt div. palestinaarbiske terrorgrupper?

Og kan en flytting av ambassaden bety en håndsrekning til Israels helt legitime geopolitiske stilling som et signal til slike som fortsatt ønsker Israels undergang?

Kommentarer