Har Norge og Europa sett sine beste dager?

Ja, det er god grunn til å stille seg dette spørsmålet, etter at vi så en meget alvorlig og bekymret Statsminister Miro Cerar fra Slovenia forleden på TV. Der han under EU-toppmøte i helga advarte mot at både Europa og EU ville bryte sammen. Ja, der det vil være slutt på det hele, dersom ikke denne pågående masseinnvandringen og den nye type invasjon av Europa kommer under kontroll.

Som vi til stadig nå kan se på TV-nyhetene, så kommer det store menneskemengder som ei ustoppelig elv, der vi kan se at de ledes fram i land etter land, og av politi på ridende hester. Og der de føres nordover mot Tyskland, Sverige og Norge, som er blitt deres store og endelige mål. 

Når man sammenligner disse bildene av unge menn i våpenfør alder, og de bildene som media viser oss av barn og kvinner på flukt, så ser man fort at virkeligheten er noe helt annet en den som vi skal ledes til å tro på. For media vinkler alltid dette til fordel for dem som vil inn i Europa. Og som ingen vet om disse er våre venner eller fiender...

Er det bare noen få mennesker i dette landet som har gjennomskuet dette bedraget? For denne uhyggelige strømmen av økonomske og andre typer innvandrere, den vil knekke ethvert lands økonomi. Der denne galskapen er utløst av Tysklands kvinnelige kansler og tidligere medlem av kommunistpartiet i DDR, nemlig Angela Merkel. Og ikke en eneste politiker i Europa kan i ettertid påstå at de ikke visste eller skjønte hva denne farlige dama var i ferd med å gjøre med hele Europa! La det være klinkende klart, når historien en dag skal skrives, og om dette kontinents undergang.

Ja, Adolf Hitler var gal, det er vi alle enige om, men jeg tror snart vi alle også må være enig om at Angela Merkel er like gal? For det må være grenser for frekkhet når hun krever at alle land i Europa skal ta "sin del" av de inviterte "gjestene"- etter at dette farlige kvinnemennesket sto fram på TV for 6-7 uker siden og proklamerte at Tyskland hadde ingen problemer med å ta imot 1/2 million innvandrere. Og det årlig - i en rekke år framover! Er det kanskje det "3dje riket" som Adolf Hitler snakket om, som vi nå ser konturene av? Tyskland ble møysommelig bygget opp etter 2.dre verdenskrig fra ruin til et eventyrlig land, der nasjonen kom på fote og ble et lokomotiv for resten av Europa. Men nå går Tyskland med Angela Merkel i spissen inn for å rive ned det hele. Der sivilisasjonen i samtlige europeiske land skal destrueres. Og der Tyskland og Sverige inviterer hele verden inn, ved at de lar sine grenser stå vidåpne, og der Norge t.o.m nå har gått i den samme fella. Og det mens norske skattebetalere skal få lov til å være med på å bære det økonomiske ansvaret for at Angela Merkel og Stefan Løfven har gått fullstendig fra vett og forstand.

Ja, den tyske psykologi er farlig og den slutter aldri å skremme meg. Tyskerne erkjente ansvaret for naziregimets ugjerninger, ødeleggelser, massemord og Holocaust. Men nå, 70 år seinere, bruker denne nasjonen med en fører som er langt mer skremmende enn Hitler, en hver anledning til å minne verden om den skyld vi har. Og der går Merkel godt inn i tradisjonen til nazistene...

Samtidig er hun frekk og freidig nok, der hun føler seg kallet til å bruke en hver anledning til å fortelle Norge, Danmark, Finland, Polen, Tsjekkia, Serbia, Croatia, Slovakia og Ungarn hvilke politikk disse land skal føre. Og som skal fylle disse land med mennesker som vi ikke har den minste tilhørighet med. Hverken språklig, kulturelt, religiøst eller historisk. Dette er påfallende, og trolig gjort for å svekke disse land.

Tyskland har absolutt INGEN RETT å gå til kamp mot små og fredelige land! Der Tyskland nå fører krig mot dem som bare ønsker å bevare sine fedreland mot et antinasjonalt politisk styringssystem og mot en folkevandring fra den tredje verden som har et overordnet mål, der de skal utslette alle de europeiske nasjonalstater, slik vi kjenner dem i dag!

I disse farlige og angstfulle tider foregår det en løgnpropaganda for et "fargerikt fellesskap" med en "multikultur" som aldri har eksistert og aldri vil kunne skapes på de forutsetninger som nå legges til grunn. Historien og ikke minst vår egen tid viser at de fleste og største konflikter og kriger oppstår når fremmede trenger inn på et folks landområde. Den store innstrømning av fremmede til Norge kan absolutt IKKE fortsette, med mindre alvorlige etniske konflikter bryter ut også i vårt land.

Det er ethvert folks rett og plikt å ta vare på sine egne interesser, uansett forholdene i andre land. Hjelp må kunne gis til nødstedte, men vi hjelper ingen ved å ødelegge vårt eget samfunn! Propagandaen som vi nå daglig utsettes for, det er vår tids store folkebedrag og kan føre til de største konflikter i Europa som vi ikke har sett siden 2verdenskrig.

En krig, den slutter før eller siden, men de etniske konflikter som oppstår gjennom en påtvunget folkevandring, den kan bli evigvarende. Derfor har det aldri før vært større grunn til å ta advarslene fra Statsminister Miro Cerar fra Slovenia, på det største alvor!

Ankenes, 28.10.2015 AMUND GARFORS

Kommentarer