NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

onsdag 4. november 2015

Kristin Halvorsen støtter forslag om å gi menn retten til å bli gravide

Bioteknologirådets leder Kristin Halvorsen.
Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)
Regjeringen vil la nye "menn" beholde eggstokken.

Bioteknologirådets leder Kristin Halvorsen støtter regjeringens forslag om å gi menn, som har skiftet kjønn fra kvinne, utvidede rettigheter.

Oslo (NTB): Regjeringen vil droppe kravet om kastrasjon for kvinner som har skiftet kjønn – og gi dem adgang til assistert befruktning. Bioteknologirådet støtter forslaget.

Hvis loven blir vedtatt og endringene trer i kraft, vil det bety at kvinner som har skiftet kjønn, ikke trenger å operere bort eggstokkene, slik dagens lov krever for å få mannlig juridisk kjønn. I så fall kan en person som juridisk sett er mann, bli gravid, i og med at regjeringen i lovforslaget vil personen gi adgang til assistert befruktning.

– Flertallet i rådet ser ingen tungtveiende grunner til å nekte disse personene å få den mest hensiktsmessige og ønskede typen assistert befruktning bare fordi de har endret juridisk kjønn, sier leder Kristin Halvorsen i Bioteknologirådet.

Bioteknologirådet var enstemmig i sin støtte til forslaget om å fjerne kastrasjonskravet for endring av juridisk kjønn. Halvorsen stemte med flertallet på 9 av 13 medlemmer og støtter forslaget om assistert befruktning, framgår det av rådets høringssvar.

Halvorsen understreker at forutsetningen er at personer som søker assistert befruktning, innfrir de andre kravene i loven, som medisinsk og psykososial vurdering av lege.

Mindretallet på fire anfører at det å endre kjønn er en viktig, eksistensiell og selvvalgt handling som påvirker hvilke rettigheter man har i samfunnet. Det samme prinsippet bør også gjelde for spørsmål om assistert befruktning.

Nettavisen