Er Norge i ferd med å bli en apartheidstat?

Av Amund Garfors. 

Ja sannelig skjer det litt av hvert i dette landet for tiden? Der det fra min synsvinkel ser ut som denne Corona-epidemien skal brukes for alt den er verdt, der verden nå skal snues opp ned, ja der de i kjølvannet av Covid-19., munnbind og vaksiner,  der skal også et såkalt "vaksinepass" på plass? Har det tippet helt over nå for Erna & Co?

Jeg må bare få lov til å minne både Erna Solberg og disse folka innenfor FHI, at et såkalt vaksinepass, det strider i høyeste grad mot norsk lov! Ja der selvbestemmelses-prinsippet og grunnleggende menneskerettigheter brytes i full skala. For nå ser det ut som vi nærmer oss tilstander som vi tidligere så under apartheids tid i Sør-Afrika?

I tillegg er det et stort overgrep mot oss som ikke er villig til å ta denne hurtigutviklede vaksinen. Og som jeg ikke har den minste tillit til. En hver må jo innse at det er et stort etisk problem at et vaksinepass eller et koronasertifikat skal bli brukt som et slags pressmiddel eller gulrot for gjenåpning av samfunnet?

Og hvem trodde bare for vel et år siden, da politikerne stengte ned hele landet i en vanvittig galskap, der over 400.000 mennesker var berørt av permisjoner og arbeidsledighet, at man nå i det hele tatt, bare ett år etter, diskuterer om folket skal deles i to deler; et A-lag og et B-lag i det norske likhetssamfunnet? Og hvor de med lua i hånden og nederst ved bordet, er et avsluttet prosjekt!

Denne servile Solberg-regjeringen gjorde det klart allerede den 5.mai at den går inn for å etablere vaksinepass, eller et såkalt vaksinesertifikat. Forslaget er sendt ut på høring, med kortest mulig høringsfrist, nemlig 12.mai! Snakk om frekkhet?

Departementet foreslår i dette høringsnotatet et midlertidig nytt kapittel 4A i smittevernloven med regler om koronasertifikat. Dette er fullstendig uakseptabelt og der det går tydelig fram at dette påfunnet er samkjørt, ja som alt annet, med EU, og der vi på nytt får bekreftet at smittevernstaten har erstattet rettsstaten!!!

Vaksinepasset er altså premien for å delta, være prøvekanin i prøveprosjektet som denne vaksinasjonen egentlig er. Gulroten for å si et sånn, (for noe måtte de jo lokke eller true med,) for å få flest mulig inn i folden - der vi skulle få lov til å sette oss på flyet igjen - og reise til Bangkok, Kanariøyene, Sør-Amerika eller hvor det enn måtte være? Men hva hjelper det, når det er enda verre der vi kommer? Hvor karantene venter, uansett hva vi viser fram av papirer!

Jeg snakker med en del folk, og mange gleder seg stort nå, ja til å gjøre som de vil, "slå ut håret", feste, gå på byen og drikke seg full igjen og leve livet som før. Å nei, livet blir ikke som før, verken for de vaksinerte eller de uvaksinerte. Så håret, det det kan man nok la være å "slå ut" ser det ut til. For fakta er den; tro det eller ei, restriksjonene er kommet for å bli - enten på den ene eller den andre måten! Og virkningene, de vil så smått om senn komme for en dag, om vi vil eller ikke...

Uavhengig av vaksinering eller ikke vaksinering - vi går alle en nokså dyster og mørk tid i møte...

Den som orker å se, tenke, filosofere og analysere, han/hun kan tydelig se, at hele samfunnet er i oppløsning... takket være? Ja riktig! Udugelige, ansvarsløse, servile, snillistiske og totalt ubrukelige politikere!

Til høsten har folket en mulighet til å skifte dem ut. Og vi har også en liten mulighet til å stoppe det verste, dersom folket bruker sin stemmeseddel rett. Og da er det kun to partier som gjelder. Enten DEMOKRATENE eller PDK!

Nå må vi finne hverandre, og vi stå sammen mot bedraget! Ja stå skulder mot skulder ved å tørre å si ifra. Særlig når noe skurrer langt inn i sjela.

Det er NÅ det gjelder! For dette er av historisk viktighet!

ANKENES, 12/5-2021

Amund Garfors
Stortingskandidat for DEMOKRATENE, 
NORDLAND.

Kommentarer