Pastor ut mot Biden administrasjonens krig om barna og det samme er relevant for Norge

Fra Søkelys. Tipset av Olav H. Kydland. 

Joe Biden og hans visepresident Kamala Harris fører en urokkelig krig mot kristne verdier, og målgruppen er å tvinge barna til å bli lydige samfunnsborgere som aksepterer og godtar Bidens LGBTQ agenda. 

I USA og i mange land i Europa er det kristne synet på ekteskap og seksualitet i ferd med å bli en forbrytelse -og det er barna som er målgruppen for Biden og demokratenes påvirkningskampanje. Ugudelighet og toleranse for alt som Bibelen kaller synd og styggedom, er noe Biden og hans administrasjon ønsker å trykke ned i halsen på den oppvoksende generasjon. Pastor John MacArthur blåser nå alarm og advarer mot den strøm av smuss fra helvete Biden administrasjonen nå promoterer overfor barna. 

Det er viktig at barna fores med Jesus og Guds ord allerede fra de er bittesmå. Dette for å demme opp for den gift som presenteres i skole og førskole av homoliberale lærere. I USA har installeringen av Joe Biden i det hvite hus, gitt et voldsomt boost til LGBTQ aktivister og disse onde menneskers hovedmål, er å besudle barnesinn med homopropaganda. 

Både i USA og her hjemme har vi nå politiske ledere som steamer mot Sodoma og Gomorra, og for disse er førskoler, barnehager og skoleverket blitt den viktigste kamparena. LGBTQ aktivister og transpersoner slipper til i skole, barnehager og klasserom for å spre sin umoralske gift til barna. Disse vet at voksne og sarte kristne ikke er så lett påvirkelige for den LGBTQ-evangeliet -men barna er det. 

For myndigheter og aktivister som opererer under “verdens herrer i dette mørke og ondskapens åndehær i himmelrummet;” (Efes. 6,12) -er barna selvskrevne ofre og gjennom lovverket søker de folkevalgte å forderve barnesinnene og gjøre dem om til regnbuebarn. Et regnbuebarn er et individ som enten aktivt eller stiletiende er en del av homoagendaen som liberale politikere promoterer. 

Kristenfolket gjør klokt i å lytte til advarslene fra Guds menn som John MacArthur som kjenner Guds Ord og som holder fast på det gamle evangeliet -som nå blir forkastet, også av kirken og en stadig mer tannløs frikirkelighet.Kommentarer