Folket, unndratt reelt innsyn?

Foto: Berit Roald / NTB
Av Dan Odfjell. 
 
Svaret ubetinget er ja, og det gjelder Stortings-partienes innvandringspolitikk og dens konsekvenser, et omforent tabu dem imellom. Snakk om lureri og konformitet, med alle  riksmediene på lag. Aller verst er NRK-roperten, dvs propaganda-kanalen NRK, som regelrett gjør det gamle sovjetiske mediet, Pravda, til skamme. I sin infernalske utkrøpenhet sniker NRK giften inn i en grad som folket knapt lenger ser, gjennom all slags indoktrinering. Men vi som bor utenlands, med friske øyne, vi ser det. Og ledet av SV-eren Thor Gjermund Eriksen i spissen går det helt styrkende. Som ville fått Stalins fortjenestemedalje om de to hadde levd i samtid.
 
En debattant på Resett 11/5/21 etter mitt innlegg, «Politisk diskusjon er blitt umulig i dette indoktrinerte landet», hadde klare relevante synspunkter. Det etter at jeg selv hadde påpekt at Norge var til et slags de-døves-dialog-land blitt. Vedkommende sa at partiene hadde avtaler(?) seg i mellom i valgkamp sammenheng for ikke å snakke om innvandring, asylsøkere, flyktninger, osv. Svært mye tyder på at dette medfører riktighet og forklarer all stillheten rundt samfunnets viktigste enkelt sak. Da er konformiteten blitt rent stalinistisk preget, ufattelig og Norge selvutslettende. For ingen offentlige framskrivninger eller budsjetter for politikken som føres, foreligger, ei heller de vanlige konsekvensanalyser. Dette er et fortiet gigantisk folke-bedrag intet mindre. Dagens stortings-partier og politikere er grovt skyldige, og alle må straffes til høstens valg. Et folke-opprør må påkalles til vår redning, det haster.
 
Som en sa det, partipampene har ansvaret for å ha unndratt hele dette sakskomplekset til offentlig innsyn, dvs debatt, grense-settinger, regnskap osv, og det på svært udemokratiske måter. Her er ingen unnskyldninger overhodet annet enn ubegripelig ansvarsløshet og feighet. Enten det eller at dagens politikere virkelig vil landets befolkning utskiftet hurtigst mulig? Bare det, at det også krever en konsekvensanalyse og også den er partipampene oss skyldig. Akkurat den oppgaven kan få hjelp til ved å låne fra Sveriges konsekvensanalyser som vil vise oss veien, at det flerkulturelle ikke fungerer. Selv ikke med vårt oljefond kan vi redde oss selv, så mørkt ser det ut når sunn fornuft mangler. Hva vi ser er en sammensvergelse mot folket. Hvor fordelsfolkene lopper oss for alt, inkludert vårt eget land.
 
PS: At Sverige også er et tabu-tema er for øvrig riksmediene symptomatisk, også her gjelder det nemlig å holde folket i uvitenhet - slik Gro Harlem Brundtland formante dem.

Og ikke å forglemme, Hurra for 17ende mai. Og alt for Norge. 
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

Kommentarer