Israel sitter med nøkkelen

Av Kirkehøyden. 

Den antikristne avisen Vårt Land publiserte 21 mai en kronikk av Hamar biskop Solveig Fiske med tittelen "Israel sitter med nøkkelen". Her sier Hamar biskopen blant annet følgende:

- "Jeg forsvarer ikke vold. Men Israel har ansvaret for å ivareta alle innbyggere – også på okkupert område."

Du og "kirken" støtter  dette, fra barbariske terror org Hamas og PLO formulert av Arafat: "Det blir ikke fred før hver eneste  jøde er er drept, inkl. alle deres kvinner og barn - om det skal ta generasjoner." Siden 1934 har jøder sagt ja til elve fredsløsninger, deres barbariske fiender sier nei hver gang, og "nøkkelen sitter med Israel." Ja, la seg bli utslettet?

I 73 år har det jødiske folk forsvart seg mot folkemord, holocaust 2, som dine og "kirkens" venner har lovfestet - akkurat som nazistene. Det har aldri eksistert noe arabisk "palestina eller palestinsk folk," som har fått sitt land stjålet. Det var en KGB ide fra 60 tallet da barbariske arabiske diktaturer ikke lyktes med folkemordet de lovte i 1948.

De som flyktet i 1948 gjorde det fordi arabiske diktaturer lovte å drepe alle jøder, så kunne "palestinerne" komme hjem igjen. I stedet har de blitt sementert som flyktninger uten rettigheter, mens et sivilisert Israel integrerte alle sine 800.000, som ble drevet fra araberland, hvor de måtte forlate sine eiendommer.

Etter 2011 ble 4000 "palestinere" drept i Syria, hvor var dere da? "Palestinere" er bare et påskudd for det samme gamle jødehatet fra før 1814, du og "kirken," presse, "akademikere" bærer det frem i vår tid.

"Palestinerne" er  innvandrere i takt med at jøder bygde en økonomi fra "scratch" helt fra 1800 tallet. Hver m2 med land var kjøpt og betalt, giftige myrer, saltholdig jord restaurert med enorm innsats fra et folk uten landbrukstradisjoner. Dette er nå bekreftet av arabiske historikere, arabisk land ble ikke stjålet.

"From a small village of a few thousand inhabitants, Tel-Aviv has grown into a most impressive modern metropolis of over 200,000. They have truly done much, with what all agree, was very little. Once again the land of Israel was desolate and underdeveloped before the Jewish migration..” (Robert F. Kennedy)

“The Jews point with pride to the fact that over 500,000 Arabs in the 12 years between 1932 and 1944, came into Palestine to take advantage of living conditions that existed in no other Arab state. This is the only country in the Near and Middle East where an Arab middle class was in existence.” (Robert F. Kennedy).

Robert Kennedy måtte bøte med livet for å fortelle sannheten. Du, 
kirken, media og våre liksom akademikere forteller løgner.

Arabere fikk 22 nasjoner post Ottoman med nær ingen historisk legitimitet. Jøder fikk en i sitt historiske hjemland under San Remo Møtet, med mer historisk legitimitet enn noen annen nasjon, som har blitt grunnlagt i vår tid, det er gjerne nok med et kupp, og kontroll. 

Og du og kirken fortsetter i Luthersk stil med å fremme jødehat, med full støtte til dem som ikke har gitt opp håpet om den endelig løsning på jødeproblemet.

Kirkehøyden.
Evang. kristen og venn av Israel.

Kommentarer