Åpent brev til PDK og Demokratene

Av Spikeren. 

Det sies at Demokratene nå er over sperregrensen. Endelig ser vi kanskje et lite lys i mørket! La oss håpe det fortsetter. Kanskje PDK også vil klare å karre seg over sperregrensa? Alt står og faller på den enkelte velger.

Med begge disse partiene over sperregrensen kunne Demokratene og PDK bli en blokk som faktisk kan få litt innflytelse hvis de spiller kortene sine rett. Men da må det i så fall kompromisses litt slik at de kan slå seg sammen. Man kan ikke forvente at begge skal få alle sine hjertesaker på plass med en gang, så her må man være litt taktiske og ta ett steg om gangen. Hvis også de andre kristne småpartiene kunne gjort det samme, kunne man faktisk fått til noe bra her. Det nytter nemlig ikke å sitte som småkonger på hver sin tue og tro at man skal overta makten nærmest alene. Man er nødt til å lære seg å samarbeide, ellers vil det ikke gå. 

Kort sagt: Vi trenger en ny Harald Hårfagre som samler det etterhvert så fragmenterte Norge til ett rike igjen. 

Så hører jeg fra landsmøtet til PDK at Selle ønsker Norge skal være en trygg havn for de som trenger beskyttelse. Det er greit nok, og vi kan gjerne trekke fram enkelte solskinnshistorier til støtte for dette. Men akkurat nå er det den norske mottakshavnen vi må konsentrere oss om, for den er ganske så ødelagt. På samme måte som dagens stortingspolitikere har gjort politikken til sin egen personlige karrierestige, har innvandringsindustrien utviklet seg til å bli big business, både for offentlige hjelpeorganisasjoner og de mer private aktørene. 

Dessuten er det lite klokt å fylle landet vårt opp med hundretusener av muslimer når vi kan hjelpe langt flere i deres eget nærområde, slik vi har gjort i tidligere tider. Hadde det enda vært forfulgte kristne vi tok imot, ville de i det minste vært integrerbare. Jeg mistenker faktisk hele denne muslim-importen for å være en villet liberalistisk agenda som ledd i å ødelegge våre kristne verdinormer.

Derfor er jeg helt enig med Erik Selle når han sier at vi trenger sirkulasjon på stortinget. Etter min mening burde det vært en maks grense på 3 perioder for enhver politiker. Samtidig mener jeg pressestøtten må avvikles, slik at ingen partier kan styre og kontollere "hva folk blir fortalt", som Gro Harlem Brundtland så avslørende sa for ikke så lenge siden.

Så må vi sette en stopper for venstreliberalismen og den ødeleggende woke-trnnden som nå herjer fritt. Hvis vi skal overleve som folk og nasjon må vi rett og slett ta fornuften fatt, sette foten ned og si nok er nok! For den galskapen som vi ser i dag går ikke lenger. Den kommer til å ødelegge oss om vi ikke setter en stopper for den. Les gjerne Hans Rustads artikkel fra 25 april på document.no: "Politikerne visste ikke hva de gjorde da de slapp islam inn" Les gjerne også kommentarene under artikkelen.

Til slutt noen ord til ateistene hos Demokratene:

Husk at man hverken behøver å tro på Gud eller være kristen for å se og skjønne at de kristne moral og etikk verdiene er selve grunnlaget for et velfungerende og bærekraftig samfunn. Hele verdenshistorien vitner om nettopp dette. Så må vi huske på at den "religionsfriheten" vi har her i Norge ikke ble gitt for at vi skulle slippe til en hver religiøs tro. Det var blant annet derfor vi fikk den omstridte "jødeparagrafen" som en beskyttelse mot jødedommen, som faktisk er noe helt annet enn kristendom. Religionsfriheten ble i sin tid gitt for at vi skulle ha frihet til å praktisere vår KRISTNE tro, uavhengig av datidens eneveldige preste og pavedømme. Hans Nielsen Hauge er blant annet et lysende eksempel på hvor viktig religionsfriheten vår er. Men den var som sagt ikke ment som et bifall til andre fremmede religioner som for eksempel islam.

Thomas Jefferson sa noenn kloke ord i sin tid: "The democracy will cease to excist when you take away from those who are willing to work, and give it to those who would not". Ayn Rand sa noe lignende: "Når de som ikke har skapt velstand, krever fordelt hva andre har skapt." Jeg husker at folk på venstresiden snakket nedlatende om arbeidsomme folk som skapte arbeidsplasser for seg selv og andre. Det var ikke rettferdig at noen lyktes - Jante-Norge - og slik er det i dag også.

Norge og USA ble velstående siden de rette kristne verdier var nedfelt i våre Grunnlover. Økonomien var basert på Adams Smiths "The wealth of nations". Han snakket om "den usynlige hånds virksomhet" (Gud). Alle ideer kommer rett ut av bibelen.

Da Thatcher skulle redde den syke man i Europa, foreskrev hun Adam Smith som medisin, og hun lyktes. Så mye at Blair måtte innrømme det, og Jens skulle bli Norges Blair. Men det varte ikke lenge, og det skyldes et korrupt akademia. BBC hadde i sin tid en serie om økonomi med fem deltagere. En kvinne fremholdt de ideer som hadde lyktes, mens de fire andre bare kom med svada. Smarte kinesiske forskere har imidlertid skjønt det: "Christianity the reason for West’s success, say the Chinese". 

Kanskje det er på tide at vi her i Norge kommer frem til den samme konklusjon?

Spikeren

Kommentarer