Det landet som Herren din Gud har gitt deg

Av Norvald Aasen. 

Til generalsekretær i Krf, Geir Morten Nilsen m.fl. 

Avisen Norge I Dag har i nr. 19/2021 et intervju med generalsekretæren i krf, der Geir Mortem Nilsen sier "Det hviler et stort ansvar på hver enkelt av oss", dette for å få krf over sperregrensen.

La meg heller si det slik: Det hviler et stort ansvar på oss alle for å få Krf under sperregrensen. Og samme ansvar hviler på oss for Venstre. Det bør være et ansvar for oss å hindre at krf kommer tilbake til stortinget og i alle fall ikke i noen regjering.

Det finnes nok av partier på venstresiden som står for nett den samme politikken som Krf og Venstre gjør når det gjelder avhending av landet og fremmedgjøring og utskiftning av vårt gamle folkeferd. Skulle tro at Krf husket av og til Budet om at "Du skal hedre din far og din mor, som Herren din Gud har befalt deg, så du kan leve lenge, og det kan gå deg vel i det landet Herren din Gud gir deg." (5 Mos 5,16)

Og det å avhende den arven våre eldre har slitt og strevet for at deres etterkommere skulle få, og føre videre i sine slekter, er vel lite i tråd med dette budet?

Gjennom mer enn 40 år har loven om fri abort sytt for at mer enn en halv million av våre slekter og vår arbeidskraft ikke har fått lov å se dagens lys. Og Krf har tydeligvis levd godt med denne morderiske loven.

Min onkel, Magne Aasen, som har forlatt denne verden for endel år siden, var selv med å stiftet Krf, men han sluttet å støtte sitt gamle parti etter å ha opplevd Kjell Magne Bondevik som statsminister. Flere andre har gjort det samme.

Nå lokker Ropstad og hans menighet med eldregaver, barn og ditt og datt lokkemiddel i velkjent valgfleskstil, jeg selv er nærmere 80 år og har hatt omsorg for andre eldre ved ulike anledninger. Og jeg lar meg ikke lokke av Ropstads valgflesk, heller ikke av Bollestad sine luftige helikopterturer for å gjødsle skog, dette nevner jeg som eldre gårdbruker med en masse utplantet skog til pest og plage.

Med krf sine planer om høye kvoter av såkalte "kvoteflyktninger" (les migranter) og tømming av migrantleirer til Norge, og det sies, med særlig omsorg for barna, blir dette hule lokketoner når vi vet at også dette partiet gjennom 40 år har levd godt med en abortlov som har fjernet mange hunde tusen av vår egen ætt. Krf, Venstre og resten av venstresidens iver for høyere innvandring vil gi sitt store bidrag til en raskere folkeutskiftning, og dette er nok også trolig det som ønskes.

Da kan det være greit å minne om Nikolaus Gjelsvik sine formuleringer om den Rette træleæra og Ivar Aasens ord: 

"Lat oss ikkje forfedrane gløyma under alt som me venda og snu, for dei gav oss ein arv til å gøyma, den er større enn mange vil tru.
Lat det merkast i meir enn i ordi at me halda den arven i stand, so når fedrane sjå att på jordi, dei kann kjenna sitt folk og sitt land".

Nett det har vår tids sine ledere, politiske og andre, sytt for at våre forfedre og formødre allerede nå ikkje vil gjøre - kjenne sitt folk att!

Kristenfolket bør samles om PDK!

Norvald Aasen, 
indre Åsen, Brekka 115, 
6983 Kvammen i Askvoll kommune.

Kommentarer