Metodistkirken: Ministrene bør unngå å si "ektemann" og "kone"

Fra P54. 

United Methodist Church mister tusenvis av amerikanske kirker på grunn av seksuell etikk

"Et person skal forlate sin forelder og sin forelder og holde fast ved sin partner, og de skal bli ett kjød." Er det slik en prest i Metodistkirken i Storbritannia må lese 1. Mosebok 2, 24 nå (hvis de leser det i det hele tatt!), for kirken har gitt ut en retningslinje som oppfordrer prester til å unngå "sårende språkbruk" som "ektemann" og "kone" og andre kjønnsbetegnelser.

1. Mosebok 2, 24 Derfor skal en mann forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin hustru, og de skal bli ett kjød.

Ovenstående er hva Bibelen sier. Men sannheten er i dag støtende og Guds ord skal tilpasses ukulturen.  Jesus ble kalt "syndernes venn", men han vannet aldri ut budskapet sitt eller unnskyldte eller bortforklarte synd for å virke mindre støtende.

Måten vi kan føre mennesker til Kristus på, er ikke å vanne ut den bibelske sannheten eller adoptere en antatt "kristnet" versjon av vår tids tenkemåte. Svaret på hvordan vi kan nå mennesker i dag, er det samme som det alltid har vært - frimodig, kompromissløst, med autoritet og kjærlighet forkynne Guds sannhet (hele Guds råd) til alle som vil lytte, i tillit til at Gud vil skape vekst i menneskers hjerter.

Metodistkirken mener at prester bør unngå å bruke begrepene "ektemann" og "kone" fordi de formidler en antagelse som ikke er "virkeligheten for mange mennesker".

Metodistkirken kom med denne uttalelsen i sin "Inclusive Language Guide", som vil bli oppdatert hvert halvår for å gi menigheter råd om hvordan de kan "omvende seg fra sårende språkbruk" når de henvender seg til grupper som har blitt "marginalisert og/eller demonisert av den vanlige kulturen".

I veiledningen argumenteres det for at "relasjoner har mange ulike uttrykk", og at bruk av begrepene "foreldre", "partner" og "barn" er "et godt sted å begynne".

Henvisning til Stonewall


I avsnittene om "kjønnsidentitet" hevdet veilederen at "det er nyttig å bruke en persons valgte pronomen, da det respekterer vedkommendes identitet", og bemerket at personer av "forskjellig kjønn kan velge å bruke en kjønnsnøytral tittel som Mx".

Og videre: "Selv om språkbruk som 'brødre og søstre' er ment å være inkluderende og vennlig, tar den ikke hensyn til våre ikke-binære venner".

Veiledningen oppfordret menighetene til å "dele sine egne pronomen i samtaler", og henviste dem til de kontroversielle LHBT-aktivistgruppene Stonewall og GLAAD for mer informasjon.

Likekjønnede vielser

I 2021 stemte Metodistkirkens styre i Storbritannia for å omdefinere ekteskapet, gjennomføre likekjønnede vielser og bekrefte samboerskap.

Representantene på kirkens årlige konferanse ga sitt "prinsipielle samtykke til vigsel av likekjønnede par" med 254 mot 46 stemmer. Konferansen ga også sin tilslutning til "uformelt samboerskap" og sidestilte det med ekteskap.

Sam McBratney, leder for LHBT-lobbygruppen Dignity and Worth, bekreftet imidlertid at prester i kirkesamfunnet fortsatt vil kunne forkynne trofast om bibelsk seksualetikk.

Hva fører denne avkristningen til innenfor United Methodist Church?

Ifølge United Methodist News har nesten 25 prosent av United Methodists 30 000 menigheter fått lov til å forlate kirkesamfunnet siden 2019.

Forandringer er på gang, man søker å få bort Gud og hans åpenbaringer, ja selve Bibelen er ikke bare forbudt eller sterkt begrenset i 52 muslimske og kommunist land, men motstand mot Bibelen brer seg også i vestlige land hvor noen skoledistrikter i USA allerede har forbudt Bibelen. 

Kommentarer