Kjære venner og medvandrere på Livets (korte) landevei!

Foto:Nina Hansen / Dagbladet
Av Arthur Sandberg. 

Som vel de fleste av dere har registrert, har jeg med mer enn et kvart århundres erfaring som journalist og redaktør i norske aviser og NRK valgt å engasjere meg i den politiske situasjon som har oppstått i kjølvannet av fascismens snikende inntog i Norge. I den såkalte "PK"-pressen finnes det ikke lengre vanlig folkevett i målbart format, når det gjelder norske samfunnsanliggender.

Fra norske prekestoler i statens kirke har det høylydt runget et "JA" til muslimsk overtakelse av vårt fedreland... angivelig ut fra behovet for å gjøre det norske fellesskap så fargerikt at det til slutt ender opp med at alle farger er brukt; og dermed gjenstår ingen farge lenger, men "noe som absorberer alt innfallende lys, eller som reflekterer innfallende lys vesentlig svakere enn omgivelsene"... SVART !

Som baptist (siden 1995) har jeg med stigende uro registrert at visse krefter i vårt samfunn - også de baptistiske - bruker talerstolen for å dosere "snillismen" som den gode gjerning - til tross for at det beviselig de siste årene er tusenvis av kristne som er halshugd, hengt eller skutt av fascister (kall dem muhammedanere, fordi de utfører sin gjerning ut fra muslimenes "hellige" bok, Koranen).

Galskap er altså smittsomt. Det finnes ikke noe medisinglass man kan ta i bruk for å bringe vett og forstand til folk som har mistet det etiske, religiøse, kulturelle og etniske kompasset !

I min stillingstagen vis a vis våre styringsmyndigheter, har jeg valgt å være kompromissløs - fordi jeg gjennom flere reiser i muslimske land i yngre dager oppdaget "noe" som uvitende ikke forstår. Selv om man bruker timer til å fortelle at begrepet "kompromiss" ikke eksisterer i det arabiske dagligspråk... men derimot "øye for øye, og tann for tann"...

Jeg vil bringe inn en meningsytring jeg offentliggjorde på Facebook forleden - hvor jeg fikk en uppercut tilbake fra pastoren som i sin tid døpte meg og tilla meg Baptistmenigheten i Trondheim;

Adressat for mitt FB-inserat er statsminister Erna Solberg...

"ER DET FREMDELES NOEN SOM TVILER PÅ AT DENNE KVINNEN MANGLER NORMALE EVNER TIL Å LEDE VÅRT LAND ? NÅ MÅ LANDSVIKLOVEN GRAVES FREM IGJEN - NORGE HAR IKKE RÅD TIL SLIKE SVIKERE !

Hva var det Vidkun Quisling ble henrettet for ?

Norges statsminister mener at nordmennene ikke har noen større rett til Norge enn hvem som helst andre (utsagn fra Solberg i Berlin sist uke). Dermed lyder hun som et ekko av Sveriges tidligere statsminister Fredrik Reinfeldt, som for noen år siden uttalte at Sverige ikke tilhører svenskene, men alle mennesker som slår seg ned der.

Det er simpelthen ingen norsk statsminister i etterkrigstiden som har undergravet Norges interesser så mye som Erna Solberg gjør".

99 % av kommentarene har ensidig støttet min oppfatning om at styringen av Norge er på "ville veier"... men èn røst traff meg i "mellomgulvet"... det var min kjære pastorvenn Tor L. Rønneberg som i årtier har vært drivkraft i Baptistsamfunnet.

Selv om han valgte å legge ut sin "irettesettelse" av meg i full offentlighet, valgte jeg å tilskrive ham (lukket) pr. Messenger, og jeg hadde håpet at han skulle forstå at jeg ikke står alene på barrikadene mot Satan og hans åndsverk !  Jeg er, ut fra kommunikasjon på Messenger, slett ikke sikker på at mitt budskap nådde frem...

Hans svar på min "vegg" lød:

"Nå må du dempe språket ditt. Dette er uakseptabelt om vennskap skal opprettholdes. Saklig debatt er greit, men de er ikke landssvikere og cuislinger selv om de ikke er enige med deg. La oss få saklige og ordentlige debatter uten disse integritetskrenkende karakteristikker".

Jeg skal ikke foreta videre karakteristikker av preste-, pastorskap og medlemmer av kongefamilien som oppsøker moskeer for å la seg pådytte Djevelens budskap, men minne om at jeg har lest Koranen fra perm til perm -for å danne meg en selvstendig oppfatning av denne skriftlige tilbedelse av Satan ! Jeg tror det er de færreste som bekler talerstoler i kirker og bedehus som har giddet å starte sitt private oppgjør med invaderende krefter - gjennom å vise til skriftsteder som har til hensikt å utrydde kristendom og jødedom ! Hvor i Bibelen det finnes dekning for knefall for Satan, har jeg ikke klart å finne !

Tilsammen inneholder Koranen 123 sura`er som hver for seg i detalj beskriver hvordan muslimer skal opptre overfor kristne og jøder; det vil si med drap etter nøye beskrivelser, terror og metodikk for overtakelse av kristne/ jødiske samfunn og jord !  Det er denne djevelskapen som kristne mennesker i Europa ikke ser ut til å klare, eller vil, ta inn over seg.

Izlam er ingen religion, de dyrker en avgud "Allah" som Muhammed hentet fra tfvt. for å ha en medsammensvoren i all sin ondskap - og Muhammed var ingen profet, men en pedofil massemorder som etter flyttingen fra Medina til Mekka drepte alle som opponerte mot ham.

Forøvrig lar jeg det åpne brevet fra Amund Ingvar Garfors tale sitt direkte språk til statsminister Erna Solberg. Som kristen går jeg ikke av veien for å gi ham og alle som støtter hans oppfatninger min hele og fulle akklamasjon.

Norge er kommet til veis ende i "leken" om nasjonalstaten Norge. Det neste skritt i denne kampen kommer til å representere våpenbruk - og det norske folks kamp for sin nasjon.

Tror du at dette er en gjettekonkurranse, så tar du feil !

Det finnes kloke våpenføre folk, også i det militære og politiet, som ser sine barns og barnebarns fremtid forvitre gjennom IDIOTENES INNTOGSMARSJ - slik Amund Garfors så treffende beskriver !

Dessuten er Norge et land hvor "hver husstand" har sitt våpen... og hvor valget nå står nå mellom tapt fedreland med globalistenes herskende elite, og det grunnfaste fjellet kalt "det norske folk" !

Mitt kontaktnett i Norge er så stort og sammensatt, at jeg våger påstanden; "Enten går Erna Solberg ut av Stortinget, eller så er hun ansvarlig for starten på en borgerkrig, med alt som dette representerer " ! 

25.02.2020
Arthur Sandberg