NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

lørdag 1. februar 2020

Solberg-regjeringen, til et skremme-kabinett blitt.

Av Dan Odfjell. 

Som Gjesteskribent skrev Steinar R Paulsen eminent på document.no 25/1/20. Hvor han innledningsvis forklarte FrPs farvel til regjeringsdeltagelse, samt om IS-kvinnen - omtalt som en av flere norske kvinner som stilte seg til tjeneste som såkalte «felt-hustruer» for sex-sultne IS-krigere. De siste er mine ord. Men likevel ble hun omfavnet og akseptert til hjemsendelse av Erna-regjeringen grunnet et angivelig sykt barn. Bak sto riksmediene som vanlig og heiet falskt på «godhet og ansvarlighet».

Men denne tydeligvis fremprovoserte situasjonen fikk begeret til å flyte over for FrP og mange av oss andre, og med god grunn. For Norge har inget ansvar for barn i flyktningeleire brakt dit av sine forskrudde mødre, enten disse er av norsk eller utenlandsk opprinnelse. Det gjorde statsministeren selv klart i fjor. Men riksmediene samt de tilsvarende uansvarlige partiene V og KrF «godhets-presset» nok den uforstandige Erna Solberg til retrett, mot FrPs kraftige dissens.

Og derfor har vi nå fått en enda mer venstrevridd regjering som sågar inkluderer «forræderen» Knut Arild Hareide samt islam-forkjemperen Raja. «Kombinasjonen» er en oss provokasjon av uakseptable dimensjoner. 

Kronikk-forfatteren Paulsen fortsatte ved å oppsummere Norges nå viktigste politikkområdene ut fra hensynet om å gjøre landet bærekraftig for en lengre horisont. Og her noe forkortet følger jeg hans syv punkter i hans foreslåtte sekvens:

# Kommende generasjoner må få samme mulighet til vekst og velstand som vi fikk (en visshet om at velferdsstaten vår skal bli stadig mer utarmet er ingen god motivasjons faktor).
# Et sterkt forsvar i et atlantisk felleskap med England og USA (NATO). 
# EU/EØS, følg Storbrittania’s eksempel (fri flyt av varer, kapital, tjenester og personer er en svøpe).
# Innvandring (den undergraver vårt samfunn).
# Miljø (mindre mas om klima og klodens antatte undergang - mer fokus på miljø).
# Industriutvikling over hele landet med full utnyttelse av olje - gassindustrien. Dertil utvikling av ny energi (blant annet atomkraft/thorium).
# Norske kvinner må føde flere barn (demografien kan ellers knekke oss - Muhammed er det mest populære navnet i Oslo).

Hva annet kan sies enn at dette lyder som et program ikke bare FrP burde adoptere, dvs Frp på sitt snart forestående årsmøte. Der valg av en forsterket ny ledelse også bør finne sted. Som kraftfullt og modig reflekterer partiprogrammet. Da spår jeg FrP til minst 20% til neste Stortingsvalg. 

I mellomtiden anbefaler jeg alle partier å arbeide for et forandret representasjons system slik at folket ikke lenger slavisk tvinges stemme på partienes «egne mer av det samme» dvs rigide makt-dikterte stemmesedler. For i så tilfelle får vi nok et passivt Storting uten reell fornyelse, mest statister strengt underordnet partilederne. Altfor lenge har partiene slik fått  beskytte seg selv. Og slik er folket udemokratisk fratatt makt. Med partiledere som utilgivelig har tillatt det falske norske hykleriet å regjere. Gjennom riksmediene med NRK fremst.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.