NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

tirsdag 25. februar 2020

Åpent brev til Statsminister Erna Solberg

Av Amund Garfors. 

Kjære Erna Solberg!

Du må trolig være den aller frekkeste statsminister i Norge, noen sinne! Jeg fikk oversendt en video med opptak fra denne internasjonale sikkerhetskonferansen i Munchen, og der du var tilstede fra 14 til 16 februar. Og der du kom med noen avskyelige uttalelser som fikk meg til å grøsse. Du uttaler bl.a at vi nordmenn ikke har noen som helst rettigheter til vårt eget fedreland, ja vårt eget og mest dyrebare eiendom som vi har. 

Det er jo fullstendig på trynet, og en slik skammelig frekkhet og freidighet, der du som statsminister og som leder av vårt land kan komme med.

Ja så galt er det, at jeg ser nå på deg som ikke noe annet en en vandrende katastrofe, en løs kanon på dekk, og som ingen lenger kan stole på. Alt du rører ved, det er helt bak mål. Og der din arroganse, dumhet og total mangel på anstendighet og bakkekontakt bryter med all sunn fornuft!

Det var noe fremmed og unaturlig ved din opptreden der i Munchen, en by som er kjent for nazistenes tumleplass, hvor Adolf Hitler i sin tid herjet og talte på øl-kneipene. Ja, hvor de la sine planer for hvordan de skulle overta Tyskland. Ser ikke annet enn at du også begynner å føle deg stor og sikker, der du holder på å bygge deg opp i det internasjonale miljøet? Kanskje hadde du trengt noen som våget å korrigere deg? Ja der det ser ut som du har fått helt frie tøyler i Høyre til å kjøre Norge til bunns. Slik Hitler i sin tid klarte å kjøre Tyskland til en ruinhaug! 

For jeg kan si deg så mye Solberg, at dette stuntet ditt i Munchen, det vil komme til å koste Høyre dyrt! For når du er så uanstendig og frekk, ja der du uttaler at vi nordmenn ikke har noen spesielle rettigheter til landet vårt, fordi man har familierøtter på stedet i hundrevis av år tilbake i tid. Da burde du egentlig vært avsatt ved riksrett samme dag! Og fengslet på livstid! For nå gjør du nemlig Vidkun Quisling til en liten små-kriminell i forhold til deg sjøl!

Og slike uhyrlige uttalelser kommer du altså med og får deg til å si i et internasjonalt forum? Ja, der jeg skammer meg på dine vegne. Er du helt blåst i hodet, når du som statsminister får deg til å opptre slik? Hadde du ingen rådgivere i nærheten som kunne sparke deg i leggen, korrigere deg, ja som kunne gripe inn? Eller kanskje du ikke behersket engelsken på skikkelig vis, der du ikke fant de rette ordene? 

Forstår du ikke at statsministeren skal være et symbol på et lands ledelse, og da kan du ikke bare bable ivei på "bergensk-engelsk", miste både fotfeste, gangsynet og all fornuft? Det jeg så langt kan se av dette opptrinnet, så hadde du fullstendig mistet kompasset og kartet. Ja, nå innser jeg at du er ikke annet enn en fordekt sosialist, der du har kuttet dine røtter til ditt eget fedreland og vår kultur og kristendom.

For de røttene til eget fedreland og kultur som den svikefulle venstresiden aldri skikkelig klarte å kutte over, det klarer du som den aller beste av dem alle! Der du virkelig går inn for jobben med den største iver som ingen, nei ikke engang Gro Harlem Brundtland klarte. Men der du fullfører jobben som venstresiden gikk svanger med helt fra 1945. Ja Solberg, slik går det når man mister kontakten med sitt eget folk, og bare mottar impulser og ordre fra maktens palasser i inn- og utland.

Ja, du er blitt globalismens tjener, der også du er satt inn som leder av grådigheten, megalomanien og psykopatien som de fleste politikere på høyt nivå lider av. Der du som dine forgjengere albuer dere til topps, der alle midler tas i bruk, og som alltid, blant de som minst er skikket til å styre i et demokrati. Ja disse snørr-valpene og broilerne som aldri har vært i vanlig arbeid, men hentet inn fra Unge Høyre og AUF.

Sannheten er den Solberg, at nå har vi et demokrati kun i navnet og ikke i gavnet, fordi dere makt-arrogante i partiene har fått lov til å sitte helt uforstyrret i et ureformert stivnet system. Og som bl.a Jan Tore Sanner, din gode venn er en del av. Der kan dere sitte trygt og vri og vrenge til deres egen fordel, der dere ikke tjener det norske folk, men disse fascistene i Brussel. For det eneste som forandrer seg etter valgene av nye politikere og regjeringer, det er kun svært små detaljer i statsbudsjettet. Samt noen kanskje bare noen små forandringer i hvor raskt dere skal avhende og selge ut fedrelandet...

For husk det du Solberg, at hverken folket, denne planeten hvor vi bor på, livskvalitet og miljø som alle snakker om, overhode ikke er tjent med hverken globalisme eller å bli styrt av galninger, undermålere eller megalomane psykopater! Men jeg forstår at slikt, det hefter du deg ikke med. For du har for lenge siden vist for all verden, at det er for globalisme. Ja i aller første rekke islam og muslimer som ligger ditt hjerte og hjerne nærmest! Nei, du har enda ikke forstått hvilke rolle skjebnen har lagt på dine skuldre. Og du har t.o.m ikke forstått grunnen til at vi som elsker vårt land blir flere og flere.  Der de patriotiske vinder blåser i  en helt  annen retning enn du beveger deg.

Ja fortell meg du Solberg, hvordan det vil bli mulig å opprettholde en velferdsordning i Norge, dersom ikke vi nordmenn har noen som helst historiske rettigheter til landet vårt? For da kan jo hvem som helst bosette seg i landet og nyte godt av våre rause velferdsordninger. Velferd som er bygget opp sakte og møysommelig og betalt av det norske folk! Ja, det er skremmende hva skal utsettes for. Jeg kjente jeg ble helt matt da jeg hørte dine hasardiøse ord. Du snakket om Norge som om det var null verdi. Noe som bare kunne gis bort, utnyttes og utslettes. Ja det lignet mye på denne famøse, onde og stygge reklamen til SAS.

Men ta deg gjerne en tur over til Sverige, et fortapt og ødelagt land som vi bare ligger nå få år etter i 
ødeleggelse. Voldtekter, ran, mord, bilbranner og overfall blir ikke lenger registrert annet enn som en fotnote hos det lokale politi. Ja vi kan se hvordan en sinnssyk immigrasjon - både lovlig og ulovlig - har endret dette tidligere gode og trygge landet. Håndgranater mot politihus og bomber er nå blitt hverdagskost i landet. Og når tro du vi vil få de samme tilstandene her i kongeriket?

Nei Erna, du er blitt en skam og en skandale for landet vårt, der nå framstår som en aktiv motstander av Norge som en selvstendig nasjon. En mer håpløs og slik dårlig statsminister som deg, det har ikke dette landet vært belemret med etter 2.verdenskrig! Forstår godt at du setter alle kluter inn for å få denne stillingen i FN som du nå har siklet etter i land tid. For du veit du er ferdig som statsminister i Norge om ikke så altfor lenge.

For etter Marrakesh-avtalen og ACER og alt annet du har ødelagt Norge med, så forstår jeg at du vil vekk. Slik er det med alle rotter, de forlater alltid det synkende skip! Og forøvrig må disse uhyrlige avtalene som er undertegnet UTEN folkets tillatelse kjennes døde, maktesløse og ugyldige. For en statsminister som virker til  å ikke være med sine fulle fem,hun  bør ikke ha lov til å inngå slike avtaler i det hele tatt! Og din nestleder Jan Tore Sanner, han er en meget ivrig hjelper når det gjelder å utslette Norge som nasjon. 

Ja både Sanner og denne tullebukken Dørum i Venstre, de er jo høyt på strå og medlemmer av "En Verden" - der de begge jobber i skift for utslette Norge og samle all makt hos en liten "elite" av broilerpolitikere.

Ja, en må nesten bare være glad for at den generasjonen som kjempet for Norges frihet den gangen mellom 1940-45, nå sover i sine graver. De slapp i hvert fall det som vil blir vår skjebne, der vi må overgi oss til det nye herrefolket som det bare øker noe kollosalt av i omfang. Der du Solberg vil stå som den ansvarlige for at vi måtte oppgi vår frihet, vår kultur, vår kristne verdier, vår væremåte og ikke minst velstand som vil forsvinne systematisk og dratt ned i en malstrøm. Ja som intet demokrati i Europa kan overleve.

Men du og de andre globalistene sammen med de pengekjære, dere selger Norge og ruinerer de unges framtid, der dere prostituerer dere for EU, FN og NWO. Dette store sviket er det godt at den forrige generasjonen som sleit og kjempet for Norge, heldigvis ikke fikk oppleve.

Og du har heller aldri brydd seg om Norge, globalist og agent som du er og kjemper for FNs Agenda 2030 som vil bli slutten på Europa slik vi kjenner det. For Agenda 2030 handler kun om migrasjon fra Afrika og Midt-Østen, fjerning av alle landegrenser og en verdensregjering i regi av FN. Du er for lengst gjennomskuet du Solberg! For du og de andre forræderne bruker denne dumme klima og miljøsaken,  kun som ei brekkstang for å få kaos, konflikter, anarki og krig gjennomført og på plass. 

Vi begynner dessverre å se slutten på den tiden Norge var et godt land. Jeg tør ikke tenke hvordan dette landet vil se ut om bare ti år. Jeg ser kun et diktatur, et overnasjonalt kommunist/islamsk styre fra FN. Gg den kommende og skremmende verdensregjering. Ja, der du Solberg holder på å gjøre deg klar som den kommende leder, der du nå er blitt forespeilet en kremjobb fram til denne dagens leder Guiteres takker av. Og derfor var det du trolig kastet alle kort og hemninger i Munchen her forleden. Men dette sviket, det skal vi nemlig ALDRI glemme!

Ankenes, 23/2 2020.  Amund Garfors  Medlem av PDK