Kommende tider

Av Henry Østhassel. 

Alle undrer seg om hva som ligger foran oss, verden skjelver og venter på at Jorda skal gå under om få år- de sanne kristne (bruden) venter på forløsningen ved Jesus gjenkomst. Men hva med Jorda, menneskene og alle skapningene på Jorda?

Om Jesus kommer tilbake før trengselen, midt i trengselen eller ved enden av trengselen skal jeg ikke ta opp her. Her er forskjellige tolkninger vi uten problemer kan leve med. Der ligger ingen frelse i noen av disse tolkningene, vi kan bare undres – når kommer Han?

Avslutningen på denne tidsalder

Verden ligger i det onde sier Bibelen. Der skjer grusomme ting i verden jeg ikke engang orker å tenke på der både mennesker og dyr behandler hverandre på de mest grufulle måter. I avslutningen av denne tidsalder ligger der dessverre grusomme ting foran menneskeheten en kort tid før hele skapningen blir forløst fra ondskapen. Men før forløsningen skjer vil verden herjes av kriger, rykter om krig, jordskjelv, flodbølger, et stort frafall, tegn i himmelrommet, Antikrist og dyrets merke. Til slutt kommer Jesus og setter sine bein på Oljeberget- utrydder Antikrist med sin ånde – binder Satan og ondskapens åndehær i tusen år – utrydder de som ødelegger Jorden og oppretter Fredsriket, det vi kaller Tusenårsriket- og forløser hele skapningen fra ondskapens klamme klør. Dermed kan vi trygt si at Jorden slettes ikke skal gå under de nærmeste tusen årene – og godt over det også.

Romerne 8, 22 står det: «Vi vet at helt til denne dag sukker og stønner alt det skapte samstemt, som i fødselsrier.»

Altså, både mennesker og dyr stønner etter forløsningen ved Jesus synlige gjenkomst – når Han setter sine bein på Oljeberget.

La oss først lese litt fra skapelsesberetningen, 1 Mos. 24 Gud sa: «Jorden skal bære fram alle slags levende skapninger: fe, kryp og ville dyr av alle slag!» Og det ble slik. 25 Gud laget alle slags ville dyr og alle slags fe og alle slags kryp på marken. Og Gud så at det var godt. 26 Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.» 27 Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem. 28 Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden.» 29 Og Gud sa: «Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, alle som finnes på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i. Det skal dere ha å spise. 30 Og til alle dyr på jorden og til alle fugler under himmelen og til alt som kryper på jorden, alt som har livsånde i seg, gir jeg alle grønne planter å spise.» Og det ble slik. 31 Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt!

Men så kom syndefallet og hele Jorda kom under forbannelse - både mennesker og dyr- hele skapningen lider og ligger under det onde. Gud sier jo rett ut at det aldri var meningen at vi skulle spise dyr – ei heller at dyrene skulle spise hverandre - det var et tragisk resultat av syndefallet.

Tusenårsriket

Når Jesus kommer tilbake og setter sine bein på Oljeberget tror jeg ikke at Han kommer i all sin Hellige Herlighet fordi det hadde menneskene rett og slett ikke tålt i sine syndige legemer – men Han kommer slik som Han var når Han ble tatt opp til Himmelen – som jøden Jesus – men alle skal se Ham og vite hvem Han er når Han kommer, (TV) og hele Israel skal omvende seg på en dag og gråte sårt over Han de har gjennomstunget.

I Apostlenes gjerninger 1 – 9 – 11 står der: «Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort foran øynene deres. 10 Som de nå stirret mot himmelen mens han dro bort, sto med ett to menn i hvite klær foran dem 11 og sa: «Galileere, hvorfor står dere og ser mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til Himmelen, Han skal komme igjen på samme måte som dere har sett Ham fare opp til himmelen.»

Altså – Jesus dro ikke til Himmelen i all sin herlighet. Han reiste fra Oljeberget som Jøden Jesus til sin Herlighet i Himmelen – og Han kommer tilbake som Jøden Jesus fra sin Herlighet. Når Jesus kommer tilbake vil Han komme i all sin herlighet i åndeverden, men når Han stiger ned til Oljeberget: «da skal Han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen» slik englene fortalte disiplene.

Umiddelbart etter at Jesus setter sine bein på Oljeberget skjer følgende:
 • Jesus utrydder Antikrist med sin ånde.
 • Jødene gråter sårt over Han de har gjennomstunget, og hele Israel omvender seg på en dag.
 • Antikrists onde krigere fortæres av et eller annet- de råtner helt bort. (Sakarja 14,12)
 • Han ødelegger de som ødelegger Jorden
 • Han binder Satan og hele ondskapens åndehær for de neste tusen år.
 • Straks vil Han påbegynne å endre alle naturlovene som «ble naturlige» etter syndefallet, og lager nye naturlover. Der vil ikke bare bli enorme klimaendringer, men der vil også bli totale adferdsendringer i dyreverden. Forbannelsene oppheves på løpende bånd.


Klimaendringer

Våre politikere som har kastet Gud ut av skoler og samfunn virrer nå rundt som en forvirret saueflokk gjetet av blinde gjetere. (Fake News Mediene) Den ene dagen skriker de om en ny istid, den neste dagen roper de global oppvarming, til slutt er forvirringen blitt så stor at nå er alle værtyper blitt til klimaendringer. Og de tankeløse massene uten Gudstro forledes lett til å tro at verden går under om 12 år slik at massene går bananas i våre gater, og våre politikere med et sinn som intet duger overlesser borgerne med alskens lover og stadig nye skatter og avgifter.

La oss rope ut – Gud har full kontroll på klimaet – og det skjer slik Gud har forutsagt gjennom sine profeter- og Jorda skal jo bestå langt utover de neste tusen årene!

Helt fra begynnelsen av Tusenårsriket vil Jesus påbegynne den største klimaendringen verden har sett siden vannflommen. Det vi kaller unaturlig vil plutselig bli naturlig fordi Jesus har alle fullmakter fra Gud Skaperen til å endre naturlovene.

Før vannflommen var der en vannring rundt Jorda som beskyttet mennesker og dyr mot strålene fra himmelrommet som gjør at vi eldes så fort. Det kan se ut som Han skal gjenopprette denne beskyttende vannringen over jorda igjen i begynnelsen av tusenårsriket fordi de som dør når de er hundre, dør unge. Jesaja 65, 20: «Der skal det ikke lenger finnes spedbarn som bare blir noen dager gamle, eller gamle som ikke når sine dagers fulle mål. Ung er den som dør hundre år gammel, den som ikke blir hundre, må være forbannet»

Atferdsendringer i dyreverden

Løven skal jo ligge sammen med lammet, Og spedbarnet skal ligge ved slangens hule. I Jes. 65,25 står det; Ulven og lammet skal beite sammen, løven skal ete halm som oksen, men slangen skal ha mold til mat.

I Jes. 11, 5-9 står der:
Rettferd er beltet han har om livet, troskap er beltet om hoftene. 6) Da skal ulven bo sammen med lammet og leoparden legge seg hos kjeet. Kalv og ungløve beiter sammen, mens en smågutt gjeter dem. 7) Ku og bjørn går og beiter, deres unger roer seg i lag, og løven eter halm som oksen. 8) Spedbarnet leker ved hoggormens hule, og veslebarnet rekker hånden ut mot hulen der giftslangen holder til. 9) Ingen skader og ødelegger noe på hele mitt hellige fjell. For landet er fylt av kjennskap til Herren, som vannet dekker havets bunn.

Når Jesus oppretter tusenårsriket oppheves forbannelsene som ligger i naturen. Jesus sørger enkelt og greit for at dyrenes adferd endres. Alt dette kan Gud endre på brøkdelen av et sekund eller over tid akkurat- som Han vil. Giftslangene blir ikke lengre giftige. Rovfiskene begynner å spise plankton.
Rovfuglene endrer adferd og begynner å spise planter og blomster. 

NOTE: Ørkenene blomstrer og Nord og Sørpolen blir tropiske paradis.

Fødsel smertene

Før syndefallet var det aldri meningen at kvinnen skulle føde med smerter. Meningen var nok at graviditeten ville være 9 måneder med yr glede, og der selve fødselen var den flotteste og mest velbehagelige opplevelsen kvinnen kunne oppleve- slik at hun ikke kunne vente til å bli gravid igjen. Jeg tror at kvinner kan føde minst 50-100 barn hver i tusenårsriket fordi de som dør når de er hundre, dør unge står der. Og de barbariske fosterdrapene er grusomheter de leser om i historiebøkene.

Grenser.

Noe av det aller første jeg tror at Jesus kommer til å gjøre er å sette opp grensene mellom alle etniske folkeslag slik at de kan leve i fred i sine egne områder. Ap. Gj. 17.26-27 26- Av ett menneske har han skapt alle folkeslag. Han lot dem bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres områder. 27 Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne lete seg fram og finne ham. I sitt opprør mot Gud øsker de ateistiske Globalistene å viske ut grensene som igjen fører til en verden i kaos slik vi ser i Europa i dag.

Grensene Gud har satt for hvert folkeslag vil nok bli gjenopprettet, og jeg tror Herren vil legge en lengsel i hjertet til hvert folkeslag om å reise tilbake til sine egne områder der alle folk får leve i fred i tusen år. Det betyr ikke bevoktede og stengte grenser, det betyr bare at hvert folkeslag bor i hver sine områder i fred og harmoni med alle andre- der grensene er helt åpne. Krig, ufred og stengte grenser er bare noe de leser om i historiebøkene.

Babels forbannelse oppheves.

På et øyeblikk forvirret Gud menneskene med forskjellige språk – like raskt vil Jesus oppheve denne språkforbannelsen slik at alle mennesker plutselig snakker samme språk og alle forstår hverandre. Selv om Bibelen ikke beskriver dette er jeg overbevist om at det vil skje. For Gud er det like enkelt som for oss å blunke.

Hva er så vanskelig med å tro dette når vi tror at Gud skal vekke opp milliarder av døde mennesker fra gravene i hele verden- i løpet at et mikro-sekund-, og ikke bare oppvekke dem til kjødelige legemer som de var før de døde i Herren, men våre legemer skal oppreises til evighetslegemer lik Jesus ble når Han oppsto fra døden.

Om alle disse endringene skjer idet Jesus oppretter tusenårs riket, eller om det skjer gradvis over tid vet jeg ikke – men jeg tror at det vil skje veldig fort. Men for meg som gjenfødt kristen betyr det ikke så mye, fordi at jeg på den tiden skal ha min bolig i Himmelen- i Guds rike. Selv om vi skal herske sammen med Jesus i tusenårsriket betyr det ikke at våre boliger er på Jorden. Herren gjør jo i stand våre Himmelske boliger står det i Bibelen. Vi skal da være som Guds engler og «reiser i Ånden» på en eller annen måte jeg ikke forstår – som Philip som i Ånden ble «transportert» til Ashdod – vi kan gå ut og inn mellom våre Himmelske boliger og Jorda- i et mikrosekund. Vi har altså ingen fysiske begrensninger vi har i dag i våre kjødelige legemer.

Ny teknologi.

I dag er verden opptatt med ren energi. Men samme hva de finner på så ødelegger mennesket noe. Hele Jorda er en stor magnet vi enda ikke har fått kunnskapen til å utnytte. I 1979 var jeg og kona på vei til et møte. Plutselig fikk jeg i et syn se et stort luftfartøy som svevde over fjorden i Farsund. Jeg husker ikke formen, men jeg husker at jeg så inn i «motoren» og satt om mumlet: «Er det så enkelt, er det så forbaskede enkelt». Synet varte i rundt et minutt- så var det borte. Jeg satt litt forvirret tilbake i bilen og spurte kona hva jeg sa, hun svarte bare at jeg hadde mumlet: «Er det så enkelt, er det så forbaskede enkelt» Jeg husket bare at jeg så inn i motoren til et luftfartøy som svevde over fjorden og at det hadde noe med magnetisme å gjøre – og at det var veldig enkelt – mer husket jeg ikke. Uken etter kjøpte jeg for 10.000 kroner i permanent magneter og begynte å eksperimentere – men jeg fikk det aldri til. Men løsningen er helt enkel – og jeg tror at Gud har «skjult» dette for oss inntil Han åpenbarer det for mennesket i Hans tid i tusenårsriket som blir et høyteknologisk rike uten forurensinger slik som i dag. Ingen må fortelle meg at kunnskapen skal bli mindre i tusenårsriket.

Naturen er grusom

I dag blir vi bombardert på TV og ellers i media over hvor vakker naturen er, man ser filmer der rovdyr river andre dyr i filler og begynner å spise dem mens de enda er i live. Krokodiller som drukner og river sine vettskremte ofre i fillebiter, slanger som knuser sine ofre, slanger som sprøyter sin smertefulle gift inn i andre dyr, alt dette kaller de vakkert – så vakkert at mange nesten tilber alt dette grusomme vakre- mange ofrer nærmest hele livet for å ivareta dette grusomme vakre. I India er kobraslangen regnet som hellig og må ikke drepes, selv om den dreper tusenvis av barn og voksne hvert år. Det er viktigere med kobraslanger enn å redde tusenvis av mennesker – hvert år. Samtidig går Indernes hellige kuer utsultet rundt i gatene og sprer møkk og sykdommer uten at man tør å slakte og spise dem.

I Nord Amerika og delvis i Europa har selen blitt vår kulturs hellige kuer. Man kan se filmer fra California der fiskeren ikke kan gå ut til fiskebåten sin fordi at en sel ligger en på flytebryggen – for ifølge fanatiske naturvernere må ikke selen forstyrres. Enkelte steder er selbestanden blitt så stor at den spiser opp all fisken i området, slik at mennesket ikke kan får fisk til middag. Til slutt lider selen selv sultedøden fordi at der er blitt for mange sel, som igjen har ført at all fisken er oppspist, som igjen fører til at selene sulter i hjel.

I enkelte Europeiske land settes det ut ulver og bjørner i områder disse dyrene ikke har vært en naturlig del av faunaen på flere hundre år. Dyrene er jo så vakre, det er så vakkert når ulvene og bjørnene river sauer og lam i hjel og begynner å spise dem levende.

I Romerne 8, vers 19 står det: For skapningens inderlige lengsel venter og stunder etter åpenbaringen av Guds barn. Vers 22. Vi vet at hele skapningen stønner og sukker som i fødselsveer, helt til denne tid.

Språk forbannelsen.

Så var det språkene da. Vi har alle slags språk og dialekter i verden, og bare i Norge med 5,2 millioner innbyggere har vi bokmål, nynorsk og samisk. Og dette lille landet bruker hundrevis av millioner på å ta vare på noe som egentlig er en forbannelse, ved at vi skriver mange bøker og dokumenter på alle tre språkene. Og så har vi alle mållagene og alle de som skal ta vare på alle dialektene, som om alt dette er noe så enestående og fantastisk. Egentlig er jo alle språkene og dialektene er forbannelse! Det er underlig å se hvorledes menneskene forvalter og nærmest forguder forbannelsene!

I 1 Mosebok, 11, 1 står det: Hele verden hadde ett språk og samme tungemål. Sitat slutt. Her var der ingen språk eller dialekter, det var et språk og en dialekt (tungemål) Alle forstod og skjønte hverandre som jo er en stor fordel og en velsignelse. Der var altså ingen språk eller dialekter.

Ikke bare hadde de ett språk men de var også ett folk – altså ingen nasjonalister og ingen fedrelandssanger og ingen landegrenser.

Når mennesket i hovmod begynte på å bygge et tårn like inn til Gud i Himmelen ble Gud ”arg”, ikke fordi at de ville klare det, men dette var det første de i sitt opprør tok seg i fore.

I 1 Mosebok 11, 5 – 9 står det, jeg siterer; 5) Da steg Herren ned for å se på byen og tårnet som menneskene bygde. 6) Herren sa: «Se, de er ett folk, og samme språk har de alle. Dette er det første de tar seg fore. Nå vil ingen ting være umulig for dem, hva de så finner på å gjøre. 7) La oss stige ned og forvirre deres språk, så den ene ikke skjønner hva den andre sier!» 8) Så spredte Herren dem derfra ut over hele jorden, og de holdt opp med å bygge på byen. 9) Derfor kalte de den Babel. For der forvirret Herren all verdens tungemål, og derfra spredte Herren dem ut over hele jorden. Sitat slutt.

Når Jesus oppretter tusenårsriket opphører alle forbannelsene i naturen, slik at rovdyrene gresser sammen med sauene. Hva får oss da til å tro at språk og dialekt forbannelsen menneskeheten fikk ved Babels Tårn skal opprettholdes? Selvfølgelig ikke. Alle språkene ble til som en forbannelse da mennesket i sin tåpelighet skulle bygge et tårn like inn til Gud i Himmelen. Like sikkert som at rovdyrene skal gresse med lammene, og diebarnet som skal leke ved huggormens hule, vil også denne forbannelsen fjernes i 1000 års riket.

Ofte blir jeg forundret over alle de bombastiske fortolkningene av Bibelen. Jeg ble opplært i at alle menneskene som ikke ble med i bortrykkelsen – når Jesus hentet menigheten var fortapt. Men dette henger ikke sammen sett i lys av velsignelsen menneskene skal oppleve i 1000 års riket. Det er jo i tusenårsriket at det virkelig store innhøstningen av menneskesjeler vil finne sted.

Jødene.

Gud har store planer med Jødene. Dessverre anerkjenner ikke Jødene Jesus som Messias. Dette førte dem i landflyktighet i 1900 år med store lidelser og forfølgelser. I dag har Jødene et slør for øynene slik at de ikke ser sannheten. I dag handler Jesus bare gjennom menigheten – samtidig som Han handler med Jødene. Først sendte Han ut fiskere for å lokke dem tilbake til Israel, deretter sender han jegere som jager dem tilbake til Israel – og det skjer jo nå.

Bibelen forteller at flere ting skal skje før Jødene anerkjenner Jesus som deres Messias:
 • Jødene skal bli forfulgt.
 • De kristne skal bli forfulgt og hatet for Hans skyld.
 • Det skal bli krig og rykter om krig.
 • Det skal bli jordskjelv og flodbølger og andre store katastrofer.
 • Etniske grupper reiser seg mot andre etniske grupper.
 • Mennesket skal bli onde som i Noas dager.
 • Det skal bli pest, byller og sykdommer.
 • Uranets krefter skal splittes. (Atomkraft)
 • Jødene innsetter antikrist i Tempelet som Messias.
 • Antikrist opphøyer seg til Gud, jødene forkaster dette, og sammen med hele verden angriper antikrist Israel og klarer å utrydde 2/3 deler av Jødene.
 • Da kommer Jesus igjen sammen med bruden, oss og Jesus deler Oljeberget i to og redder restene av jødene – 1/3 del av den blir reddet – 2/3 er allerede blitt drept – det står skrevet om vi liker det eller ikke. Da skal de overlevende gråte sårt over Han de har gjennomstunget.


NOTE: Om bruden hentes før trengselen, midt i trengselen eller om vi møter Ham i Himmelrommet ved Hans synlige komme på Oljeberget- det vet jeg ikke. Jeg bare undres. De kristne i de Bibelske områdene i Midt Østen opplever jo alle disse trengslene i dag, de blir halshugget, brent levende i bur, druknet i bur, kirker brennes osv. osv. osv.

Videre:
 • Jesus utrydder antikrist med sin ånde.
 • Satan og hans demoner bindes for 1000 år.
 • Jesus oppretter Fredsriket.
 • Det nye Jerusalem kommer til syne.
 • Det blir et fredsrike i 1000 år hvor Jesus fjerner forbannelsene Jorden er lag under.


Først da skal Jødene tre inn i sin funksjon, de skal de bli Kong Jesus sine ”prester og guvernører, byråkrater” i Tusenårs Riket. Tusenårs Riket skal bli Guds største innhøstingstid av menneskesjeler! Du tror det er store vekkelser nå! Vent til 1000 år riket! Tenk deg, Satan er bundet og Jesus regjerer verden i tusen år – synlig i Det nye Jerusalem som er senket ned fra Himmelen- sammen med oss, bruden. (uten at vi nødvendigvis skal være her hele tiden, for våre boliger er jo i Himmelen) Da er det Jødene skal tre inn i sin funksjon! Du verden for en tid Jorda vil oppleve. Forskere har gjennom hundre år snakket om overbefolkning på Jorda, og at Jorda ikke kan fø særlig flere mennesker. Da sier jeg; You have seen nothing yet, vent til 1000 års riket. Da vil det bli en befolkningseksplosjon verden aldri før har sett. 100 milliarder mennesker – 500 milliarder? 1000 milliarder mennesker? Eller flere? Jorden vil bli fylt opp av sunne og lykkelige mennesker, tenk deg, det blir fred, ingen kriger, abort blir et fremmedord, levetiden vil bli betydelig forlenget, om du dør før du er 100 år, dør du ung, der er ingen urettferdighet. Og Gud vil velsigne Jorden slik at den blir fruktbar – overmåte fruktbar. Bare velstand og glede. Da tror jeg menneskene formerer seg som de aldri har gjort før! Sex`en har aldri vært bedre enn det blir da!!!

Nord og Sørpolen blir selvfølgelig fruktbare, alle ørkenene blir grønne og frodige, havet og alle vannene blir proppfulle av sunn fisk. Hele Jorden og skapningen jubler! Jordskjelv er noe som hørte fortiden til, det samme er vulkanutbrudd, stormer, tornadoer, oversvømmelser og andre naturkatastrofer. For en tid for Jorden! Men for all del, vi, bruden, skal ha våre boliger i Himmelen, som Jesus akkurat nå forbereder for oss! Tenk det! For egen del lengter jeg ikke etter 1000 års riket, jeg lengter etter å komme meg hjem til Jesus og Faderen min skaper. Jeg lengter etter å se Jesus, Faderen, Tronsalen, Himlene, alle livsvesenene, alle skapningene i Himlene, alle byene, ”stedene” og alt det andre vi ikke har fantasi til å forestille oss. 1 Korinterne 3,9 sier; ”Det intet øye så og intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskehjerte, det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham.” Sitat slutt. For en eventyrlig reise vi snart skal ut på! En reise som aldri tar slutt. Vi er de virkelige eventyrerne!

Etter det vet vi lite annet enn at:

Etter 1000 år slippes Djevelen løs en kort tid for å prøve menneskene som lever på Jorden. Åpenbaringen: 20, 7-10: «Når de tusen år er til ende, skal Satan slippes løs fra sitt fengsel. 8 Han skal dra ut og forføre folkene i alle fire verdenshjørner, Gog og Magog, og samle dem til strid. Og de er tallrike som havets sand. 9 De dro opp på jordens høyslette og omringet de helliges leir og den elskede by. Men ild fór ned fra himmelen og fortærte dem. 10 Og djevelen, som hadde forført dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profeten er. Der skal de pines dag og natt i all evighet.»

Men hva er en kort tid? Jeg tror det kan gå flere hundre år, kanskje tusen år. Jesus sitter jo fremdeles på tronen i Jerusalem etter at Satan er sluppet løs for å prøve menneskene. Husk at der da ikke finnes noen våpenteknologi eller våpenfabrikker – alt ble ødelagt i begynnelsen av tusenårsriket. Når menneskene skal igjen ruste opp og det er ikke gjort over natta. Det er underlig å tenke på at menneskene etter tusen år i Fredsriket og kjennskap til historien igjen skal reise seg mot Jesus – så dypt er menneskene sunket. For meg virker det helt ufattelig.

Så etter at opprøret er slått ned kastes Satan og hele hans onde åndehær i fortapelsen for alltid. Deretter skal Jesus utrydde den siste fiende, døden. Hvor lang tid der vil gå etter det siste opprøret er slått ned til den siste fiende er utryddet – det vet jeg heller ikke. Jeg bare undres.

Bibelen sier i første Korintierne, 15, 24 – 28; ”Så kommer slutten, når Han (Jesus) overgir sin kongsmakt til Gud Faderen, etter at Han (Jesus) har tilintetgjort alle makter, myndigheter og krefter. 25. For Han (Jesus) skal være konge helt til Gud har lagt alle fiender under Hans (Jesus) føtter. 26. Den siste fiende som blir tilintetgjort, er døden. 27. For alt la Han (Gud Fader) under Hans (Jesus) føtter. Når det står alt, er det klart at Gud er unntatt. Det er jo Gud som legger alt under Ham. 28. Men når alt er underlagt Ham, skal også Sønnen selv underordne seg Gud som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.” Sitat slutt.

Det siste Bibelen taler om er at når Jesus har utryddet den siste fiende – døden- da overlater Han oss alle – milliarder av mennesker i perfekte herliggjorte legemer – over til Faderen, først da er alt fullendt og vi begynner på det evige livet sammen med vår herlige og mektige Skaper hvor vi aldri skal få et kjedelig øyeblikk. Tenk dere det, det blir så spennende! Der er der ingen kristen livsstil, ingen menneskebud, ingen dømmende fromme hyklere eller noe slikt. Der er vi i fullkommen frihet i evig sitrende glede hele tiden- i nærkontakt med Faderen!

Det blir en evig oppdagelsesreise i Himlene for oss alle i sitrende glede vi ikke kan fatter.

Tronen.

Tenk dere å stå foran Tronen der vår ubeskrivelige kjærlige Skaper sitter, hvor Jesus sitter ved Hans høyre side. Wow! Vi kan rett og slett ikke forestille oss dette. Det blir helt ufattelig og ubeskrivelig! 1 Korintierene 2, 9 står det, jeg siterer igjen: ”Det intet øye så og intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskehjerte, det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham.” Men dette er noe jeg skal skrive om i min neste artikkel.

JESUS, KOM HERRE, KOM MED DIN FRED OG KJÆRLIGHET OG FÅ SLUTT PÅ ALL DJEVELSKAPET I VERDEN - HELE SKAPNINGEN LENGTER ETTER DEN DAGEN DU SETTER DINE BEIN PÅ OLJEBERGET.

Henry Østhassel, Vanse