Han sender sitt ord ...!

Av Einar Kristoffersen. 

Han er den som sender sitt budskap til jorden, hurtig løper Hans ord. Han er den som gir snø som ull, Han som strør ut rim som aske. Sine hagl kaster Han ut som smuler, hvem kan stå seg mot Hans kulde? Han sender sitt ord og smelter dem, Han lar sin vind blåse og vannet renner. Sal 147:15-18

   La dette få tale til deg! - Det burde ikke minst få tale til alle som har en fremskutt stilling i Guds menighet på jord: «Han er den som ...!»

   Det er veldig talende dette vi leser her, sett i forhold til det som Guds menighet og enkeltmennesker så ofte ber om - kanskje uten å være seg helt bevisst hva det egentlig er tale om også - nemlig vekkelse!

   Han er den som kan «fryse» en situasjon fast, men Han er også den som kan «smelte» den! Og hvordan gjør Han det? - Jo, som vi leste det: «Han sender sitt ord og smelter dem!»

   Det som ofte er så tragisk å merke, det er at en menighet nok kan be på sine knær om vekkelse, mens de samtidig står Guds ord imot når det kommer frem i forsamlingen.

   Men kanskje du personlig opplever din situasjon som «fastfrosset!» - Alt er så kaldt og dødt, det er som om alt går på rutine, det er ingen eller iallfall lite glede og glød - det er vinter i sjelen!

   Ja, Herren har mange måter å gi oss den nødvendige erkjennelse og ydmykelse på. - Og kanskje er du skyld i det selv også - du har brent deg ut på en mengde gjøremål, samtidig som inntaket av Guds ord og løfter har vært heller lite.

   - Men uansett hva årsaken er, så har du her fått beskjed om hva du skal få regne med - nemlig at Gud igjen sender sitt ord, og lar sin vind blåse!

   La nå Han få lov til å ta seg av deg, Han som ikke er kommet hit for å kreve, men for å gi!

   «Se, Herrens øye ser til dem som frykter Ham, som venter på Hans miskunn.» (Sal 33:18).

   Regn du frimodig med det i dag!

Kommentarer