Hvordan lærer vi å kjenne Gud?

Av Øivind Andersen. 

"Samuel kjente ennå ikke Herren; for Herrens ord var ennå ikke åpenbart for ham." 1 Sam 3, 7

Det evige liv består i å kjenne Gud. Jesus sier: "Dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus." [Joh 17, 3]

"Kjenne" er i Bibelen uttrykk for et helt personlig forhold. Det består ikke i kunnskap og teori, men i å forstå med hjertet, og gjennom det gjøre personlig erfaring om Gud.

Vi skal vokte oss vel for å ringeakte kunnskapen om Jesus Kristus! Apostelen sier den er mer verd enn alt annet. Men det er allikevel stor forskjell på å vite og å oppleve.

Det er forskjell på å vite om omvendelse og på å være omvendt. Det er forskjell på å vite om troen og å tro. Det er forskjell på å vite om Gud og på å kjenne ham. Hvordan lærer vi å kjenne Gud? Det kan bare skje gjennom Guds ord ved at Guds Ånd får åpenbare for vårt hjerte hva vi eier i Jesus, slik at vårt hjerte blir rettet på Jesus.

For å oppleve dette, er det nødvendig å gi seg tid med Guds ord - ta seg tid til å lese Bibelen! Samtidig er det nødvendig å omgås dem som kjenner Jesus. Det er også nødvendig å høre slik forkynnelse som virkelig formidler Guds eget ord til dem som hører på.

Mange som bekjenner seg som kristne, og som oppriktig ønsker å være det, kommer ikke til liv i Gud, fordi de forsømmer det ord som Guds Ånd bruker til å åpenbare Jesus for hjertet. De likner Samuel som var vokst opp i templet og var en from og gudfryktig gutt, men ennå ikke kjente Herren, fordi Herrens ord ennå ikke var åpenbart for ham. Derfor gjelder det i sannhet å gi akt på Guds ord og bruke nådens midler! Gjør vi det, har vi Guds eget løfte om at vi skal komme til å forstå med hjertet, slik at ordet virker omvendelse og evig liv i oss.

Kommentarer