Herrens miskunn

Av Einar Kristoffersen. 

Herrens miskunn er det at det ikke er forbi med oss. Hans barmhjertighet har ennå ikke tatt slutt. Klag. 3, 22

Hvor ofte tenker du den tanken? – Hvor ofte har du dette klart for deg? – At den eneste grunn til at det ennå ikke er forbi med deg, er Herrens miskunn, at Hans barmhjertighet ennå ikke har tatt slutt!

Vi leter stadig etter noe hos oss selv, vi mennesker, som skal forklare hvorfor Gud er for oss; og da kan du høre alt fra at vi jo er Guds vidunderlige skapninger, til at Gud kan da ikke dømme meg, et alminnelig bra og snilt menneske, som ikke har gjort noen fortred!

Ja, selvinnsikt og selverkjennelse er så visst ikke noe medfødt hos oss, men tvert imot!

Men der hvor Guds Ånd får anvende Ordet på oss, og bringe sitt lys inn i vårt mørke, der går det gjerne ikke lang tid før vi slutter oss helhjertet til denne åpenbaring i Ordet, som vi har lest sammen nå: «Herrens miskunn er det at det ikke er forbi med oss!»

Du finner da bare én eneste rimelig forklaring på det, og det er den du leser her: Guds nåde er det som frelser meg!

Dette er i særlig grad et ord til deg, som også i dag ikke ser noen utvei ut i fra det som bor i deg; for du faller så grundig igjennom, igjen og igjen, når du prøver å bygge på det: «Hans barmhjertighet har ennå ikke tatt slutt.»

Hørte du virkelig det? Det blir aldri noen annen vei til frelse for deg, enn den nåde Gud har vist ved at Han gav sin Sønn i ditt sted; det er et evig Guds valg!

Kommentarer