Veien oppad er fri!

Av Einar Kristoffersen. 

Våk og be for at dere ikke må komme i fristelse! Matt 26:41

Selv vi troende kan ofte gå nokså lettsindig gjennom dagene her på jord, med et temmelig naivt forhold til den verden som omgir oss.

Slik var det absolutt ikke med Jesus, for Han visste hva som til enhver tid omga oss - noe også Hans apostel fikk del i og bringer videre til oss: «For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.» (Ef 6:12).

Sett på denne mørke bakgrunn, får Jesu formaning i teksten vår, en noe annen klang for deg, ikke sant?

Vi er ikke bare omgitt av fiender, men befinner oss også midt i fiendens leir!

Det er da om å gjøre at vi får vandre gjennom denne fiendens leir, i Ham som har overvunnet den! Han ønsker ikke at vi skal gå dag for dag i en konstant frykt for fienden - tvert imot, Han sier: «I verden har dere trengsel. Men vær frimodige! Jeg har overvunnet verden!» (Joh 16:33).

Faren er at vi ikke er våkne for denne sannhet og begynner å bevege oss på egenhånd, utenfor Ham som har seiret!

Tanken på å komme i denne situasjon, burde bringe den nødvendige frykt inn, så vi søker Ham, dag for dag, i den klare erkjennelse, at uten Ham kan vi ingenting gjøre - verken for å vinne noe for Guds rike eller å stå fienden imot!

Så la det bli det store for deg i dag, at veien oppad er fri!

Kommentarer