Gjør Spikeren «en forskjell» i Norge?

Av Dan Odfjell. 

Vi er et lite, men meget hyggelig og politisk u-konformt nettsted, dog nær som en mygg i den store media sammenhengen som er 90% dominert av makt-mediene. Innen de ca. 10% gjenværende er vi mindre en 1/10 del. Men selv som mygg synes vi nå tilsynelatende av «noen bestemt» verdig til å bli «debatt-forstyrret». Det tydelig fremkom forleden ved en navngitt StormFrog´s bråkende inntredende i vårt debattfeltet. Som på sosialistisk og vanlig målrettet vis skulle henge oss «annerledes tenkende» ut, samt vår reflekterte diskusjon sjofelt forstyrret. Dette dessverre kom frem etter mitt Spikeren-innlegg 6/3/23: «Informasjonskrigen er Ukraina-krigen utfordrende».

Jeg har aldri deltatt i debattfelt, jeg vet ikke engang å gjøre det. Men jeg vet å forsvare meg mot løgn og dritt. For det var presis hva StormFrog lanserte mot meg, og mot bedre vitende; dog han dummet seg ut på sosialistisk vis. Jeg er selvsagt ikke den mannen han forsøkte å gjøre meg til, det behøver jeg ikke å fortelle debattfeltets deltagere om. Men av hensyn til andre og for en gangs skyld, og på trykk, vil jeg tilbakevise slik bevisst sjofelhet selv om den ikke treffer meg i det hele tatt. Jeg er nemlig så langt unna det er mulig fra å representere en «privatfly mentalitet», faktum jeg er kjent for å fly økonomi verden rundt; selv som 80 åring med en dårlig rygg.

De ivrigste blant oss her på Spikeren er patrioter for land og folk, mange med sjøen som bakgrunn, og jordnære sannhets forkjempere opp mot nymotens farser og globalister - som fremmer diktatoriske tilstander i egne og makt-egoistiske hensikter. Politikerklassen er Norge ødeleggende, nevn en av dem som står på barrikadene for Norge og vår Grunnlov, slik den dikterer og bevisst var nedfelt for, nemlig ytringsfrihet, vår selvråderett og reell selvstendighet. Derimot er det mulig i fleng å nevne svikerne, de sitter helt på toppen av en slesk ulogisk og politisk og unorsk grunn, sågar som våre statsministre.. For slik tilpasses vi deres løgnverden lettest, den de selv på heltid nær representerer. Usle individualister.

Nå på mine eldre dager skriver jeg fra Chile i fullt navn og åpenhet, ikke fordi jeg tror meg perfekt, beskyttet eller høyt opphevet, tvert imot. Tidligere har jeg forsøkt å skrive fra Norge. Men etter mitt innlegg i BT 16.mai 2012, der jeg punkterte Eskil Pedersen og Ap´s grove løgn og tildekking mht Utøya og annet beredskapsmessig, ble jeg nærmest Persona Non Grata og «redusert» til litt skriving i antologien Makt Myter Media 2013, det sammen med andre fedrelands kjempere. Under tysk okkupasjon var vi «norges-heltene», ikke nå lenger, nå er vi forstyrrere som StormFrog, bare med motsatt fortegn.. Derfor slipper vi ikke til i riksmediene, derfor slipper bare de bøyelige og konforme til i NRK-debattene. Er dette et demokrati eller et diktatur verdig? Et skjult diktatur mener jeg.

Problemet er at folket tillates ikke å forstå.. Makten tør ikke det, fordi de stoler ikke på folke-demokratiet, med dårlig samvittighet og derfor opptatt kun av seg selv.. Derfor er det Spikers direkte «opplysende virkelighet» er makten beskjemmede, selv om vi er en mygg dog kanskje blir mye smug-lest. Derfor «gjør vi en forskjell» for våre er ikke bare ord, men skrevne ord som står til evig tid. De bevitner at vi sa tydelig sa ifra og, og i motsetning til svikerne, at er vi overhodet ikke er redde for å møte oss selv igjen i denne, i en annen eller i en himmelsk verden. Det betyr ikke at vi ikke gjør eller kan ta feil eller fortjener korreksjon. Men på basis av hva vi ser og erfarer, er vi stadig mer trygge på oss selv. Derfor tør vi stå alene om nødvendig, uten et statlig støtte apparat.

Idag 6/3/23 så jeg Donald Trumps siste tale, og han presenterte seg ikke som noen spesielle gruppers venn, men troverdig som alle alminnelige menneskers venn. Han snakket om ytringsfrihet, kontrollert innvandring, mindre kriminalitet og sitt lands nødvendige beskyttelse og fremgang, det motsatte av Biden-regimets feilslåtte Woke og en-verden politikk. Og sin motstand mot krig, inkludert Ukraina-krigen, uten at han omtalte den på annen måte enn å si, med ham som president ville han kunnet avsluttet den på en dag eller to. Dette øker presset mot haukene i Biden-ledelsen og ellers som nå også får det amerikanske folket mot seg. For stemningen er stadig mer anti-Biden og for en avslutning av denne tussete krigen. 

Stemningen i Europa er også økende negativ til Ukraina-krigen som u-vinnelig, samt menneskelig totalt forkastelig, ja stemningen er også tildels blitt noe mer anti-Nato nettopp fordi det imperialistiske USA står bak. Og ikke minst etter Østesjø-gassrør-sprengningene som ties ihjel uten at det hjelper..

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant 

Kommentarer