Norge har gitt bort sin jurisdiksjon i Nord til USA

Av P54. 

Hva betyr det i praksis?

Det betyr at amerikanske soldater som gjør ulovligheter mens de er i Norge ikke skal dømmes etter norsk lov, men amerikansk og norske borgere som deltar i demonstrasjoner etc. mot amerikanske styrker, skader deres utstyr etc, skal dømmes etter amerikansk lov og ikke norsk. USA søker å bli en stat i staten ved forskjellige militærbaser i Norge.

En ny, oppsiktsvekkende lite omtalt militæravtale mellom Norge og USA vil gi amerikanerne et grensesprengende, historisk fotfeste i Norge. Ifølge avtalen skal USA regelrett flytte inn på flere norske militære områder med amerikansk utstyr, deriblant atomubåter og bombefly, personell og kampsoldater.

Der skal de ikke underlegges norsk lov, politimyndighet og jurisdiksjon. Norge får heller ikke åpent og fullt innblikk i hva som skal skje på basene. Amerikanerne kan bygge og installere det de vil. Rygge Flyplass blir som en bitte liten suveren delstat i USA.


Avtalene er Grunnlov stridig:

Få innser at USAs styrende organer er under kontroll av landets militær-industrielle kompleks, krefter som har helt andre motiver enn norsk sikkerhet. Dette er påvist i et utall amerikanske bøker. I min siste bok, Medaljens bakside, som ble oversendt deg som medlem i utenrikskomiteen, beskriver jeg «Den kriminelle oververden» og viser her (s. 127) blant annet til verk av William Blum og Michael Klare som norske politikere gjør klokt i å sette seg inn i.

Det er manges inntrykk at norsk militær planlegging lenge og i økende grad har vært utformet i USA. Norges regjering får tilsendt beskjeder om hva som ønskes og følger det opp. De senere års militærstrategiske planlegging for Nord-Norge er basert på råd fra Rand Corporation (s. 127). USA har ikke redelige og gode hensikter med sin politikk, hverken overfor Russland eller Norge. Rand Corporation beskrev i en rapport av 2019 at målet for USA er «Å forstrekke og destabilisere Russland» («Overstretching and Destabilising Russia»), med økonomisk krigføring og med anlegg av militære baser:

Solberg-regjeringen kan ikke ha oppfattet disse klare utsagn om USAs mål, at basene er ledd i en politikk for å ødelegge Russland. Men vi kan være sikre på at Russland har skjønt dette.
Dette betyr at landets forrige regjering har gitt befolkningen et usant bilde av baseavtalen og USAs reelle motiver med å forlange baser i Norge. Russland vil – med rette – se basene som en uvennlig og truende handling rettet mot statens videre eksistens. Det vil være fatalt for fred, sikkerhet, og Norges nasjonale selvstendighet og handlefrihet, å gjøre seg til dørmatte for et USA som helt åpent ivrer etter å få trampe inn i Russland.

I og med at avtalens reelle motiver fra USAs side er aggressiv og fiendtlig, noe helt annet enn forespeilet i Solberg-regjeringens presentasjon av saken, må den nytiltrådte regjering legge avtalen til side og avvise å følge den opp.


Forsvarsministeren slår fast at avtalen ivaretar vår suverenitet. Hvordan kan han det når avtalen gir USA rett til å kontrollere de ”omforente områdene”, hva USA bringer inn og oppbevarer av militært utstyr, våpen og personell. Områdene skal nyte immunitet og være underlagt amerikansk jurisdiksjon. Norske myndigheter fraskriver seg retten til å inspisere amerikanske fartøy, fly og sivile amerikanske kjøretøy. USA har fritt leide til og fra basene. Norge kan verken straffeforfølge eller sørge for at norske lover, internasjonale menneskerettigheter eller norske faglige rettigheter blir fulgt på basene.

Avtalen begrenser ikke antall styrker, oppholdstid eller sted for amerikanerne i Norge. At det rent filologisk tviholdes på begrepet «omforente områder” endrer ikke på at det faktisk er baser, slik det er omtalt i om lag alle andre 80 land USA har baser i.


Kommentarer