Vi må gjøre noe for å parere/kontre kontrollerte mediers propaganda

Av Roger Dyrøy. 

Det er åpenbart hvilken retning den så såkalte statsministeren fører oss. 

iNyheter skriver blant annet: "Dokumentet med tittel «Regjeringens handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold (2023–2026)» tyder på at forkjemperne for radikal Pride-ideologi har fått fullt gjennomslag hos norske myndigheter.  Regjeringen prioriterer dette høyt. Handlingsplanen er undertegnet av 11 statsråder, bl.a. Ola Borten Moe og Anniken Huitfeldt, noe som signaliserer at dette skal gjennomsyre de fleste politikkområder, også norsk utenrikspolitikk."

Og Doc TV tar for seg norske skoler som nå svermer for å bli sertifisert som «regnbuefyrtårn», og barneskoler som arrangerer egne Pride-tog.

Det mangler ikke på ting å ta tak i her hjemme. Vi trenger å be for fred i Jerusalem, men også i vårt eget land. Det går mot full konfrontasjon, og ingen ser ut til å ville snakke sammen. Statsministeren avviser blankt all form for fredsforsøk. Han har helt andre planer.

Document tar for seg krigstrusselen og forteller at "For første gang siden NIKE-bataljonen ble nedlagt i 1991, vil Oslo og Østlandet de neste ukene få utplassert luftvern. I forbindelse med de store militærøvelsene «Joint Viking» og «Joint Warrior»  fraktes det avanserte og norsk-utviklede Nasams fra Ørlandet til Oslo. Det betyr at hovedbasen for flyvåpenet på Ørlandet blir liggende mer eller mindre ubeskyttet."

Det er en gripende fortelling som illustreres i den vellykkede serien "Okkupert", som ble produsert like etter at Egmont kjøpte TV2. Vi kondisjoneres til krig.  


Vi må gjøre noe for å parere/kontre kontrollerte mediers krigspropaganda, og ikke minst må vi be for Norge! 

Kommentarer