Guds bestandighet

Av Einar Kristoffersen. 

Men min miskunn vil jeg ikke ta fra ham, og min trofasthet skal jeg ikke svikte. Sal 89:34

   Like foran vårt vers har Herren sagt, at Han ikke vil unnlate å tukte sine barn (Jesu barn, Guds barn), for deres synder. Som apostelen også forkynner: «- hvis dere er uten tukt, som alle har fått sin del av, da er dere uekte barn, og ikke sønner.» (Hebr. 12:8). - Men Han vil ikke ta sin miskunn eller trofasthet bort.

   Det er dette vi har så vanskeligheter med å tro og hvile i, når de tunge dager er der; at Gud er og forblir trofast, for Han kan ikke fornekte seg selv! (2 Tim 2:13).

Jesus understreker dette kraftig for oss idet Han sier: «Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå.» (Matt 24:35).

   La det få synke inn; det er Jesu understrekning: «- slett ikke!»

   Du må altså aldri tenke at Han har tatt sin miskunn fra deg, eller at Hans trofasthet skal svikte. - Sagt med andre ord: Du skal få slippe å engste deg for det, for Hans ord sier deg nå, at om så himmel og jord forgår, så ikke Hans ord!

   Kan det tenkes noen sikrere og fastere grunn å stå på? - Han som har skapt alt og ved sitt ord holder hele skapningen oppe, Han har gitt deg sitt løfte!

   Du må bare ikke glemme at dette Hans løfte er knyttet til Jesus Kristus, Hans Sønn! Det er i Ham det er gitt deg!

Kommentarer