NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

lørdag 18. mai 2019

Norge - en nasjon uten nasjonalt parti

Av Ragnar Larsen.

Norge er en eiendommelig nasjon: Nasjonaldagen feires mer innlevende og begeistret enn i kanskje noe annet land, men nasjonen mangler et parti som på Stortinget setter de nasjonale verdier og 17. mai-dagens idégrunnlag i første rekke.

17. mai blir derfor en nostalgisk dyrkelse av forgangne tider, om Eidsvoll, om 2. verdenskrig og strevet for nasjonal selvstendighet - samtidig som makthaverne så godt som hver eneste dag undergraver nasjonens selvstendighet og det norske folks rett til å være herre i eget hus og forme sitt samfunn på grunnlag av norske verdier.

Politikerne har skapt et samfunn hvor folkets trygghet på nasjonaldagen i år må sikres ved væpnet politi over hele landet. Det er aldri skjedd før og er en følge av makthavernes viljestyrte politikk ved masseimport av fjernkulturelle inntrengere. Bunad og maskinpistol - det er vår tids mest iøynefallende ikoner på nasjonaldagen.

Andre land har grunnlovsforbud mot å diskriminere egne innbyggere. I Norge er det motsatt: De fremmede behandles ofte bedre enn landets egne. Asylanter får enerom mens mange sykehjemspensjonærer mot sin vilje må dele rom med andre. Arbeidsgivere blir betalt ekstra for å ansette fjernkulturelle, slik at nordmenn kan holdes borte fra arbeidsmarkedet. EØS-avtalen gjør det mulig å forjævliggjøre deler av arbeidslivet gjennom sosial dumping og utestengning av folk på norske arbeidsvilkår.

Høyre og Arbeiderpartiet har gjennom EUs energibyrå Acer gitt tyskerne større kontroll med norsk vannkraft enn da de var her for 75 år siden. På Frøya ser vi i disse dager at det nå også gjelder vindkraft. Tyskerne blir som forrige gang hjulpet av norske medløpere. Fremmede får med sentrale og lokale makthaveres aktive vilje anledning til å skamfere kystbefolkningens nære naturmiljø. Frøyværingenes kamp for selvråderett over nærmiljøet er egentlig alle nordmenns nasjonale frihetskamp.

Folk fremmedgjøres, samfunnet islamiseres, 17. mai-verdiene fortrenges og fremmedstyret øker i omfang. Nordmenn blir brikker i andres spill. Det er grunn til å spørre om det var dette de døde for - krigsseilerne, de som falt foran okkupantenes eksekusjonspelotonger og de hjemmefrontfolkene som ble fremmedstyrets dødsofre.

De som i dag tør å snakke høyt om nasjonale verdier, får vite at de er rasister. Så dypt er nasjonalfølelsen forfalt blant de styrende og skravlende eliter. Mang en makthaver og opinionsformidler burde ha skamvett til å holde seg hjemme 17. mai. De representerer ved sitt blotte nærvær en krenkelse av nasjonaldagens grunnverdier.

Stortinget består av ni partier, men ingen av dem fronter nasjonale interesser. Norge mangler et nasjonalt parti - et parti som setter nordmenn først, et parti som har mot til å fortelle islamiseringspådriverne at det allerede er over 50 islamske land i verden, vennligst dra dit og la oss nordmenn få være i fred - og leve som nordmenn!

Eller som de sang det, Grini-fangene:

«Se det glitrer på ny over byen, i det røde og hvite og blå. La det runge fra gaten og torget, over landet som nordmenn har fått: Du er vårt, du er vårt gamle Norge, vi vil kle deg i rødt, hvitt og blått!».

La nasjonaldagen bli nasjonal!

Ragnar Larsen