NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

lørdag 4. mai 2019

Arendalsuka og ytringsfrihet

Av Bjørnar Røyset. 
Formann i FMI.

I begynnelsen av mars søkte FMI om standplass på Arendalsuka. Et positivt svar lot vente på seg, men 14. mars fikk vi svar fra arrangøren om at et endelig vedtak først ville komme i løpet av første halvdel av mai, etter et gjennomført seminar der rådet for Arendalsuka ønsket å sette spørsmålet om ytringsfrihetens rammer og kriteriene for deltakelse, på dagsorden. Arendalsuka ville søke råd fra såkalte fag- og forskningsmiljøer med stor kompetanse på ytringsfrihet og demokrati.

«Seminaret» ble gjennomført tirsdag 30. april. Partiet Alliansen – som først fikk innvilget standplass tredje året på rad – fikk omgjort et positivt svar til å bli satt på vent til etter seminaret, som FMI. Alliansen sendte direkte utenfor Litteraturhuset i Oslo mens seminaret pågikk. Etter at seminaret var over forsøkte Alliansens leder Hans Jørgen Lysglimt Johansen å få kommentarer fra deltagerne, men de fleste var svært opptatte med å prate i telefon på vei ut av Litteraturhuset.

Deltakere på seminaret skal ha vært bl.a. tidligere redaktør i Aftenposten, Harald Stanghelle; ordfører i Arendal, Robert Cornels Nordli; fagdirektør ved Norges institusjon for menneskerettigheter, Anine Kierulf; stabssjef fra Agder politidistrikt, Morten Sjustøl; PSTs sjefanalytiker, Jon Hoffman Fidje; senterleder for ekstremismeforskning ved UOI, Tore Bjørgo; nestleder for kommunikasjon ved Antirasistisk senter og forstander i Det mosaiske trossamfunn i Oslo, jøden Ervin Kohn; rådgiver ved Antirasistisk Senter og aktiv lokalpolitiker for Miljøpartiet de Grønne, muslimen Shoahib Sultan; leder for Antirasistisk senter Rune Berglund Steen, m.fl.

At dette seminaret ikke hadde representanter for den nasjonale bevegelse i Norge er alvorlig, men selvsagt ikke uventet. Hva som skal være framtidens rammer og kriterier for hva vi nordmenn skal «få lov til å mene» avgjøres altså delvis av fremmedelement som Sultan og Kohn, og andre norskfiendtlige representanter for systemet.

Siste nyheten nå er at Øystein Djupedal har trukket seg fra Arendalsuka. Det lover ikke godt for FMI. Djupedal var én av initiativtakerne for ti år siden og har hele tiden vært leder av hovedprogramkomiteen. Djupedal var den som forsvarte å opprettholde dagens kriterier for deltagelse, da det ble kjent at FMI og Alliansen hadde fått satt på vent en endelig avgjørelse om deltagelse. «Jeg tror at den dagen vi sier nei til noen vil vi få det veldig krevende. Dette arrangementet skal tillate lovlige grupper med ekstreme meninger, men det er klart de må oppføre seg under Arendalsuka».

FMI har for øvrig alltid oppført seg, i motsetning til motdemonstranter, media og politi.

Bjørnar Røyset
Formann i FMI