Norge styres av kvinner og barn

Andakt av Spikeren.

Jes 3,12 "Mitt folks herskere er barn, og kvinner råder over det. Mitt folk! Dine førere er forførere. Den vei du skal gå, har de ødelagt."

Jer 6,16 "Så sa Herren: Still dere på veiene og se! Spør etter de gamle stiene, etter veien til det gode! Gå på den, så finner dere hvile. Men de svarte: «Vi vil ikke gå der.»"

Sannelig styres vi av kvinner og barn i dagens Norge. Og her snakker vi om mange kvinner som er innkvotert for "likestillingens" skyld, samt hjernevaskede barn som kommer direkte fra partienes broilerfabrikker.

Allerede i 2016 skriver selveste NRK om at det er bekymringsfullt mange broilere på Stortinget. Frp politiker Jan Arild Ellingsen har følgende å si om situasjonen:

- Hvis man går tilbake i tid var det mye mer arbeidsfolk på Stortinget, det vil si folk som hadde arbeidserfaring. Det tror jeg er og var en kvalitet. Vi ser nå en stadig større profesjonalisering av politikken. Partiene utdanner sine egne, konstaterer stortingspolitiker, Jan Arild Ellingsen (Frp), som nå gir seg etter 16 år på Stortinget.

Vi styres altså av "profesjonelle" politikere idag. Av folk med liten eller ingen yrkeserfaring, men som har blitt kurset og kommandert til å mene og tale - ikke til fordel for landets og folkets beste - men til fordel for seg selv og sitt eget parti. Derfor stemmer det 100 prosent, det som profeten Jesaja sier: "Dine førere er forførere. Den vei du skal gå, har de ødelagt." For de har ført både folket og landet på ville veier, samtidig som de har ødelagt den veien vi burde ha gått.

Men gjennom profeten Jeremia gir Herren oss råd: "Still dere på veiene og se!", sier han. Stopp opp og se dere rundt! Spør etter de gamle stiene. Spør etter veien til det gode og gå på den, så skal dere finne hvile. For det finnes bare èn vei til det gode, og den går gjennom Jesus; han som sier om seg selv: "JEG er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg." (Joh 14,6).

Men de svarte: «Vi vil ikke gå der.» Og slik er det med de fleste som sitter på stortinget idag. De fleste er sekulære, ikke-troende mennesker, som ikke vil gå på den veien som Gud råder dem å gå, for de vet liksom så mye bedre selv. 

Det samme ser vi med majoriteten av den norske befolkning. Heller ikke de vil vende om og gå på veien som leder til det gode. Og mens de gav seg ut for å være vise, endte de opp med å bli dårer. For de valgte heller å underkaste seg islam, enn å følge Jesus... Jeg håper du ikke er en av dem.

Spikeren