148 piskeslag og 38 års fengsel

Av Dan Odfjell.

Denne maksimumsstraffen fikk den 55 årige modige kvinnelige advokaten Nasrin Sotoudeh for sitt engasjement for iranske kvinners protest mot det å bære hijab. Hvorfor advarer ikke norske riksmedier norske frigjorte kvinner om hijab'ens symbolske og reelle undertrykkende karakter? For det gjelder enten hijab'en bæres frivillig eller er påtvunget. Er det fordi journalistene har konvertert eller nå ønsker også Norge underlagt streng islam? Det tilhører historien (publisert via document.no 28/4/19) at Nasrin Sotoudeh i fjor ble «beskyldt» og arrestert for spionasje og for å spre propaganda, ja sågar for å ha fornærmet landets høyeste og presteskapets leder, Ayatollah Khameni, dette siste ifølge hennes advokat. Mens den franske presidenten Macron spiller «dobbeltspill» ved å tilskrive Nasrin Sotoudeh at han har gjort likestilling mellom kjønnene til sin politiske hovedsak... Alt mens han fyller opp Frankrike med islamistisk kultur, terror og vandalisme. Realiteten er for eksempel at kvinner i ghettoene i Paris ikke lenger kan gå på kafé, det er forbeholdt menn. Snakk om løgnaktig likestilling.

Emmanuel Macron har forøvrig langt på vei overtatt Angela Merkels rolle som EUs fremste forkjemper, en president under sterkt press på hjemmebane og nå ikke bare fra de såkalte «gule vestene» som vil ha ham helt fjernet. Både han og Merkel synes å være gårsdagens ledere. Men Tyskland bestemmer uansett i kraft av sin størrelse og industrielle makt. Var det ikke for at tyskerne tjener grassat på EU som «hjemmemarked», samt gjennom den svak felles valutaen, ville EU allerede ha raknet. Det spennende akkurat i den sammenheng er EU-valget nå slutten neste måned. Måtte EUs kritikere vinne en blokkerende posisjon slik at kursen i det minste forandres.

Det beste som etter min mening kan skje for nasjonalstatenes redning, Norge inkludert, er at hele EU kollapser. Det ville samtidig hjulpet engelskmennene ut EUs jerngrep. De har fått erfare hva EU egentlig er og nå representerer, alt annet enn de vanlige kvinner og menns beskyttere. For EU representeres av globalister, makt-eliter, finans-haier og overbetalte byråkrater uten hjertelag for nasjonene. Nei-til-EU visste ikke alt det vi nå ser, men var imot avståelse av norsk suverenitet og fikk rett. Ei heller kunne de forutse masse-innvandringen som EU har fremmet som del av sistnevntes kyniske makt spill.

Ifølge Resett 28/4/19 ble tilsvarende 15 milliarder kroner utdelt på anonyme bankkort til migranter gjennom EU. Dette fremkom fra en ungarsk tjenestemann som samtidig opplyste  dette helt ulovlig. Offentlige EU prosedyrer ble heller ikke fulgt da de anonyme bankkortene ble utstedt. Forteller ikke dette oss om noens skjulte anstrengelser til fremme av migrasjon? Og at EUs mål ikke er å stoppe innvandringen, men å legalisere den. Slik uheldigvis også vår regjering gjennom den skamfulle med-undertegnelsen av Marrakesh-avtalen gjorde det i desember. Snakk om oss lurt trill rundt. Hvordan kan ansvar gjøres gjeldene?

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.