Islams bønnekall trenger ingen godkjennelse for å bli sendt ut over høyttalere

Fra JihadWatch. Tipset av Kirkehøyden. 

Her er noen spennende nyheter for de som er utålmodige for at vår strålende flerkulturelle fremtid skal komme. En kulturell linje er krysset. Og implikasjonene av dette, utover de forventede hosianna ropene fra de vanlige forkjemperne for globalisme og multikulturalisme, er illevarslende. 

Tyske myndigheter sier nå at islamsk kall til bønn ikke trenger tillatelse til å bli sendt over høyttalere. 

Når den tyske delstaten Hessen tillater offentlige sendinger av det islamske bønnekallet, hva tillater den egentlig? 

Adhan, bedt på arabisk, lyder slik:

Allah er større (Allahu akbar); ropt fire ganger.
Jeg vitner om at det ikke er noen Gud annet enn Allah (Ashhadu anna la ila ill Allah); ropt to ganger.
Jeg vitner om at Mohammed er Allahs profet (Ashhadu anna Muhammadan rasul Allah); ropt to ganger.
Kom til bønn (Hayya alas salah); ropt to ganger.
Kom til sikkerhet / frelse (Hayya alal falah); ropt to ganger.
Allah er større (Allahu akbar); ropt to ganger.
Det er ingen Gud annet enn Allah (La ilah ill Allah); ropt en gang.

Dr. Gavin Ashenden, tidligere kapellan til den britiske dronningen, som fratrådte sin stilling i protest mot Koranlesning i en skotsk kirke, bemerket at “den muslimske bønnekallet er et dramatisk stykke islamsk triumfalisme. Den proklamerer islams overlegenhet over alle andre religioner, og på den måten forkaster Jesus som en sjarlatan og løgner. Den muslimske guden, Allah, er ukjennelig og har ingen sønn. Jesus var derfor en bedrager for å påstå at han og Faderen er ett.”

Gjør Hessen virkelig lurt i å gjentatte ganger sende en erklæring om islams overlegenhet, en tro som styrer sine tilhengere om å føre krig mot kristne og andre ikke-muslimer og underkaste dem som underordnede under de troendes hegemoni (jf. Koranen 9:29 )?

Gjør Hessen lurt i å kringkaste ropet "Allahu akbar", elsket av jihad-terrorister over hele verden? 

Sjefskaptein Mohammed Atta skrev dette i et brev til seg selv før han utførte sitt jihad-oppdrag: 

“Når konfrontasjonen begynner, slå som mestere som ikke vil gå tilbake til denne verden. Rop, ‘Allahu Akbar,’ fordi dette setter frykten i de ikke-troendes hjerter.” 

Dette er grunnen til at Fort Hood-jihadmorderen, Nidal Malik Hasan, ropte det da han skjøt tretten amerikanere i november 2009. Det er også derfor så mange andre jihadister i det vesentlige har brukt det som en kunngjøring om at ikke-muslimer er i ferd med å dø.

Men i Tyskland i dag vil alle slike bekymringer bli avskjediget som "islamofobe." Angela Merkel er utvilsomt sikker på at muslimske samfunn i landet vil være takknemlige, og vil doble innsatsen for å bli lojale, produktive borgere og marsjere sammen med ikke-muslimer inn i den strålende flerkulturelle fremtiden. Slik vil det ordne seg. Vil det ikke? Ingen muslimer vil ta adhans erklæringer om islamsk overlegenhet på alvor og gi akt på Koranens oppfordringer om å føre krig mot vantro. Vil de? I det flerkulturelle Tyskland i dag er en slik idé utenkelig!

Les hele saken på JihadWatch.

Kommentarer