NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

onsdag 16. oktober 2019

Støre fikk støtte fra selveste Lars Gule...

Av Dan Odfjell. 

Men det var før Mette Fredriksen statsministeren i Danmark kalte inn til hastemøte i Folketinget idag for å frata IS-krigerne det danske statsborgerskapet. Men om de tilsvarende «norske» i  Syria, samstemmer Støre og Gule seg skamløst og unasjonalt om å ta disse hjem til Norge... Dette siste fremkom sammen med et billede på Resett med Støre på «stemme-besøk» i en islamsk moske. Lite tyder på at det er nordmenn Støre tenker mest på.

Den modigere Mette Fredriksen derimot uttalte sin bekymring for Danmark, og begrunnet sitt hastemøte med pågående frigivelse og/eller rømning av fengslede IS-fanger i Syria. Hun formulerte seg slik: «De er mennesker, der har vendt Danmark ryggen og med vold mot vores demokrati og frihed. De utgjør en trussel mod våre alles sikkerhet. De er uønskede i Danmark».

Tenk om vår egen statsminister var like kort og kontant som Mette Fredriksen, representerende som hun gjør sågar det danske Sosialdemokratiet...

Norsk ytre venstreside er tildels nå så langt inn i ingenmannsland at de best kan beskrives som landsforrædere og - at de burde vært satt under riksrett. Den kan ennå komme. Tilsvarende hva vi så det etter frigjøringen i 1945 etter fem år med tysk okkupasjon, som nærmest «tillatt» av myndighetene. Personlig er jeg tilbøyelig til å tro at inntrengerne den gang med vitende og vilje av mange ble tillatt å invadere oss. Er historien er i ferd med å gjenta seg, bare nå med nye aktører og ingen frigjøring, og derved til slutt ingen folkelig jubel med vaiende norsk flagg og forbrødring, overalt?

Hva vi ser i Sverige er tildels vold verre enn dyr, senest med mannen i Borås som modig forsøkte å snakke 10-15 gjeng-ungdommer til rette for ikke å ramponere bilen hans. De kastet seg over forsvarsløse ham. For å sitere politiet: De angriper ham med spark og slag, både mot kropp og ansiktet. Dette er veldig rå vold og en uprovosert mishandling. Hans kjake er avslått, flere tenner utslåtte samt annen skade. 

Mannen (25) hadde altså mot nok til å si ifra, men det får han lide for ifølge politiet som sier «Det handler om stor vold rettet mot en ensom forsvarsløs person». Som straks ble kjørt med ambulanse til nærmeste sykehus og der operert.

Tore Kristiansen rapporterte om dette på document.no. 14/10/19 og tilføyde avslutningsvis:

«Svenske borgere lærer hele tiden. Leksen er at de er nødt til å ligge lavt, holde munn og «innordne seg» de nye (langt fra lystelige, min tilføyelse) forholdene i sitt hjemland, dersom de ønsker å komme seg hjem med helsen i behold».

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant