NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

fredag 18. oktober 2019

Hvem jobber for Norge og nordmenn?

Av Dan Odfjell. 

Det er ikke stortinget, det er ikke regjeringen og det er ikke byråkratiet. Våre ansvarlige myndigheter arbeider for seg selv, ikke landet. Og de er unødig mange og de tar seg meget godt betalt.

Dette blir stadig mer tydelig, spesielt med hensyn til den oss gradvise snik-underlegning av EU som har skjedd uavbrutt siden folket i andre avstemning i 1994 sa Nei til unionen. 

Senest søkes nå sågar vårt jernbanesystem underlagt EUs byråkrater. Om dette hadde Hans Rustad en kronikk 10/10/19 på document.no med tittelen «Nok en innlemmelse i EU, denne gang jernbanen».

Tidligere i år ble Støre og Solberg «på kammerset» enige om å avstå norsk produsert energi (Acer-avtalen) til diktat under EU - vårt kanskje viktigste arvesølv. Hvorfra fikk de mandatet?

Men EØS-avtalen, den misbrukes som politikernes bakvei inn i EU, som vi følgelig må helt ut av. Heldigvis ser vi at fag-forbundene protesterer og senest at Fellesforbundet nå vil ha avstemning om EØS. Fordi, bemerkelsesverdig, en uformell storkoalisjon eksisterer, nemlig mellom Ap og Høyre mht denne av folket ikke godkjente EU politikken. Rustad: «Så mye respekt har de for folkeavstemninger. Men også her har de tatt etter EU: Hvis valget går dem imot, utlyser de et nytt, dvs. Ap og Høyre har ignorert folkeviljen».

Dersom en folkeavstemning ble avholdt om innvandring etter all den uhygge og de svære kostnader vi nå ser forbundet med en tilnærmet umulig integrering av muslimer, er jeg personlig ikke i tvil om at politikerne ville måtte legge kursen tvert om. Jonas Gahr Støre, uansvarlig og på vegne av Ap, lovet oss langt tidligere et lykkelig multikulturelt fellesskap og en vellykket integrering. Den utlovede lykken uteblir fremdeles. Og utgiftene påløper stadig.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.