Til Kringkastingsrådet, Ved Per Edgar Kokkvold m.fl.

Av Norvald Aasen. 

Klage!

I Søndagsrevyen den 20.10. 2019 er en reportasje om de alvorlige voldshendelsene i Oslo i det siste og ikke minst den inneværende helgen.

Min klage går på at det ikke blir fortalt hvilke etnisk bakgrunn disse aktuelle voldsutøverne har, om det er norsk ungdom eller om voldsutøverne har annen etnisk bakgrunn enn norsk.

At nyhetsoppleserne, Rima Iraki og Tom Nilssen, ikke med ett ord nevner etnisk bakgrunn til voldsutøverne tar jeg som et mulig bevis på at NRK og øvrige media glatter over volden, og således kan sees som medskyldig i vanlige menneskers uhyggelige opplevelser om de beveger seg ute i det offentlige rom?

Det er viktig at publikum kan vite hvem de bør ta seg i vare for i deres frie og lovlige ferdsel slik at de kan unngå episoder som setter liv og helse i fare ved møte med voldsutøvere.  

For en tid siden ble en politimann intervjuet av NRK om bilbrann- og voldshendelser i Oslo. Politimannen fortalte at volden kunne skyldes "trangboddhet" og "fattigdom" i hjemmene der voldsutøverne kom fra. Slike unnskyldninger for det å sette menneskers liv og helse i fare, samt ødeleggelse av privat eiendom, er kort sagt rystende!

Med fare for at jeg selv blir tiltalt av rettsytemet for mine bekymringer føler jeg at det er en plikt å si fra på vegne av meg selv og de mange norske som ikke tør si fra om sin frykt for hverdagens voldshendelser.

Norvald Aasen, 
Indre Åsen, 
Brekka 115, 
6983 Kvammen