NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

tirsdag 14. august 2018

Normal norsk folkeskikk

Av Dan Odfjell.

Den kjente skribenten Kent Andersen i en kronikk på document.no nylig tok grundige for seg det kontroversielle prosjektet «det multikulturelle» som initiert av Ap i 1974; samt to av vår tids gjenværende «apostler» og forsvarere, likestillings- og diskrimineringsombudet Hanne Bjurstrøm og Geir Lippestad.

Først omtaler jeg sistnevnte, advokaten til ABB, som angivelig ikke turde være mann nok til å ta konsekvensen av sine egne ord i Dagsavisen nylig... Og saken og «tonen» i saken den settes best og enklest ved her å gjengi Kent Andersens kronikk-avslutning:

«Vi har skikk og bruk her i steinrøysa. Oppfør deg for pokker. Menn som ikke vil ta en utstrakt kvinnehånd fordi den fiktive manneguden deres har gjort kvinner til noe annenrangs, de mangler normal norsk folkeskikk. Og folk uten normal norsk folkeskikk skal ikke jobbe i skole-verket. Basta!»

Hverken likestillingsombudet eller Lippestad innrømmer det som svært mange nå har forstått: «Tillater vi sharia inn i skolen slår vi inn på en vei hvor islam vil sette et stadig sterkere preg på skolen og samfunnet forøvrig».

Men Hanne Bjurstrøm mener at det er helt akseptabelt at lærere i barneskolen ikke vil håndhilse på et annet menneske av religiøse grunner... Selv erklærer jeg meg enig med Kent Andersen, og gjengir enklest et helt avsnitt her fra hans sylklare kronikk:

«Det flerkulturelle samfunnseksperimentet begynner å få konsekvenser som det er umulig å dekke over med taushet, penger og mobbing, som jo har virket bra så langt. Men folk har øyne i hodet, og de ser hvor denne sinnsyke politikken har tatt Sverige og Frankrike, og de ser at Norge frivillig går i samme retning: Islam får mer og mer albuerom i samfunnet vårt, og bruker systematisk frihetene i demokratiet til å innføre islamske verdier som avvikler demokratiet og frihetene. Tåler vi den, så tåler vi den, og da må vi pent tåle litt mer, og så videre.

Denne metodikken har islam perfeksjonert i 1400 år, og den brukes overalt hvor islam ønsker innpass og overtagelse uten å gå til direkte okkupasjonskrig med sverd og jihad. (Som jo islam aldri har hatt noe imot.) Prosessen fortsetter til det blir utålelig og åpenbart farlig for alle ikke-muslimer, men da er det for sent. Bare «nyttige idioter» faller for det lenger».

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.