Til NRKs avdeling for livssynsprogrammer

Av Kirkehøyden.

Viser til Tom Egelands kronikk som han har kalt for "Bibelen rommer mye grums" der han bl.a. skriver: - "Jeg lurer på hvorfor konservative kristne låner øre til det forkvaklede, antikristelige homosynet til en mann som Paulus, som aldri møtte Jesus."

Dette er nok ett bestillingsverk fra NRK, og del av en større kampanje fra hele pressen rettet mot oss troende kristne. Tom Egeland har ikke peiling på hva han snakker om. Det var akkurat på veien til Damaskus Saulus (Paulus) møtte Jesu. Jeg har selv møtt Jesus, og det er intet grums i Bibelen. Bare Kjærlighet, om en har sann innsikt, som Egeland åpenbart ikke har. Ja, KJÆRLIGHET - slått fast her:

Matt 22,35-40 En av de lovkyndige blant dem ville sette ham på prøve og spurte: «Mester, hvilket bud er det største i loven?» Han svarte: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene.»

Formålet til NRK og andre politisk korrekte er nok å demonisere oss konservative kristne, som ikke vil gi opp vår tro, og som holder blikket på Guds Ord - inkludert Paulus, vår "hedningenes" apostel. Vi står fast på  hva en korrupt kirke har forlatt, som også er kuppet av kultur marxister, akkurat som NRK.

Nå skal vi tas, og NRK stiller villig opp, som dere er anti Israelsk, og har ledet propagandaen mot Guds eget eiendomsfolk i mange tiår. Vi står brask og bram med det jødiske folk, som vi skylder så mye. Vår Frelser, som sitter på tronen er jøde, og han kommer snart tilbake.

Dette bestillingsverket kommer på toppen av at NRK har en fast ansatt ateist, for utelukkkende å lattergjøre oss kristne. Jeg har nyheter til dere: Vi rokker oss ikke en millimeter. Før det skal vi gå i katakombene, men snart kommer Jesus og henter oss hjem (opprykkelsen), så kommer han ned på Sions oljeberg, og vil ta et oppgjør med all ondskapen. FØLG MED, bedre ta imot ham i dag, og bli frelst fra all lidelsen som kommer.

Kirkehøyden