Jesus er i sannhet Gud

Av P54.

Er Jesus bare et vanlig menneske? Er han en profet på linje med andre profeter? Er han en god lærer på linje med andre lærere? Hva skiller Jesus fra alle andre mennesker? Svaret er at Jesus er over alle mennesker. Jesus er Gud, åpenbart i menneskeskikkelse.

Det er mange bevis i Bibelen for at Jesus er guddommelig. Følgende vers er de viktigste bevis.

Jesus har navnene til Gud.

Jesus har guddommelige navn, navn som kun kan brukes om Gud. Noen eksempler:

Jesus er Yahweh. Yahweh er et veldig vanlig Hebraisk navn for Gud i det Gamle Testamentet, brukt over 5300 ganger. På engelsk er det som oftest oversatt til LORD (store bokstaver). På Norsk brukes Herren.

Første gang vi blir konfrontert med navnet til Gud er i 2. Mosebok 3, 14, hvor Moses spør Gud hva Hans navn er. "Da sa Gud til Moses: “JEG ER DEN JEG ER”. Og han sa: Så skal du si til Israels barn: “JEG ER” har sendt meg til dere." YHWH, Yahweh eller Jehovah, i vers 15 er en forkorting av “JEG ER DEN JEG ER”, på engelsk LORD og på Norsk Herren. Navnet betyr egentlig en evig selv-eksistens. Yahweh ble aldri til eller skapt på et spesielt tidspunkt for Han har alltid eksistert.

Jesus brukte dette guddommelige navnet på seg selv da Han ble konfrontert av noen jøder. I Johannes 8, 24 står det: “For dersom dere ikke tror at JEG ER DEN JEG ER, skal dere dø i deres synder”. I vers 28 står det: “Jesus sa da: Når dere får opphøyet Menneskesønnen, da skal dere forstå at JEG ER DEN JEG ER”. Jesus sammenligner så den skapte Abraham, som jødene æret, med sin egen evige, ikke skapte natur som Gud i vers 56-58. “56 Abraham, deres far, frydet seg til å se min dag. Og han så den og gledet seg 57: Judeerne sa da til ham: Du er ennå ikke femti år og har sett Abraham? 58:  Jesus sa til dem: Sannelig, sannelig sier jeg til dere: JEG ER før Abraham ble til”.

Jesus er Kurios. Det Greske ordet Kurios i det Nye Testamentet tilsvarer det Hebraiske navnet Yahweh i det Gamle Testamentet. Ordet Kurios brukt om Gud uttrykker en suveren skapning med absolutt autoritet. Ordet er på Engelsk oversatt til LORD og på Norsk Herren.

En tidlig kristen som var vant til å lese i det Gamle Testamentet forstod at ordet Herre (LORD) når det ble brukt om Jesus pekte til hans egen identifikasjon som Gud i G.T. [Yahweh eller Jehova].

Følgelig er uttrykket “Jesus er Herre” (Jesus is LORD) [gresk: Kurios] en bekreftelse på  at Jesus er Yahweh [Jehova], slik som i versene i Romerne 10:9, 1. Korinter 12:3 og Filipperne 2:5-11.

Jesus er Elohim. Elohim er et hebraisk navn som er brukt om Gud 2570 ganger i G.T. Navnet betyr “den sterke” og flertallsformen (im på Hebraisk) indikerer “full av makt”. Elohim i G.T. blir fremstilt som den mektige og suverene myndighet i universet som styrer alle menneskenes affærer.

Jesus er tilkjennegjort som både Yahweh og Elohim i profetien i Jesaja 40:3 “Rydd i ørkenen vei for Herren! [Yahweh] Gjør i ødemarken en jevn vei for vår Gud!” [Elohim]. Dette verset ble skrevet med referanse til Johannes døperens tilrettelegging av at Kristus skulle komme, bekreftet i Johannes 1:23, og representerer en av de sterkeste bekreftelser i G.T av guddommeligheten til Kristus. I Jesajas 9:6 er det en profeti om Kristus i entallsform av Elohim (El). “6 For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og han skal få navnet Under, Rådgiver, Veldig Gud, [El], Evig Far, Fredsfyrste”.

Jesus er Theos. Det nytestamentlige ordet for Gud, Theos, korresponderer til parallellen i det G.T. ordet Elohim. Et velkjent eksempel hvor Kristus blir kalt Gud [Theos] finner vi i historien om tvileren Tomas i Johannes 20. I dette verset vitner Tomas om den oppstandne Kristus og med tilbedelse uttrykker han: “Min Herre og min Gud!” [Theos] (Johannes 20:28).

Jesus er kalt Theos gjennom hele resten av N.T. Da fengselsbetjenten spurte Paulus og Silas hvordan en skulle bli frelst svarte de: “Tro på den Herre Jesus og du vil bli frelst, du og hele din husholdning” (Apostelgjerningene 16:31).
Etter at fengselsbetjenten trodde og ble frelst sier Bibelen: “Og han gledet seg, etter at han med hele sitt hus var kommet til troen på Gud” [Theos] (vers 34). Bibelen vitner her at å tro på Kristus og å  tro på Gud er to sider av samme sak. Jesus Kristus er allmektige Gud.

Hele Bibelen er innblest av Gud og en kan ikke si at bare det som Jesus sa eller ikke sa mens han vandret på jorden er retningsgivende og resten av Bibelen er avlegs, gammeldags eller ikke gyldig idag. Det er kun frelse i Jesu navn, men Bibelen har mye å si om mange andre ting utover veien til frelse, blant annet nasjoners styresett. Man må lese hele skriften for å få åpenbaring om det og få hjelp av Den Hellige Ånd til å forstå det.

2. Timoteus 3:16 “Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, 17 for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning”.

P54