Fjellet og sennepsfrøet

Andakt av Spikeren.

Matt 21,21 "Jesus svarte dem: "Sannelig, jeg sier dere: Dersom dere tror og ikke tviler, skal dere ikke bare kunne gjøre det som jeg gjorde med fikentreet. Om dere sier til dette fjellet: Løft deg og kast deg i havet, så skal det skje."

Har du bedt denne bønnen noen gang, bare for liksom å se om den virker?

Vet du hva? Du har allerede fått bønnesvar!


For det var Jesus - han som kalles Klippen - som var dette fjellet som ble løftet opp og kastet i havet for din og min skyld. "Han er den steinen dere bygningsmenn vraket, men som nå er blitt hjørnestein." (Apg 4,11)

Har du noen gang følt at syndeberget ditt har blitt så stort at du bare får lyst til å rope; "Løft deg og kast deg i havet."?

Vet du hva? Det skjer i samme stund som du ber.

Jesus tar på seg hele ditt syndeberg og lar seg bli løftet opp på korset med alle dine synder! 

"Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud." (2 Kor 5,21)

Deretter kastes han i dødens hav, helt ned til dødsriket, der han betaler løsepenger for deg, og dermed blir du fri.
Du har blitt frikjøpt slik som det står i 1 Tim 2,6: "han som gav seg selv til en løsepenge for alle, et vitnesbyrd i sin tid."

"For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam." (1 Pet 1,18-19)

Tror du dette? - I så fall kan jeg garantere at du har mye mer tro enn et hvilket som helst sennepsfrø. For du behøver ikke være stor for å få bønnesvar hos Gud. Nei, det holder mer enn nok om du er liten som et sennepsfrø.

Da kan til og med du si til dette fjellet: "Løft deg og kast deg i havet", så skal det skje.

"Og han sa til ham: Reis deg og gå hjem! Din tro har frelst deg." (Luk 17,19)

Ja, reis deg og gå hjem, du som er tynget ned av din syndebør, for Sønnen har gjort deg fri.

"Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri." (Joh 8,36)

Og vi vet alle hvor han mener når han sier "gå hjem" - "For vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser." (Filipperne 3,20)

Spikeren