NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

lørdag 3. august 2013

Krf eller De Kristne

Henry Østhassel

Partiet De Kristne oppstod fordi Krf sviktet sine velgere i år etter år - i hjertesak etter hjertesak - samtidig som konservative kristne stadig ble dyttet ut på sidelinjen til fordel for liberale krefter grasrota i Krf var helt imot.Den tradisjonelle Krf velger var konservativ og plassert til høyre for sentrum. Etter Bondevik har Krf beveget seg radikalt over i venstresiden som har ført til velgerflukt og et parti under sperregrensen. Partiet De Kristne består nå av KrF`s gamle kjernevelgere – De Kristne er det Krf en gang var, og skulle vært nå.

· Krf bærer ansvaret for at de rød/grønne avkristningspartiene har hatt makta de siste 8 årene og fredet dem slik at de kunne avkristne Norge i ekspressfart – det er en av grunnene til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

· Krf lyver når de et øyeblikk sier Krf vil snakke med alle de borgerlige partier – for så i neste øyeblikk si de at de heller vil inn i regjering med avkristningspartiet AP enn å delta i regjering med Frp – en av grunnene til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

· Krf i posisjon avsatte abortpresten Ludvig Nessa og de bibeltro prestene Olav Berg Lyngmo og Arne Thorsen – en av grunnene til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

· Krf i posisjon avskaffet kristendomsundervisningen i våre skoler – en av grunnene til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

· Krf i posisjon flyttet ikke ambassaden til Israels hovedstad Jerusalem til tross for Krf`s løfter foran valgene – en av grunnene til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

· Krf. fjernet nylig bekjennelsesparagrafen til tross for massive advarsler fra masse av sine medlemmer – en av grunnene til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

· Dagen etter at Krf. avkristnet seg selv lot Krf landsmøtet seg gapskrattende underholde av en bespottende lesbisk artist som attpåtil fikk Krf`s delegater gapskrattende med i bespottelsen - en av grunnene til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

· Krf lederen deltar i homobryllup med «forbønn» for det homofile «ekteskapet» i Risør Kirke – en handling som for mange kristne er en grov bespottelse mot Bibelen og Gud - enda en grunn til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

· Krf bærer ansvaret for at de rød/grønne avkristningspartiene har hatt makta de siste 8 årene og fredet dem slik at de kunne avkristne Norge i ekspressfart – det er en av grunnene til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

· Krf lyver når de et øyeblikk sier Krf vil snakke med alle de borgerlige partier – for så i neste øyeblikk si de at de heller vil inn i regjering med avkristningspartiet AP enn å delta i regjering med Frp – en av grunnene til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

· Krf i posisjon avsatte abortpresten Ludvig Nessa og de bibeltro prestene Olav Berg Lyngmo og Arne Thorsen – en av grunnene til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

· Krf i posisjon avskaffet kristendomsundervisningen i våre skoler – en av grunnene til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

· Krf i posisjon flyttet ikke ambassaden til Israels hovedstad Jerusalem til tross for Krf`s løfter foran valgene – en av grunnene til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

· Krf. fjernet nylig bekjennelsesparagrafen til tross for massive advarsler fra masse av sine medlemmer – en av grunnene til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

· Dagen etter at Krf. avkristnet seg selv lot Krf landsmøtet seg gapskrattende underholde av en bespottende lesbisk artist som attpåtil fikk Krf`s delegater gapskrattende med i bespottelsen - en av grunnene til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

· Krf lederen deltar i homobryllup med «forbønn» for det homofile «ekteskapet» i Risør Kirke – en handling som for mange kristne er en grov bespottelse mot Bibelen og Gud - enda en grunn til at jeg ikke lengre har tillit til Krf.

Skremselspropaganda.

Til slutt så Krf`s frustrerte grasrot seg nødt til å stifte et nytt parti som vil samarbeide både med Høyre og Frp for å sikre en helt nødvendig borgerlig kursendring i landet, før det er for sent. Et Krf rundt sperregrensen får panikk og iverksetter en skremselskampanje mot partiet De Kristne ved å forsøke å innbille velgerne om at en stemme til De Kristne er en tapt stemme for de kristnes innflytelse i samfunnet. Tull og tøys! Historien beviser jo at Krf er ansvarlige for at de rød/grønne har hatt makta og avkristnet Norge i 8 år.

Det betyr at: ALLE STEMMENE VI GA TIL KRF I DE TO – 2 - SISTE STORTINGSVALGENE VAR BORTKASTEDE STEMMER! La oss ikke la oss lure til kaste å bort stemmene våre en gang til – en stemme til Krf vil enda en gang sikre en ny AP regjering! Så i år stemmer jeg De Kristne av flere årsaker.

Stødig kurs.

Med De Kristne i regjering vil Norge få et parti som ikke viker for tidsånden, og som vil stå på barrikadene for å få Jesus tilbake i våre barnehager, i våre skoler og i det offentlige liv. De Kristne vet at det bringer velsignelse over landet – det motsatte påfører oss forbannelse.

De Kristne vil fortelle våre regjeringspartnere at å ta Jesus med i samfunnet alltid fører til velsignelse – å kaste Ham ut av samfunnet fører alltid til dårskap og forbannelse.

De Kristne vil aldri fjerne bekjennelsesparagrafen eller la seg gapskrattende underholde av en gudsbespottende lesbisk entertainer i sine landsmøter. Partiet viker ikke for tidsånden.

De Kristne ville aldri tillatt en regjering å avsette bibeltro prester og biskoper slik KrF i posisjon avsatte Ludvig Nessa, Børre Knutsen og Per Kørner.

De Kristne vet at bare Evangeliet frigjør mennesker fra syndens slaveri og at landets forhold til Jesus og vår behandling av jødene besegler nasjonens skjebne.

Israel.

Med De Kristne i regjering er vi garantert en regjering som stanser all støtte til terrororganisasjoner i Midt Østen. De Kristne finner det helt forkastelig at Norge under de rød/grønne indirekte lønner palestinske «Breivik ‘er» i Israelske fengsler med hele 19.000 kroner i måneden av våre skattekroner.

Med De Kristne i regjering er vi garantert et parti som legger hele sin tyngde inn i å flytte vår ambassade til Jerusalem, Israels hovedstad. Her vil partiet ikke svikte slik Krf gjorde i posisjon. Krf lovet – Krf sviktet.

Med De Kristne i regjering vil vi få et parti i regjering som anerkjenner Judea og Samaria som lovlig annekterte områder i en forsvarskrig, og at områdene er en del av Israel.

Med De Kristne i regjering vil få en regjering som velsigner Israel - ikke dets fiender.

Med De Kristne i regjering vil vi få en regjering som høylytt fordømmer araberne når de terroriserer jødene og sine egne borgere – og som høylytt vil protestere når f.eks PA heiser naziflagget( hakekorsflagget) slik de gjorde landsbyen Beit Omar i mai 2013. De rød/grønne lar slikt djevelskap stille passere – De Kristne vil rope ut mot uretten.

Med De Kristne i regjering vil vi få er parti som vil kjempe for å gi økonomisk bistand til de 800.000 jødene som er fordrevet fra muslimske land hvor deres eiendommer og eiendeler er blitt konfiskert og frastjålet – i stedet for å gi økonomisk bistand til forfølgerne.

U-hjelp.

De Kristne vil styre U-hjelpen inn gjennom frivillige organisasjoner, fortrinnsvis kristne som sprer fredens evangelium sammen med nødhjelp. Alt annet anser jeg som bortkastede penger.

De Kristne vil føre en U-landspolitikk i tråd med FrP`s uhjelp, med fokus på næringslivsutvikling og nedbygging av tollsatser. Eksport av sosialisme og u-hjelp gjennom FN til korrupte regjeringer har ødelagt grusomt for mye i Afrika.

Kristne er i dag den mest forfulgte gruppe i verden, og kristnes blod utgytes på mange kontinenter. Bare i Sør Sudan har muslimene drept over 2 millioner kristne.

De Kristne vil favorisere U-hjelp til kristne som lider under disse grusomme forfølgelsene, og frata all støtte til forfølgerne som de rød/grønne støtter i dag.

Asylpolitikk

Når en muslim mottar Jesus som sin frelser har personen forkastet Islam er vi kjent med konsekvensen av dette dersom stakkarene blir sendt tilbake til muslimske land. Med De Kristne i regjering vil ingen konvertitter bli sendt tilbake til bødlene slik nåværende regjering gjør. Dersom personene går tilbake til Islam etter oppholdstillatelse er innvilget, vil konverteringen være å anse som løgn for å oppnå en oppholdstillatelse - og oppholdstillatelsen vil umiddelbart bli trukket tilbake.

Rusomsorg.

Med De Kristne i regjering er Evangeliesentret og andre kristne rusomsorgsorganisasjoner sikret betydelig mer offentlig støtte og velvilje, fordi de kan vise til så mye bedre resultater – og det aller viktigste er at rusmisbrukerne får sine navn innskrevet inn i Livets Bok.

Eldreomsorg.

Med De Kristne i regjering vil vi sikre mennesket en verdig og meningsfull alderdom. Det offentlige bygger i dag ut en eldreomsorg som avler ensomhet og som er blottet for innhold og håp. De Kristne vil bygge eldreomsorg med kristent innhold og mening – og om håpet om det som er langt bedre.

Pressestøtte

Med De kristne i regjering vil vi få en regjering som sørger for at kristne medier skal likebehandles med andre medier som får pressestøtte.

NRK

Med De Kristne i regjering vil Norge ha et parti som aktivt vil arbeide for å avvikle/selge avkristningskanalen NRK raskest mulig.

Byråkrati.

Der er fire grunnpilarer i hvert samfunn - bønder, fiskere forretningsfolk og industriarbeidere. De rød/grønne har minsket disse i et skremmende tempo, samtidig som de har påført de resterende grunnpilarene mange nye munner å mette ved å pøse inn nye unyttige papirsjyfler stillinger.

De Kristne vil avbyråkratisere Norge som de siste årene er blitt neddynget av høytlønte byråkrater sentralisert rundt Oslo og de større sentra. Vi har fått et byråkrati stort nok til å administrere 15 millioner mennesker – vi er 5 millioner i Norge – en førskoleelev skjønner at slikt ikke er bærekraftig.

Bare de siste åtte årene under de rød/grønne har Norge sysselsatt 80.000 nye papirsjyflere som for det meste bare lager problemer for alle andre - inkludert seg selv. Dersom en regner at hver offentlig ansatt koster samfunnet kr. 500.000 kroner inkludert lønn, kontorer, reiser, diett og fete pensjoner - så koster disse nye 80.000 offentlig ansatte skattebetalerne formidable 40 milliarder kroner i året.

De Kristne vil innføre ansettelsesstopp i det offentlige og få redusert det vanvittige offentlige byråkratiet som koster skattebetalerne vanvittige summer i året.

Jordbruk

Samtidig som de rød/grønne har byråkratisert Norge med å opprette titusenvis av unødvendige offentlige stillinger har de lagt ned tusenvis av livsnødvendige matproduserende gårder i distriktene. De kristne erkjenner at egenprodusert matforsyning i høyreste grad gjelder rikets (innbyggernes) sikkerhet og er av største nasjonale interesse. De Kristne og vil vi sørge for en jordbrukspolitikk som sikrer befolkningen mat i krisetider - uavhengig av utlandet.

De Kristne vil mye heller subsidiere 80.000 nye bønder i Norge i stedet for de nye 80.000 nye papirsjyflere de rød/grønne har belastet samfunnet med de siste 8 årene og som bare lager problemer for alle andre – inkludert dem selv.

Kornlager

I 1928 ble kornloven innført i Norge, med tanke på å ha korn i beredskap. I 1969 hadde vi 280 000 tonn matkorn, og 500 000 tonn kraftfôr (ett års forbruk) i beredskap. Dette ble avviklet i 2001.

De Kristne vil prioritere et beredskapslager med minst ett års forbruk av norskprodusert korn og kraftfor. De rød/grønne har en tendens til å tenke at vi er så rike at vi alltids kan komme ut av en krise ved å kjøpe korn på verdensmarkedet. Problemet er at når det blir knapphet, vil alle prioritere å brødfø sitt eget folk. Vi driver en høyrisikosport når vi ikke har matlagre for egne borgere.

Matvarelageret i Norge er avviklet mens både Finnland og Sverige har nok mat for befolkningen i ett år! Senterpartiet lovte å stoppe nedleggelsene i norsk landbruk da partiet tok over Landbruksdepartementet i 2005, men utviklingen har gått motsatt vei. Over 6000 gårdsbruk har lagt ned driften de siste åtte årene med de rød/grønne som åpenbart ikke forstår alvoret i utviklingen – samtidig som de har subsidiert 80.000 uproduktive nye papirsjyfler stillinger.

Skatter og avgifter

For å finansiere dette offentlige uhyret må de rød/grønne stadig finne på nye skatter og avgifter stikk i strid med Internasjonalen Arbeiderpartiet synger så flittig fra, jeg siterer fra Internasjonalen; » Imot oss statens lover bøyes, av skatter blir vi tynget ned.» De Kristne vil bidra til at det enorme skattetrykket de rød/grønne har påført oss reduseres i tråd med internasjonalen.

Infrastruktur

Samfunnet taper utrolige summer hver dag på Europas dårligste veinett som også er den direkte årsaken til at alt for mange liv går tapt. En reise mellom Stavanger og Oslo tar hele 10 timer - med firefelts motorvei ville det tatt halve tiden. Det betyr at hver trailer og personbil i Norge bruker 5 timer ekstra på en kjøretur mellom Stavanger og Oslo som koster samfunn enorme summer og er svært forurensende. Med De Kristne i regjering vil vi ha et parti som vil være en pådriver for å bygge ut vårt begredelige veinett med 4 felts veier mellom Stavanger – Oslo og Trondheim – Bergen og Bergen – Oslo i stedet for å pøse milliardene ut i utenlandske kjøpesenter, veier i utlandet og risikable aksjer og fonds med lite eller ingen avkastning.

En europavei skal aldri bygges med mindre enn 4 felter – De Kristne vil bygge veier for fremtiden. Det vil bli prioritert 6 felts veier i de store tettstedene. De Kristne vil bruke utenlandske entreprenører der det er nødvendig for å fremskynde veiutbyggingen som de foregående regjeringene så alvorlig har forsømt som har ført til at rike Norge har Europas dårligste veinett. De Kristne ser at bilteknologien utvikler seg mot biler som kjører seg selv og vil bygge ut veiene for å møte fremtiden.

At Silicon Valley og bilindustrien lenge har forsket på førerløse biler er en kjent sak. Kjente merker som blant andre Audi, Toyota, Volvo, Mercedes Benz og ikke minst Google har allerede kommet langt i forskningen og utviklingen av lage slike biler. Ekspertene sier at det ikke er et spørsmål om, men når slike biler blir et vanlig syn i trafikken. For å kunne bruke teknologien er vi avhengig av gode 4 felts motorveier. Innen 20 år kan du programmere bilen din til å kjøre deg fra Stavanger til Oslo – kjøre inn på motorveien – trykke på autopilot, lene deg tilbake og lese an avis, surfe på Internett, se på TV eller sove litt mens biler kjører selv og vekker deg noen kilometer før avkjørselen.

Eventyr sier du? Google har de siste årene kjørt millioner av mil med førerløse testbiler i trafikken uten ulykker. Nye Volvo XC90 er på markedet allerede neste år. Den kan gasse, bremse og styre selv. Og Boschs nye sensorsystem skal gjøre det nærmest umulig å kjøre på myke trafikanter. Der er biler som leser veikanten, som holder avstanden til bilen foran, som «henger» seg på bilen foran osv. osv.

Ladestasjoner for EL-biler

De Kristne innser at EL biler er fremtidens biler som blir bedre og bedre, og De Kristne vil sterkt bidra til at vi får hurtigladestasjoner for EL-biler ved at staten subsidierer ladestasjoner ved spisesteder langs våre hovedveier slik at alle kan kjøre med EL-biler med korte avstander mellom ladestasjonene.

Ekte verdier

Under Bondevikregjeringen solgte Norges Bank i 2004 hele Norges gullbeholdning på 33,5 tonn for kr. 13.500 pr. kilo. I dag den 5. juli 2013 ligger prisen på over 38.000 pr. kilo. På 9 år har gullprisen steget med rundt 20% pr. år – langt bedre enn oljefondets 3,5% avkastning på svært risikable investeringer med våre pensjonspenger.

Med De kristne i regjering vil vi få en regjering som sikrer borgernes fremtid ved å lagre ekte verdier som gull i stedet for å gamble med skattebetalernes penger på det internasjonale aksjemarkedet i en tid da aksjemarkedet står foran stupet i en finanskrise langt verre enn i 2008.

Viktigst av alt - De Kristne vil først og fremst være en garanti for å få kristendommen vi i over 1.000 år har bygget vårt samfunn på tilbake i våre skoler og samfunnet. Da sikrer vi at visdommen kommer tilbake i samfunnet igjen. Det er den viktigste årsaken til at jeg stemmer på De Kristne i år.