Medlem av Fatahs sentralstyre anklager Mahmoud Abbas og Fatah for diktatur og utstrakt korrupsjon

IsraelToday


Dahlan og Abbas
Medlem av Fatahs sentralstyre og tidligere sikkerhetssjef i den arabiske selvstyremyndighet går til et kraftig angrep på president Mahmoud Abbas for hans diktatoriske regime og for hans personlige korrupsjon.
Tidligere sikkehetssjef og medlem av Fatah´s sentralkomite, Mohammde Dahlan, mener at den arabiske selvstyremyndigheten sammen med USA´s og EU´s press for å få Israel til å gi fra seg sitt bibelske kjerneområde, vil være et undertrykkende diktatur på linje med Midt-Østens verste regimer.
«Vestlige påstander er alltid fokusert på at fredsprosessen vil sikre frihet, verdighet og velstand for araberne. Men sannheten er at den arabiske selvstyremyndigheten selv gjør langt mer ved å nekte Israel disse rettighetene,» uttalte Mohammed Dahlan. Dahlan har innlevert en internasjonal klagesak mot selvstyremyndighetens leder Mahmoud Abbas, hvor han hevder at Abbas er «ute etter å ta ham.»

Dahlan blir nå sett på som en potensiell rival til Abbas som leder av den arabiske selvstyremyndighet. Dahlan har truet med å gi bevis for den enorme korrupsjonen, som fortsetter å plage den arabiske selvstyremyndigheten.

I klagesaken mot Abbas, som ble anlagt av et israelsk firma til Den internasjonale straffedomstolen i Haag, anklages Abbas for «tyrannisk atferd og uttalt korrupsjon.» «Abbas er også personlig korrupt, noe som er skadelig for det arabiske folk og selvstyremyndghetens institusjoner,» uttaler Dahlan.

«I praksis er den arabiske regjeringens autoritet et tyranniske styre ledet av én person, Mr. Mahmoud Abbas. Alle selvstyremyndighetens institutter, budsjetter og internasjonale relasjoner er ingenting annet enn tilgjengelige midler til Abbas og hans familie, og deres økonomiske, politiske og personlige interesser.» forteller den alvorlige anklagen.

«Det er uhyre vanskelig å overbevise den amerikanske regjeringen samt EU å stoppe overføringen av milliarder av dollar til Abbasregimets pågående korrupsjon,» sier Dahlan videre.

Les også: -Former Fatah leader sues ‘tyrannical’ Abbas for corruption, intimidation og -Ousted Fatah official Dahlan files Int'l Criminal Court complaint against Abbas

Kommentarer