Hvilken samfunnsmodell ville Gud for Israel?

Henry Østhassel:

La meg innledningsvis slå fast at jeg overhodet ikke påstår at Gud hverken er rød, blå, gul, grønn eller andre politiske farger.

Jeg påstår heller ikke på noen måte at vårt «moderne» samfunn kan sammenlignes med det jeg siterer fra Bibelen nedenfor, men likhetstrekkene er påfallende med hva som har skjedd når vi nå har kastet Gud ut av samfunnet slik jødene gjorde på Samuels tid. De samme prinsippene gjelder helt til denne tidsalder er til ende ved Jesu gjenkomst.

Jeg er alltid forsiktig med å sitere Bibelen når jeg skriver avis artikler, men jeg ble forbauset når jeg nylig leste 1 Samuels Bok - kapittel 8 som beskriver hvorledes Gud advarte jødene inntrengende mot å ta samfunnsmodellen til alle de andre folkeslagene. Jeg hadde lest kapitlet flere ganger før uten å reflektere over det.

Guds samfunnsmodell

Gud ville at Israel skulle være frie og trygge og elske og tilbe Skaperen som konge og hersker, og holde Hans forskrifter slik at Han kunne velsigne folket med fred, helse, rettferdighet, trygghet, rikelige avlinger, overflod, regn i rette tider i rette mengder, en natur i balanse, osv. osv. Hadde jødene holt seg til Gud hadde ingen fiender angrepet dem ganske enkelt fordi det aldri hadde falt dem inn. Aldri! Vi skal huske på hver gang Israel ble angrepet var det Herren som sendte fienden og la Israel i fiendens hender som straff for synd og frafall fra Herrens veier. Hver bidige gang! Og når de forkastet Gud som konge og Herre og ville ha en konge som alle andre advarte Gud dem inntrengende om hva prisen ville bli – la oss lese ordrett fra nettbibelen.

Samuels Bok kapittel 8, 1 - 17:

1. Da Samuel ble gammel, satte han sønnene sine til dømme over  Israel.

2. Den førstefødte het Joel, og den andre het Abia. De var dommere i Beer-Sjeba.

3.Men sønnene fulgte ikke i Samuels fotspor. De søkte urett vinning, tok imot bestikkelser og fordreide retten.

4.Da samlet alle de eldste i Israel seg og kom til Samuel i Rama.

5. De sa til ham: «Nå er du gammel, og sønnene dine følger ikke i dine fotspor. Sett derfor en konge til å   styre oss, slik alle de andre folkene har.»

6. Men Samuel så med uvilje på dette at de sa: «Gi oss en konge som kan styre oss!» Og han ba til Herren.

7. Men Herren sa til ham: «Hør på folket og alt de sier til deg! For det er ikke deg de har forkastet; det er meg de har forkastet og ikke vil ha til konge over seg.

8. Det har de gjort fra den dagen jeg førte dem opp fra Egypt og til denne dag. De har forlatt meg og dyrket andre guder. Og slik gjør de nå mot deg.

9. Så hør på dem! Men advar dem inntrengende, og fortell dem hvilke rettigheter kongen deres vil få.»

10. Samuel fortalte folket som krevde en konge av ham, alt hva Herren hadde sagt.

11. Han sa: «Dette er rettighetene til kongen som skal herske over dere: Han vil ta sønnene deres og sette dem til å gjøre tjeneste ved kongens vogner og hester, og de må løpe foran vognen hans.

12. Noen vil han gi kommando over tusen mann og noen over femti. Noen må pløye åkrene og høste inn avlingen hans, andre må lage krigsvåpen og utstyr til stridsvognene.

13. Døtrene deres vil han sette til å lage salver, til å koke og bake.

14. De beste jordene, vinmarkene og olivenlundene deres vil han ta og gi til mennene sine.

15. Av åkrene og vinmarkene deres vil han ta tiende og gi til hoffmennene og tjenerne sine.

16. Slavene og slavekvinnene, eslene og de beste oksene deres vil han ta i sin egen tjeneste.

17. Av småfeet deres vil han ta tiende, og selv må dere gjøre slavearbeid for ham.

18. Når den dagen kommer, skal dere skrike høyt over kongen dere valgte. Men Herren skal ikke svare dere den dagen.» Sitat slutt.

Gud formelig ropte ut til sitt utvalgte folk: «Men advar dem inntrengende, og fortell dem hvilke rettigheter kongen deres vil få.» Gud har gitt mennesket fri vilje til å velge, enten velger vi rett eller så velger vi feil – noen prøver å innbille oss at der er mellomveier – det er løgn!

Hva fikk jødene når de forkastet Gud som hersker? – la oss se litt på det - litt omskrevet.

-Folket fikk et hoff av politikere og byråkrater som skulle herske over dem.

-Herskerne skulle ha fete lønninger og gode pensjoner langt over den vanlige mann.

-De skulle ha flotte bygg og reiste på første klasse.
Folket fikk høye skatter og avgifter som skulle finansiere herskernes overdådige livsstil.

-Folket måtte brødfø hele hoffet av politikere og byråkrater.
Folket måtte finansiere en arme.

-Folket måtte finansiere og lage krigsvåpen og utstyr til stridsvognene.

-Folket måtte ofre deres sønner til hæren.
Folket måtte slave for herskerne. Folket måtte gi fra seg de beste eiendommene

Er der noen paralleller til det vi har fått i Norge når vi etter krigen gradvis har kastet Gud ut av skoler og samfunn?

Vårt opprør mot Gud

Etter hvert som Gud velsignet vårt land med fred og rikdom langt utenfor våre fedres fatteevne ble vi oppblåste og gjorde opprør mot Ham som velsignet oss – slik Israel så ofte gjorde – som i Israel skjedde det også gradvis i Norge, stykke for stykke - i år etter år. I hele etterkrigstiden har sosialistene systematisk arbeidet for å fjerne Jesus ut av skoler og samfunn. Gjennom egne statsråder fikk de kontroll over kirken og innsatte bevisst mange liberale biskoper og prester som avskrev fortapelsen og forkynner en falsk lære, slik at befolkningen gradvis mistet troen og gudsfrykten. Venstresiden sikret seg «kontroll» over media og hjernevasket befolkningen til å tro løgnpropagandaen de serverte. I årtider hadde de full kontroll på den eneste radio og TV-stasjonen NRK - hvor de gradvist og helt bevisst gjorde løgn til sannhet og sannhet til løgn. A-pressen har i årevis kjøpt ut flere aviser og plassert sine folk i viktige posisjoner. Systematisk gjorde de pressestøtten til å bli selve navlestrengen for enhver avis – og dersom en avis fremviser holdninger «systemet» ikke liker, kutter de enkelt og greit navlestrengen ved å frata avisen den livsnødvendige pressestøtten - slik det skjedde med avisen Norge IDag.

Litt etter litt - bit for bit.

Litt etter litt fjernet de læren om Jesus ut av skoler og samfunn og erstattet læren om Ham med lavpannet utviklingslære (at vi kommer fra lavpannede aper) og hedonistisk morallære. De innførte fri oppdragelse - de innførte fosterdrap og "ofrer"15.000 barn hvert år på lystens alter - de sa at homofili er normalt - de endret ekteskapsloven og innførte likekjønnet ekteskap - de legaliserte kjøp av barn (surrogati) - de lar den aller groveste pornografien flyte fritt på nettet og inn i våre barnerom - de "verdinøytraliserte" alders og sykehjem - de innførte en religionsundervisning som sier at alle religioner er like gode – noe Bibelen klart aviser som en falsk vranglære. Jesus sier selv; «Ingen kommer til Faderen utenom gjennom meg.» - Alt annet er løgn.

Neste barriere de fjerner er at de snart godkjenner polygami - deretter pedofili. Høyesterettsadvokat Tor Erling Staff – som selv lever i homofilt partnerskap – sa for flere år siden at han selv lot seg ”bruke” av homoseksuelle menn som 12 åring, og ”skryter” til og med offentlig av at han hadde stor ”glede” av det - og han er fremdeles høyesterettsadvokat! Så vi må forvente at pedofili vil bli akseptert innen 2030 slik det var i andre store "siviliserte" samfunn som Perserriket, Grekerriket og Romerriket dersom Norge ikke raskt skifter kurs.

Prisen amerikanerne betalte for å fjerne Gud ut av samfunnet viste seg umiddelbart.

Enorme kostnader

Samtidig som sosialistene fjernet Gud ut av skoler og samfunn og innførte hedonisme, ble befolkningen gradvis påført enorme utgifter til et hurtigvoksende gigantisk hoff av høytlønte politikere og byråkrater - slik jødene ble når de fjernet Gud ut av samfunnet. Litt av et paradoks, er det ikke? Vi er oversvømt mektige herskere (byråkrater) som gjør åpenbare overgrep mot befolkningen og dekker over uretten.

Bare de siste åtte avkristningsårene har vi fått 80.000 nye offentlige ansatte til en prislapp av 40 milliarder - og AP skryter av det. Samfunnet er nå belastet med over 300.000 flere byråkrater enn nødvendig. Vi har byråkrati stort nok til å administrere langt over 20 millioner mennesker - vi er 5 millioner.

Gud ga oss 10 bud og en samvittighet. Vi kastet både Ham og samvittigheten ut av samfunnet og erstattet Ham med et overdimensjonert hoff av høytlønte politikere og byråkrater som nedlesser oss med et hav av uoversiktlige lover og forskrifter de selv ikke klarer å overholde, samtidig som befolkningen påføres stadig nye skatter og avgifter for å betale for dette stadig voksende overdimensjonerte høytlønte «hoffet» - stikk imot Internasjonalen sosialistene synger så flittig fra - vers 3 lyder slik: «Imot oss statens lover bøyes, av skatter blir vi tynget ned.» I dag betaler vi langt over 70% av våre inntekter i skatter og avgifter for å lønne dette voksende offentlige uhyret.

Lønn, diett, kontorer og pensjonsutgiftene til vårt overdimensjonerte byråkrati betyr mellom 100 og 200 milliarder mindre til helse, eldreomsorg, skoler, veier, forsvar osv. osv. Og det skremmende er at vi har fått et så mektig byråkrati at de knekker den ene politisk valgte statsråden etter den andre, slik at de springer gråtende ut av møter. Skremmende, er det ikke?

Så lenge sosialistene har mediekontrollen gjennom A-pressen, NRK og pressestøtten propaganderer de med at alt dette er et gode for «fellesskapet» slik sosialistene gjorde i Hellas, Kypros, Italia, Spania, Portugal, Irland, Frankrike osv. - inntil bobla sprakk. Vestlige myndighetene er snart så desperate etter penger for å finansiere dette vanviddet, at de gradvis fører de oss inn i det totalitære kontrollsamfunnet slik at de lett kan kontrollere og konfiskere alle dine eiendeler med et museklikk for å finansiere deres vanvittige pengesløseri.

Fra Israelvenner til Isral fiender

Når kristendommen enda satt dypt i folkesjela var Arbeiderpartiet svært vennlig innstilt ovenfor Israel. Etter hvert som Norge ble avkristnet og vi innførte fremmede religioner der utryddelsen av Israel er offisiell politikk endret holdningene seg gradvis radikalt ovenfor Israel og jødene. Jo lengre til venstre, jo mer Israel fiendtlig. Og en frafallen kirke er like Israel fiendtlige - mens ateisten Pat Condell støtter Israel. Litt av et paradoks, er det ikke?

Å tukle med Israel og Jerusalem er farlig for ethvert land. Gud bruker et utrykk om at vi da rører Hans øyesten, når noen rører vår øyesten reagerer vi instinktivt og umiddelbart for å beskytte øyet. Derfor skal vi vokte oss vel hva vi gjør i forhold til Israel! Gud sier i Bibelen: De som velsigner Israel skal bli velsignet, og de som forbanner Israel skal bli forbannet. Islamske land som predikerer utryddelse av Israel lider under grufulle diktatorer, undertrykkelse, krig, sult, nød, forfølgelser osv. osv. Kan årsaken være at den som forbanner Israel blir selv forbannet - slik Gud sier i sitt ord?

De Evangelisk kristne tar Guds ord på ramme alvor og ser med stor bekymring på SV`s anti Israel holdninger. Vi ser på dette sammen med avkristningen av landet som en stor fare for vår nasjon.

Grenser etter Babels Tårn.

Etter Babels Tårn spredte Gud menneskene utover jorden og ga hvert folkeslag grenser de skulle leve trygt bak. Apostlenes gjerninger 17, 26 og 27: «Av ett menneske har han skapt alle folkeslag. Han lot dem bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres områder. 27 Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne lete seg fram og finne ham.»

Vi er kjent med alle lidelsene de Europeiske koloniherrer skapte i Afrika og Midt Østen når de i opprør mot Gud satte opp grenser etter eget maktbegjær og grådighet på tross av etniske grupper og folkeslag. Der har siden vært store konflikter i alle disse områdene fordi mennesket opphøyde seg selv til herrer og satte grenser etter eget forgodtbefinnende.

Gud har skapt alle mennesker likeverdige, Gud elsker alle etniske grupper. Som Han sier i sitt ord har Han plassert i hvert folkeslag i hver sine områder der Han ønsker at de skal leve i fred bak trygge grenser og lete seg frem til Ham - men også her gjør mennesket opprør.

Multikulturelt samfunn.

Sosialisten Olof Palme avkristnet Sverige, og i sitt opprør mot Gud innførte svenskene det multikulturelle samfunn som er blitt en hellig ku for de venstrevridde 68`erne som søker å kvele alle som våger å kritisere "eksperimentet" med alskens intellektuelle skjellsord. Selv om problemene eskalerer i skremmende tempo skal det ikke nevnes i media annet enn en liten reportasje nå og da.

Resultatet er flere hundre områder etniske svensker ikke våger seg inn i eget land fordi de blir diskriminert og forfulgt - heller ikke politi og brannbiler våger seg inn, og de har fått verdens nest høyreste voldtekts statistikk. Sverige er blitt en etnisk og religiøs trykkoker som fort kan eksplodere, men main stream media unnlater å rapportere om de enorme problemene i frykt for ikke å være politisk korrekte. Det er arven etter landsfaderen Olof Palme. Om noen våger å advare om dette blir de fort stemplet som rasister, islamofobe, nazister, Breivik sympatisører osv. osv. Herseteknikkene er mange.

Det kristne i Libanon ble "fanget" inn i det "flerkulturelle" og endte opp med radikal Islam som førte til et ødelagt land slik Birgitte Gabriels advarer oss mot, slik også den syriske kvinnelige psykiateren Wafa Sultan gjør - blant mange, mange andre.

Norge tilbake til Gud.

Uten Gud vil samfunnet raskt gli inn i det totalitære, friheter vi har i dag vil snart være en fjern drøm om vi ikke får en kursendring. Vi er så alt for nær det totalitære kontrollsamfunnet.

Partiet De Kristne vil først og fremst være en garanti for å få kristendommen vi i over 1.000 år har bygget vårt fantastiske samfunn på tilbake i våre skoler og samfunn. Da sikrer vi at visdommen kommer tilbake i samfunnet igjen.

Det er den viktigste årsaken til at jeg stemmer på De Kristne i år.

Kommentarer