USAs og de alliertes største løgner om krigen i Ukraina

Av P54. 

Løgn nr. 1: Hvis Russland tar Ukraina, står vi for tur.

Det finnes null bevis for denne løgnen, og det er en løgn som er enda mer besynderlig enn løgnen om at hvis Vietnam faller til kommunistene, vil det bare være den første "dominobrikken", og alle de andre vil falle, og Sovjetunionen og/eller kommunist-Kina vil ta over verden.

Russland hadde faktisk ingen grunn til å invadere Ukraina før USA gjennomførte et kupp som styrtet og erstattet Ukrainas nøytrale regjering og innsatte en rabiat anti-russisk regjering i 2014. NATO-landene nektet enstemmig å forhandle med Russland om Russlands langvarige røde linje for nasjonal sikkerhet mot at Ukraina - landet med nærmeste grense til Kreml (Russlands sentralkommando) bare 510 km unna - noen gang skulle bli medlem av USAs anti-russiske militærallianse NATO. Den 7. januar 2022 sa NATO nei til denne forespørselen fra Russland. De ville ikke engang forhandle om det. De var fast bestemt på å bryte Russlands røde linje. Den eneste måten Russland hadde igjen for å gjennomføre sin røde linje i denne saken, som er så viktig for Russlands nasjonale sikkerhet, var å innta Ukraina før Ukraina ble innlemmet i NATO og utstyrt med en amerikansk kjernefysisk rakett.

På samme måte, men i motsatt forstand, nekter USAs president John Fitzgerald Kennedy i forbindelse med Cubakrisen i 1962 Sovjetunionen å få lov til å komme inn på Cuba og installere sovjetiske raketter som kunne nå USAs sentralkommando i Det Hvite Hus i løpet av 30 minutter, men den store forskjellen med Ukraina i den situasjonen - som Cuba befant seg i den gangen - er at Khrusjtsjov var villig til å forhandle med Kennedy om saken for å forhindre en atomkrig, noe han også gjorde. Den andre store forskjellen i dette tilfellet er at Kreml bare er 5 minutters rakettflytid unna Ukraina, ikke 30 minutter, og at NATO-landene nektet å forhandle med Russland i det hele tatt.

Etter NATOs avvisning 7. januar 2022 - NATO nektet å forhandle om saken - hadde Russland et nasjonalt sikkerhetspolitisk behov for å iverksette tiltak, og intet mindre enn en invasjon av Ukraina kunne være den nødvendige handlingen. Den ble påtvunget Russland av NATO. Den imperialistiske aggressive makten her er USA (den reelle eieren av NATO-alliansen), og IKKE Russland. USA krever retten til å utvide sitt imperium til innen 5 minutter fra Russlands sentralkommando; Russland truer ikke med å utvide sin grense til innen 5 minutter fra USAs sentralkommando. USA og dets kolonier lyver åpenlyst om hvem som er aggressor mot den andre siden. Selve ideen om at Russland skulle ha noen interesse av å invadere noen av NATO-landene - eller til og med av å invadere Ukraina før USAs kupp i februar 2014 - er en løgn som har sitt utspring i Washington D.C. og som etterapes i hele imperiet.

Løgn nr. 2: Krigen i Ukraina startet 24. februar 2022.

Vi er faktisk inne i det tiende året av denne krigen. Krigen i Ukraina startet i 2014, som både NATOs Stoltenberg og Ukrainas Zelenskij har sagt. Den ble startet i februar 2014 av et amerikansk kupp som erstattet den demokratisk valgte og nøytrale presidenten med en USA-utvalgt og rabiat anti-russisk leder, som umiddelbart innførte et etnisk utrenskningsprogram for å kvitte seg med innbyggerne i de regionene som med overveldende flertall hadde stemt på den styrtede presidenten.

Russland reagerte militært den 24. februar 2022 for å forhindre at Ukraina tillot USA å plassere et missil der, bare 510 km eller fem minutters flytid fra Kreml, og dermed for kort tid til at Russland kunne reagere før sentralledelsen allerede var blitt halshugget av USAs atomangrep. (Som jeg skrev 28. oktober 2022: "NATO vil plassere atomraketter ved Finlands grense mot Russland - Finland sier ja". USA hadde krevd dette, særlig fordi det vil plassere amerikanske atommissiler langt nærmere Kreml enn i dag, bare 815 km unna - ikke så nært som Ukraina, men det nærmeste hittil).

Løgn nr. 3: Dette er en krig mellom Ukraina og Russland.

Ukraina var nøytral mellom Russland og USA frem til Obamas briljant gjennomførte ukrainske kupp, som hans administrasjon begynte å planlegge senest i juni 2011, og som kulminerte med suksess i februar 2014, og umiddelbart utnevnte en rabiat anti-russisk person til å innføre en "antiterroroperasjon" i regioner som avviste den nye anti-russiske USA-kontrollerte regjeringen, for å drepe demonstranter og til slutt terrorisere innbyggerne i disse regionene for å drepe så mange som mulig av dem og tvinge de andre til å flykte inn i Russland, slik at de prorussiske velgerne ikke lenger ville være blant velgerne når det skulle holdes valg.

Den amerikanske regjeringen hadde engasjert meningsmålingsinstituttet Gallup både før og etter kuppet for å spørre ukrainere, og spesielt de som bodde i den uavhengige republikken Krim, om deres syn på USA, Russland, NATO og EU, og generelt var ukrainerne langt mer pro-russiske enn pro-USA, NATO og EU, men dette var spesielt tilfelle på Krim. Men dette var egentlig ikke ny informasjon. I perioden 2003-2009 var det bare rundt 20 % av ukrainerne som ønsket NATO-medlemskap, mens rundt 55 % var imot. I 2010 fant Gallup ut at mens 17 % av ukrainerne mente at NATO betyr "beskyttelse av landet ditt", mente 40 % at det er "en trussel mot landet ditt".Ukrainerne så hovedsakelig på NATO som en fiende, ikke en venn. Men etter Obamas kupp i Ukraina i februar 2014 "fikk Ukrainas NATO-medlemskap 53,4 % av stemmene, mens en tredjedel av ukrainerne (33,6 %) var imot". I etterkant lå imidlertid oppslutningen i gjennomsnitt på rundt 45 % - fortsatt over dobbelt så høy som før kuppet.

Med andre ord: Det Obama gjorde, var generelt sett vellykket, det tok Ukraina, eller det meste av det, og det endret ukrainernes syn på USA og Russland. Men det var først etter hvert at de amerikanske milliardærenes neokonservative hjerte ble vellykket podet inn i den ukrainske nasjonen slik at Ukraina ble et levedyktig sted å plassere amerikanske atomraketter mot Moskva (som er den amerikanske regjeringens mål der). Og ikke nok med det: USAs makthavere måtte også gjøre noe med den amerikanske opinionen. Ikke før i februar 2014 - på tidspunktet for Obamas kupp - hadde mer enn 15 % av den amerikanske opinionen et "svært negativt" syn på Russland. (Rett før Russland invaderte Ukraina, hadde dette tallet allerede steget til 42 %. Amerikansk presse - og akademia eller "eksperter" på offentlig politikk - har vært svært effektive til å styre opinionen til fordel for amerikanske milliardærer).

Løgn nr. 4: Dette er ikke en krig mellom Ukraina og Russland, det er en krig mellom Europa og Russland.

Dette er en gjentakelse av løgn nr. 1. Sannheten er at dette er en krig mellom milliardærene som kontrollerer USAs regjering for å erobre (dvs. at de helt siden 25. juli 1945 har forsøkt å kontrollere) Russland, som har mer naturressurser enn noe annet land. Amerikas milliardærer kontrollerer spesielt de 100 største amerikanske selskapene som selger (hovedsakelig våpen) til den amerikanske regjeringen og til dens kolonier (dens "allierte" regjeringer); og for at de skal kunne fortsette å øke sine respektive nettoverdier, må disse milliardærene kontrollere sine markeder, som er disse regjeringene. Og det gjør de, slik at investeringsporteføljene deres har økt i verdi enda mer, langt mer, enn de amerikanske aksjemarkedene har økt i verdi. Det er deres felles forretningsplan.

Ikke bare ble NATO opprettet av det amerikanske regimet i 1949 for at regimet skulle kunne erobre Russland, men også EU ble opprettet av den amerikanske regjeringen med samme formål - å erobre Russland. Medlemslandene i både NATO og EU mottar instrukser fra den amerikanske regjeringen og dens agenter når det gjelder deres internasjonale relasjoner. Europas nasjoner har praktisk talt ingen suverenitet, men er bare kolonier av sin diktator (helt siden 25. juli 1945), det amerikanske regimet, som kontrolleres av milliardærene. USAs aristokrati kontrollerer aristokratiet i hver av koloniene. Det kan ikke være noe demokrati i et imperium, og det er det heller ikke i dette. Dette er realiteten i krigen i Ukraina: Det er en imperialistisk krig fra USA-regimet og dets kolonier mot Russland, og den føres ( inntil nå) på slagmarkene i Ukraina.

https://www.globalresearch.ca/biggest-us-allied-lies-about-war-ukraine/5852670


Kommentarer