Det vi i dag kjemper mot er ondskapens åndehær

Fra Øivind Andersens bok "Ved Kilden". 

"For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet."
(Ef 6,12)

Det har sin gode grunn at Guds ord sier hva vi ikke har kamp mot. Vi har ikke kamp mot blod og kjød, det vil si mot mennesker.

Kampen møter oss gjennom mennesker. Derfor har vi lett for å tro at den kommer fra mennesker.

Motstand mot Gud og hans troende, mot Guds rikes gjerning, møter oss alltid gjennom mennesker. Vi møter den i vår egen gamle syndige natur, og vi møter den på alle slags måter gjennom mennesker som vil de kristne til livs.

Men de mennesker som kampen kommer gjennom, er ikke den egentlige front. Menneskene er redskaper for sterke åndsmakter som kommer fra Satan og den åndehær som han er leder for.

Vi har mot oss en fint organisert åndehær. Sjefen er djevelen selv. Han har sine underanførere som igjen har sine underanførere, like ned til det vi kunne kalle den menige del av hæren.

Denne front er usynlig for våre sanser. Menneskene tror ikke at den eksisterer. Men det er nettopp Satans taktikk å skjule seg og få menneskene til å tro at han ikke er til.

Guds ord taler klart og utvetydig. Det sier oss hva kampen gjelder, og hva som er nødvendig for oss for å kunne seire i den!

"Ta derfor Guds fulle rustning på for at I kan gjøre motstand på den onde dag og stå etter å ha overvunnet alt!" (Ef 6,13.)

I all krig er det farlig å undervurdere motstanderen. La oss vokte oss at vi ikke gjør det i kampen mot det onde! Derfor må vi høre på Herrens ord og innrette oss etter det!

Kommentarer