NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

lørdag 12. juni 2021

Hvor i verden er fredelige kristne farlige?

Av Dan Odfjell. 
 
Eller motsatt, hvor er vi ikke fredelige? Jeg stiller spørsmålet til NRK som synes å foretrekke Islam for tiden samt den religionens anstrengelser i den vide verden. Ved å gi bort vår hellige Skjærtorsdag til ensidig ID feiring. Ryktene sier nemlig at Islam har som mål å gjøre seg hele verden underlagt. Og Norge er neppe noe unntak, eller vet NRK noe vi andre ikke vet? Vil NRK vennligst forklare oss hvorfor vår norske kultur, som opplagt er relativt mild (og velkjent ufarlig) ikke lenger skal opprettholdes? Hva kan den store verden lære lille oss annet enn eventuelt om allslags stridigheter og uærlighet. Burde vi ikke som sneglen trekke oss inn i vårt eget historisk, nasjonalt beskyttende skall. Logisk, hvorfor skal vi stikke hodet ut i den globalistiske jungel-pregede verden som representeres av den sterkestes makt? Har vi ikke nok med å beskytte oss selv nå, uten imperialistiske hensikter? Og hva angår «internasjonal godhet», kan vi enkelt utvise den hvor som helst hvor den er fortjent ad hoc. Uten stats-korrupsjon på auto-pilot.
 
La oss ta eksempelet Midtøsten hvor de kristne nedslaktes, et ubestridelig faktum. Hvem sympatiserer det statseide, det av det norske folkets betalte NRK, med? Eller er argumentet at NRK administrasjon tillater seg å tro på ingen religion i det hele tatt. Og at NRK derfor kynisk setter Kristendommen opp mot Islam for at de innbyrdes skal utslette hverandre? Det er i så fall så naivt at de neppe tør si det høyt. Men kanskje strategien er å jekke ned Den norske kirken? Det behøver de aldeles ikke. For den er allerede ned-jekket til det nær ugjenkjennelige, knapt uten troens kraft lenger, til annet enn egoistisk å være på lag med den til enhver tid gjeldende jordiske makten. Iallfall gjelder det våre dagens politiske biskoper. De er knapt verdig en stats makts besværelse lenger. Dessuten, noen må jo administrere verdiene i kirkebyggene. Dog, det trenger vi ikke, iallfall ikke så mange biskoper til. Da billigere med sekulære profesjonelle.
 
Nei, strategien til NRK synes rett og slett å være å skape et umenneskelig kaos og Norge til et nytt Sverige. Ikke ulikt strategien til presidenten som på fulgte Donald Trump. I et falskt håp om at ut av kaoset stiger en glitrende Soria Moria-sosialisme frem i sin ypperste prakt. På samme vis kanskje som NRK inntil nylig promoterte Venezuela som verdens modell-samfunn? Selvfølgelig ikke for å være spydig, men hvor i all verden har sosialismen noensinne vist seg vellykket og selvstendig bærekraftig? Men siden jeg ikke har påstått at alle sosialister eller kommunister stupide, hva er da alt deres strev for om ikke annet enn egen jordisk makt, koste hva det koste vil, inkludert sin egen etterslekts ydmykelse? Men er dette logisk, og hvor er så strategien til fordel for landets innbyggere, nåtid og fremtid? Kanskje ideologen Thor Gjermund Eriksen som har ansvaret (på våre vegne) for å drifte NRK best mulig, kan komme ut av skapet og fortelle oss folket (vi som er NRKs virkelige eiere) litt sannhet. Det skylder han oss, både kristne og ikke-kristne og uansett hva enn Erna Solberg tror på.
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant