Fedrelandet, Flagget og Forvirringens tidsalder

Av Amund Garfors. 

Sist lørdag, da fikk vi sannelig erfare, med skrekk og gru, hva det medførte at Kommunal- og moderniseringsminister Nicolai Astrup fra Høyre, fikk gjennomført endringen av flaggloven. Ja, slik at både stat, fylker kommuner og krigsskip kan flagge så mye de vil med dette såkalte Pride-flagget. Der dette homosymbolet deres prydet en rekke av Sjøforsvarets  skip i Bergen på forrige lørdag. Og hvor en rekke lesbiske ansatte i Sjøforsvaret, dermed kunne tydeliggjøre at vår tids seksuelle revolusjon handlet om noe mer enn frigjøring fra gamle og trauste normer...

Tja, man har vel stor grunn til å bli forvirret i disse tider der alt er blitt fremmedgjort og snudd på hodet, der man må klype seg i armen og håpe at man egentlig drømmer en vond drøm. Skal det viktigste innenfor Sjøforsvaret nå bare handle om å hylle sin frie seksualitet, og der normene er borte? Ja der ingen lenger skal ta ansvaret for å gjøre det de skal, og som de er betalt for, nemlig å forsvare landet vårt?

Skal flagget og fedrelandet settes til sides for deres egne seksuelle preferanser og krefter som nå ser ut til å blitt det viktigste i Sjøforsvaret? Skal man heller ikke minnes de unge marinegastene, disse heltene, nesten 400 unge menn, som ga sine liv på Narvik havn den 9.april 1940, da panserskipene "Eidsvoll" og "Norge" ble senket av tyskerne? Hvor mange av disse kvinnfolka som sto der og vaiet med disse homoflaggene den dagen, kjente til hva som skjedde den 9.april her i Narvik? Og som tenkte på alle dem som ga sine liv den dagen for vår frihet? For det var neppe noe nytelse å måtte dø i et helvete av et flammehav av olje og bensin, med granatsplinter i alle retninger. Og der de fleste ble blåst i filler og brant levende opp, mens de ropte gjennom snøkovet og stormen på mora si...

Nei, nå er det bare egen egoisme og sine seksuelle lyster som skal settes i fokus, der de er blitt store helter dersom de tør å hoppe til køys med en annen av samme kjønn, i kraft av sine seksuelle lyster og preferanser. Der deres dyrkelse av den frie seksualiteten skal forene alle legninger og kulturer under dette nye verdensflagget, dette hersens globalist-flagget og i alle regnbuens farger? Ja. og som t.o.m skal erstatte nasjonalflaggene?

Jo, jeg har gjennomskuet det hele, for hva det hele handler om, det er vel ikke så mye seksualitet eller om en er homo eller lesbe eller har andre legninger? Nei, det som dette handler om, det er vel heller ikke så mye om religion, selv om det ofte ser slik ut, der kristendommen skal vekk, der ingen bud eller lover skal gjelde og alt av normer skal bort. Nei, dette handler mer om anarki, kaos og et samfunn som holder på å gå ad undas og er i full oppløsning!

Jo, det handler om et samfunn der "barn av regnbuen" får lov til å gjøre som de vil. Der kapteinene på skuta har gått i land eller sover, der ledelsen av landet og som kaller seg politikere har null troverdighet. Og der vi finner dem helt andre steder enn i landets ledelse. Noe som har smittet over på Forsvaret som nå er blitt woke og tillater hva som helst. Hvor respekten for landets nasjonalsymbol, vårt vakre norske flagg blir totalt borte. Og det mens fedrelandskjærligheten er er blitt erstattet av egen seksuell nytelse og lyster.

For meg handler dette om et veldig sykt samfunn som er kommet til veis ende. Et samfunn som ikke lenger skal feire oppofrelse, hardt arbeid, trofasthet, lojalitet eller kamp for landets og folkets eksistens. Nei, nå gelder det kun å digge seg selv, ja kun å gjøre det som er minst krevende og det mest nytelsesfulle av alt her i verden; å hoppe sammen til køys. Ja, med hvem som helst, der alt skal være lov og mangfoldet skal dyrkes på alle hold. Selv om alle for lengst har innsett at det trolig vil gå med Norge som det gikk med fregatten "KNM HELGE INGSTAD" der kvinnfolka hadde kommandoen på brua, slik de nå også har fått i resten av samfunnet...
 
Ankenes, 14.juni 2021.
 
Amund Garfors
Stortingskandidat
DEMOKRATENE
Nordland

Kommentarer