NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

lørdag 5. juni 2021

NRK skal informere, ikke misjonere

Foto: / NRK / Erik Fosheim Brandsborg.
Av Kirkehøyden. 

Den antikristne avisen Vårt Land (vl.no) fortsetter sin kamp mot kristendommen og allierer seg mer enn gjerne med hedningene i HEF, denne gang under tittelen "NRK skal informere, ikke misjonere". 

Det som begeistrer HEF og sikkert Vårt Land redaksjonen, er at rett rundt fastens slutt henretter Taliban 85 muslimske barn og mange flere skadet for å hindre at jentene får utdannelse. 

Dette burde NRK og Vårt Land ha informert om, men de ville heller gjøre propaganda jobben for HAMAS, og forlot Kabul uten å fortelle om familiene som ble rammet. Og fra HEF ikke et kvekk, muslimer er deres allierte for bekjempe oss kristne.

Helt fra muslimer strømmet til landet omfavnet dere "humanister" denne barbariske ideologien/ fascismen, som Vårt Land. For å bekjempe oss kristne og vår rettmessige utfoldelse, for å bli kvitt skolegudstjenesten og vår kristne kulturarv. Det er under advent HEF medlemmer  lever.

Alt vi har kjært skulle vi gi opp for nå var Norge multikulturelt, sa Brun Pedersen, den egentlige sjefen. Muslimer skulle ikke gi opp kjønnslemlestelse, tvangsgifte, og dere "humanister" har ikke problemer med at de sender ungene til tortur skoler i utlandet. Bare dere kunne bli kvitt morgenandakten, vil alt bli bra. Hva med å slå av?

Brun Pedersen fortalte at hans største sorg av at ikke kristendommen var blitt gjort ulovlig for lenge siden, som den var kriminalisert i DDR, forbildet til dere SVere. Han sendte endog ut dekreter om hvilke sanger vi kristne kunne synge i julen. "Glade Jul" nei, "Rudolf er rød på nesen" OK. Latterlige er dere.

Men dette liker dere "humanister" at muslimer omtaler oss kristne og jøder som aper og griser og at de skal i siste instans henrette oss, som de henretter egne pike barn som vil ha utdannelse. "No problem" for norske "humanister".

koran 2:191 «Slay the unbelievers wherever you find them» koran 3:28 «Muslims must not take the infidels as friends» koran 3:85 «Any religion other than Islam is not acceptable» koran 5:33 «Maim and crucify the infidels if they criticize islam» koran 8:12 «Terrorize and behead those who believe in scriptures other than the koran» koran 8:60 «Muslims must muster all weapons to terrorize the infidels» koran 8:65 «The unbelievers are stupid; urge the muslims to fight them» koran 9:5 «When opportunity arises kill the infidels wherever you find them» koran 9:30 «The Jews and Christians are perverts, fight them» koran 9:123 «Make war on the infidels living in your neighbourhood» koran 22:19 «Punish the unbelievers with garments of fire, hooked iron rods, boiling water; melt their skin and bellies» koran 47:4 «Do not hanker for peace with the infidels; behead them when you catch them»

Kirkehøyden